Arrow Left
Ansvarlige investeringer

Dialog forandrer trinvist

Gennem et omfattende dialogprogram følger vi op på, at de virksomheder, vi investerer i, agerer ansvarligt.

Forbedringsdialoger med fokus på verdensmål

Programmet for forbedringsdialoger mod virksomheder, vi har investeret i, har kørt i mange år og har nu direkte reference til FN’s verdensmål for at støtte op om virksomhedernes deltagelse i en bæredygtig udvikling. Dialogerne fokuserer primært på at højde virksomhedernes kendskab til verdensmålene og øge deres ambitionsniveau ved at inkludere verdensmålene i målsætninger og politikker og rapportere herpå.

Det er en længerevarende dialogproces, der ofte tager et par år og max tre år. De konkrete henvendelse udarbejdes sammen med vores ESG-rådgiver Vigeo Eiris, og vi fokuserer på selskaber, der er faldet bagud i forhold til den branche, de er del af. Vi går også efter at løfte standarden hos selskaber, der allerede er godt med, men som med endnu mere fokus på udviklingsmålene kunne blive blandt de allerbedste i deres branche.

Vi sigter efter at håndtere 40-50 dialoger ad gangen for at sikre dybde og kvalitet i dialogen og holde dem inden for fire temaer - Klimaforandringer. Ansvarlige skattepraksis, vandhåndtering og ESG-governance. Dialogerne er et tålmodigt og vedvarende arbejde med et ESG-tema for at forandre verden gradvis og fører typisk ikke til eksklusion.

Kritiske dialoger

Kritiske dialoger handler om at påvirke virksomheder, hvor Sampension har identificeret et muligt væsentligt brud på vores politik for ansvarlige investeringer. Kommer der ikke noget ud af dialogen, kan virksomheden blive ekskluderet fra vores investeringsporteføljer – i mange tilfælde kan disse forløb afsluttes inden for 12 måneder.

Vi har teamet op med Institutional Shareholder Service (ISS) til at forestå dialogerne, som både kan omfatte virksomheder, som vi har eller ikke har investeret i. I 2020 har vi godt 31 dialoger, der pågår, med virksomheder, vi er investeret i.

Udgangspunktet er brud på den ansvarlige investeringspolitik og kan være inden for flere forskellige temaer, men er ofte relateret til brud på menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder eller miljøregler. Hertil kommer en klimascreening, hvor virksomhedernes klimaadfærd kategoriseres som enten uacceptabel, mangelfuld eller betryggende. Uacceptabel klimaadfærd har medført mere cirka 40 eksklusioner i 2020.

Forbedringsdialoger og kritiske dialoger er med til at sikre det grundlæggende formål om langsigtet værdiskabelse til medlemmer og kunder. Hertil kommer, at vi i de fleste tilfælde kan gøre en større forskel ved at optage dialog med de virksomheder, vi investerer i, fremfor blot at frasælge dem. Dermed bidrager vi til, at virksomheder ændrer kurs i en mere ansvarlig og bæredygtig retning.

På listen over ekskluderede selskaber kan du se, hvilke virksomheder, Sampension ikke vil investere i.

Oversigt over dialoger

Her er en oversigt over de selskaber, som Sampension har været i dialog med i 2019