Aktiver

De samlede aktiver i Sampension Livsforsikring A/S udgjorde ved udgangen af 2017 266,0 mia. kr. 

Udviklingen i aktiver de seneste fem år


 
+
31.12.2017
Aktiver i alt
266,0 mia. kr.
+
31.12.2016
Aktiver i alt
267,7 mia. kr.
+
31.12.2015
Aktiver i alt
249,6 mia. kr.
+
31.12.2014
Aktiver i alt
257,4 mia. kr.
+
31.12.2013
Aktiver i alt
195,3 mia. kr.

 
Aktiver i alt
31.12.2017266,0 mia. kr.
31.12.2016267,7 mia. kr.
31.12.2015249,6 mia. kr.
31.12.2014257,4 mia. kr.
31.12.2013195,3 mia. kr.

Aktiebeholdning

Her finder du en oversigt over den aktieportefølje som Sampension administrerer. Oversigten opdateres to gange årligt.

Alternative investeringer

Maj 2018
Sampension har investeret for 48,6 mia. kr. i alternative investeringer. Det svarer til ca. 21,4 % af vores investeringsaktiver på 227 mia. kr. Over de næste fem år vil Sampension investere yderligere 15 mia. kr. i alternativer. 

Hvad består alternative investeringer af?

De alternative investeringer er inddelt i fem typer aktiver - som efter størrelse er: Ejendomme, OPP og infrastruktur; råvarer og skov; private equity; struktureret kredit og globale makro hedge fonde.

Alternative investeringer

Her er nogle eksempler på alternative investeringer:

Lyngby Søpark

Lyngby Søpark består af 8 boligblokke med i alt 150 mindre lejelejligheder. Ejendomme blev købt i juli 2016.

Byret i Svendborg

Byret i Svendborg - færdigbygget i juni 2016.

Psykiatrisk hospital i Vejle

Nyt psykiatrisk hospital i Vejle. Samlet byggesum på 430 mio. kr. - stod færdig i 2016.

Slagelse Sygehus’ nye fødeafdeling og sengeafsnit

Sampension er med i finansiering af Slagelse Sygehus’ nye fødeafdeling og sengeafsnit, der skal stå klar i 2018. Projektet har en projektsum på cirka 520 mio. kroner og bliver et af de større enkeltstående OPP-projekter i Danmark. 

Sampensions skovinvesteringer i Australien

Fra en af Sampensions skovinvesteringer i Australien. Størstedelen af de skovområder, Sampension investerer i, ligger i USA, Sydamerika, Australien og New Zealand.

Vindmølleprojektet Ulvemosen

Sampension investerede i 2014 i vindmølleprojektet Ulvemosen, hvor 10 kæmpe-vindmøller skal opstilles ved Varde i Vestjylland. Vindmøllerne leveres af danske Vestas.(modelfoto)

Boozt.com

Sampension investerede i 2015 i den danske virksomhed Boozt.com, som er et hastigt voksende e-handelsselskab. 

Læs mere

Ring til Sampension

77 33 18 77

Mandag-torsdag: 8.30-21.00 
Fredag: 8.30-16.00

Vores hjemmeside bruger cookies

Cookies er nødvendige for at logge ind på sampension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Ved at klikke OK accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om, hvordan vi anvender cookies.