Elev i Sampension

Som elev i Sampension får du en uddannelse, der giver dig et godt fundament for din fremtidige karriere. Sideløbende med uddannelsen på skolen får du grundig oplæring af hjælpsomme kolleger inden for dit fagområde.

Vi lægger vægt på, at du er effektiv, dedikeret og udviser ansvarlighed - så vi kan skabe værdi over for kunderne og hinanden. Du bliver én af et lille velfungerende team af elever. Du får selvstændige arbejdsopgaver og din uddannelse prioriteres højt.

Vi søger ikke elever i øjeblikket.

Finanselev

Kombinér teori og praksis med en finansuddannelse i Sampension.

Uddannelsesforløbet

Som elev i Sampension gennemgår du et 2-årigt elevforløb på finansuddannelsen, hvor du bliver uddannet i forskellige afdelinger i vores organisation, samtidig med at du følger undervisning på skole.

Tag ansvar!

I Sampension stiller vi krav. Jo mere du viser, at du kan, jo flere spændende arbejdsopgaver og større ansvar kan vi give dig. Det kendetegner dig, at du har "gå på mod", og du har hovedet og hjertet med, når du kaster dig over arbejdsopgaverne. Du vil hurtigt være med til at gøre en forskel for den enkelte kunde.

Du skal primært kommunikere med kunderne via telefon, pr. brev eller via internet. Så det er vigtigt, at du trives med den form for kontakt. I løbet af elevtiden vil du komme med på informationsmøder hos kunderne med erfarne kolleger, og du vil deltage på interne kurser og i afdelingsbesøg. I perioder er tempoet højt, så det er godt, hvis du trives med en travl hverdag.

Vi har tilrettelagt praktikken, så skole og praktik så vidt muligt supplerer hinanden.

På kontoret

Din praktik vil foregå i flere afdelinger. På den måde får du grundigt kendskab til, hvad der rører sig i virksomheden, og du kan opbygge et godt netværk til mange kolleger. I hver afdeling får du en eller flere kontaktpersoner, der hjælper dig til at blive god til de enkelte arbejdsopgaver.

På skolen

Din praktik vil under din uddannelse til finansassistent blive suppleret med uddannelse på skole. I sidste halvår skal du ud fra en problemformulering udarbejde en projektrapport, der danner grundlag for den afsluttende mundtlige fagprøve/eksamen.

Læs mere

Økonomielev

Kombinér teori og praksis med en uddannelse i Sampensions økonomiområde.

Uddannelsesforløbet

Som elev i Sampension gennemgår du et 2-årigt elevforløb på kontoruddannelserne med specialet økonomi, hvor du bliver uddannet i vores økonomiområde, samtidig med at du følger undervisning på skole.

Økonomi og regnskabsopgaver

Målet for dit arbejde med økonomi- og regnskabsopgaver er, at du bliver i stand til at identificere og udføre funktioner i økonomiområdet. Det kan på sigt give dig en fremtidig karriere indenfor faget.
Kommunikation og service

Målet med dit arbejde med kommunikation og service er, at du opnår forståelse af økonomifunktionen som et serviceorgan og opnår færdighed i udførelsen af formidlings- og serviceopgaver, såvel i forhold til kunder, leverandører og samarbejdspartnere som internt i Sampension.

På kontoret

Din praktik vil foregå i økonomiområdets underafdelinger. I hver praktikafdeling får du en eller flere kontaktpersoner, der hjælper dig til at blive god til de enkelte arbejdsopgaver.

I Sampension stiller vi krav. Jo mere du viser, at du kan, jo flere spændende arbejdsopgaver og ansvar kan vi give dig. Det kendetegner dig, at du har "gå på mod", og du har hovedet og hjertet med, når du kaster dig over arbejdsopgaverne.

På skolen

Din uddannelse veksler mellem praktik og skole i løbet af de 2 år, din elevtid varer.

Din skoleuddannelse til økonomiassistent består af en obligatorisk del (5 uger for HHX'ere, 6 uger for andre), og en speciale del. Den obligatoriske del giver undervisning i emnerne regnskab, moms og afgifter, budgettering, økonomistyring og ekstern regnskab. Speciale delen varer 2-4 uger. I sidste halvår skal du ud fra en problemformulering udarbejde en projektrapport, der danner grundlag for den afsluttende mundtlige fagprøve/eksamen.

Læs mere

Sådan er det at være elev i Sampension

Læs om elevernes oplevelser i Sampension.

Jakob

Jacob Westi Ingvarsen - tidligere finanselev

Da jeg blev ansat i Sampension som elev, blev jeg lært op af min elevansvarlige – det gjorde, at jeg blev godt rustet til de daglige udfordringer.

I min elevtid kom jeg rundt i forskellige afdelinger i Sampension. 
På den måde fik jeg et godt indblik i, hvordan de forskellige dele af huset fungerer - og efterhånden som elevtiden skred frem, fik jeg større og større ansvar. Det var med til at udvikle mig endnu mere fagligt.

I elevforløbet var jeg samtidig i skole, og det var en stor gevinst for mig, at jeg i Sampension fik mulighed for i praksis at bruge og få forståelse for den teori, jeg fik på uddannelsen.

At blive fastanset efter min elevtid var derfor et helt naturligt valg for mig. Der er aldrig to dage, der er ens – og jeg oplever en forskellig og dynamisk hverdag, hvor jeg møder ind til venlige og imødekommende kollegaer, som altid er klar på at give en hjælpende hånd.


Mikkel

Mikkel Søllested - tidligere finanselev

Jeg blev ansat som finanselev i Sampension i september 2014.

Som elev i Sampension får man en god indsigt i en stor del virksomheden - i den periode, hvor jeg var elev, kom jeg rundt i flere forskellige afdelinger. Det var meget positivt, for på den måde kunne jeg tage viden fra den ene afdeling og bruge i en af de andre afdelinger. Jeg havde for det meste tilknyttet en eller to elevvejledere, som altid var flinke til at hjælpe og gode til at sætte mig ind i de forskellige områder, jeg skulle arbejde med.

Efter endt elevtid i Sampension blev jeg fastansat som pensionsrådgiver i vores kundecenter. I afdelingen er det hovedsageligt telefonrådgivning, jeg beskæftiger mig med, og variationen af kunder/medlemmer gør, at jeg altid skal være up to date med min viden. For at være det og samtidig udbygge mine kompetencer har jeg mulighed for at videreuddanne mig på Forsikringsakademiet. Her kan jeg tage forskellige forløb, som hver især beskæftiger sig med forskellige områder inden for pensionsverdenen.

Læs mere

Ring til Sampension

77 33 18 77

Mandag-torsdag: 8.30-21.00 
Fredag: 8.30-16.00

Vores hjemmeside bruger cookies

Cookies er nødvendige for at logge ind på sampension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Ved at klikke OK accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om, hvordan vi anvender cookies.