Til tillidsrepræsentanter

Få større viden om pensionsområdet gennem vores nyhedsbrev og TR-kurser. Bliv også klogere hvorfor et overskud hos os altid kommer kunderne til gode og på bestemmelserne for optagelse i ordningerne.

En pensionsordning i Sampension indeholder en opsparing til og en række forsikringer. Opsparingen skal sikre et godt økonomisk fundament, når medlemmerne går på pension. Og ligeledes skal forsikringerne sikre økonomisk hjælp ved sygdom eller død.

Du kan læse mere om pensionsordningerne i menuen ovenfor. Dine kollegaer kan få overblik over netop deres pension ved at logge ind. De kan blandt andet se:

 • Et pensionsoverblik – der viser hvad man får udbetalt ved pensionering, kritisk sygdom, tab af erhvervsevne og død.
 • Selvbetjeningsmuligheder – fx pensionstjek, ændring af begunstigelse, mulighed for at overføre pensioner.

TR-kurser om pension

Få større viden om pensionsområdet og ideer til hvordan du og dine kolleger får det største udbytte af ordningerne.

På vores kurser for tillidsrepræsentanter giver vi dig indsigt i pensionsordningerne og de samfundsforhold, der knytter sig hertil.

Kurset har til formål at gøre dig i stand til at svare på generelle spørgsmål om pensionsordningerne fra dine kolleger og på en hurtig og tryg måde vise dem vejen til mere detaljeret information.

Dine kollegaer vil dermed opleve en endnu større værdi af deres medlemskab.

Kursusprogram

Her kan du se nogle af de emner, der typisk vil være en del af programmet på et TR-kursus:

 • Det faglige arbejde og pensionsordningerne
 • Hvorfor pensionsordninger?
  - Pensionsprincipper og historie
  - Pensionsordningernes betydning for den enkelte og samfundet
 • Pensionsordningernes virkemåder og valgmuligheder
 • Generelle regler for pensionsordningerne:

  - Helbredsoplysninger
  - Skatteregler
  - Begunstigelsesregler, arveregler og boafgift
  - Separation og skilsmisse
  - Fratrædelse og virksomhedsoverdragelse

 • Efterløn, folkepension, førtidspension og ATP

Tilmeld dig TR-kursus

Tilmelding til TR-kurserne sker via dit forbund eller lokale afdelingskontor, som efterfølgende giver dig besked om, hvor og hvornår der afholdes TR-kursus.

Er du interesseret?

Hvis du er interesseret i at komme på et TR-kursus, kan du også sende en mail til os og skrive, hvornår du godt kunne tænke dig et kursus, og hvordan vi kan kontakte dig.

Læs mere

Kundernes selskab

Sampension er et kundeejet selskab og et overskud kommer derfor altid kunderne til gode. Vores ordninger bygger på solidariske principper, men giver samtidig valgfrihed til den enkelte.

Hos Sampension er langt de fleste kunder dækket af en arbejdsmarkedspension. Denne er typisk aftalt gennem en kollektiv overenskomst mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Pensionsordningerne tager dermed afsæt i de mest efterspurgte behov, der er i gruppen. Som medlem af en faglig organisation har du således mulighed for at påvirke ordningerne. At ordningerne tegnes for en stor gruppe har bl.a. den fordel, at det er med til at holde omkostningerne nede for den enkelte, men også at alle medlemmer er dækket, hvis man fx bliver invalid eller dør.

Overskud går til kunderne

Sampension er et kundeejet selskab. Det betyder, at et eventuelt overskud kun kommer kunderne til gode i form af bedre pensioner. Aktionærerne får kun udbetalt et symbolsk beløb ved overskud.

Et overskud overføres til kunderne som bonus. En bonus udbetales ikke kontant, men anvendes til løbende at forhøje den enkelte kundes pensionsordning.

En bonus i gruppelivsordningen opsamles på en fælles konto og anvendes til at forbedre gruppelivsordningen. Dette kan fx være ved at forhøje summerne eller nedsætte præmien.

Tidssvarende og fleksible

Hos Sampension har den enkelte kunde dog også gode muligheder for at vælge individuelle dækninger til pensionsordningen. Fx kan du vælge større dækninger ved dødsfald eller selv spare ekstra op til alderspension.

Sampension justerer også løbende pensionsordningerne, så de er tidssvarende. Dette sker på baggrund af en dialog med aftaleparterne og i forhold til markedsudviklingen. Justeringerne har til formål at give kunderne endnu bedre ordninger – dette kan fx være gennem øget valgfrihed, så den enkelte kundes behov bedre kan imødekommes.

Læs mere

Kontakt din TR-konsulent

Hvis du har spørgsmål om pensionsordningen og udbetalinger, kan du kontakte en af vores pensionsrådgivere.

Har du spørgsmål om vores TR-kurser eller om Sampensions øvrige tilbud til de faglige organisationer, er du altid velkommen til at kontakte en af vores TR-konsulenter.

Kunderådgivning

77 55 62 50

Mandag-torsdag: 8.30-21.00
Fredag: 8.30-16.00

Vores hjemmeside bruger cookies

Cookies er nødvendige for at logge ind på sampension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Ved at klikke OK accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om, hvordan vi anvender cookies.