Årsrapporter

Her kan du se de seneste årsrapporter. Derudover finder du redegørelse for samfundsansvar, solvens, metodebeskrivelse for ÅOP og ÅOK, information om integrering af bæredygtighedsrisici i lønpolitik m.m. 


 

Årsrapport 2022 - Sampension Livsforsikring

 

Rapport om solvens og finansiel situation

I følge EU's Solvens II-forordning skal Sampension offentliggøre en rapport om forhold af betydning for solvens og den finansielle situation.

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar 2022

Her finder du den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar.

Læs mere

Anvendt praksis ÅOK/ÅOP (tidligere metodebeskrivelse)

Sampension arbejder for fuld åbenhed omkring omkostningerne ved en pensionsordning.

Læs mere