Aktiver

De samlede aktiver i Sampension Livsforsikring A/S udgjorde ved udgangen af 2020 294,8 mia. kr. 

Udviklingen i aktiver de seneste fem år


 
Aktiver i alt
31.12.2020294,8 mia. kr.
31.12.2019293,3 mia. kr.
31.12.2018262,2 mia. kr.
31.12.2017266,0 mia. kr.
31.12.2016267,7 mia. kr.

Aktiebeholdning

Her finder du en oversigt over aktiebeholdningen i Sampension. Oversigten opdateres minimum to gange årligt.

Aktiebeholdning for Sampension pr. 31. december 2021.

Kreditliste - erhvervsobligationer

Her finder du en oversigt over direkte investeringer i erhvervsobligationerne i Sampension. Oversigten opdateres minimum to gange årligt.

Kreditliste (erhvervsobligationer) for Sampension pr. 21. april 2022.