Metodebeskrivelse ÅOK/ÅOP

Sampension arbejder for fuld åbenhed omkring omkostningerne ved en pensionsordning.

Som et led i branchens fælles initiativ omkring åbenhed og gennemsigtighed dokumenterer Sampension, hvordan omkostningerne fordeles til kunderne, og der offentliggøres en selskabserklæring og en revisorerklæring.


Læs mere

Rapport om solvens og finansiel situation

I følge EU's Solvens II-forordning skal Sampension offentliggøre en rapport om forhold af betydning for solvens og den finansielle situation.

Sampension skal hvert år offentliggøre en solvens-rapport (SFCR-rapport), der mere indgående redegør for forhold af væsentlig betydning for solvensen og den finansielle situation, end det er tilfældet i årsrapporterne.

Rapportens indhold og opbygning er fastlagt i Solvens II-forordningen, der trådte i kraft med virkning fra 1. januar 2016, og består af følgende fem kapitler:

Virksomhed og resultater
Ledelsessystem
Risikoprofil
Værdiansættelse til solvensformål
Kapitalforvaltning (styring af kapitalgrundlag og kapitalkrav)

Læs SFCR-rapporterne 

Læs mere

Samfundsansvar 2017

Her finder du den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar efter § 99 a.

Læs mere

Ring til Sampension

77 33 18 77

Mandag-torsdag: 8.30-21.00 
Fredag: 8.30-16.00

Vores hjemmeside bruger cookies

Cookies er nødvendige for at logge ind på sampension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Ved at klikke OK accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om, hvordan vi anvender cookies.