Til tillidsrepræsentanter

Få større viden om pensionsområdet gennem vores nyhedsbrev og informationsmøder på arbejdspladsen. Bliv også klogere på hvorfor et overskud hos os altid kommer kunderne til gode og på bestemmelserne for optagelse i ordningerne.

En pensionsordning i Sampension indeholder en opsparing og en række forsikringer. Opsparingen skal sikre et godt økonomisk fundament, når medlemmerne går på pension. Og ligeledes skal forsikringerne sikre økonomisk hjælp ved sygdom eller død.

Du kan læse mere om pensionsordningerne i menuen ovenfor. Dine kollegaer kan få overblik over netop deres pension ved at logge ind. De kan blandt andet se:

  • Et pensionsoverblik – der viser hvad man får udbetalt ved pensionering, kritisk sygdom, tab af erhvervsevne og død.
  • Selvbetjeningsmuligheder – fx pensionstjek, ændring af begunstigelse, mulighed for at overføre pensioner.

Kundernes selskab

Sampension er et kundeejet selskab og et overskud kommer derfor altid kunderne til gode. Vores ordninger bygger på solidariske principper, men giver samtidig valgfrihed til den enkelte.

Læs mere

Dine muligheder som tillidsrepræsentant

Kontakt selv en kundechef, hvis du har spørgsmål om vores møder og kurser for tillidsrepræsentanter.

Vi samarbejder også med din faglige organisation. Sammen kan vi koordinere medlemsmøder i afdelingen eller lokalt med deltagelse fra fx faglige medarbejdere.

Hvis dine kolleger har spørgsmål om deres egen pensionsordning, udbetalinger o.a., kan du henvise dem til en pensionsrådgiver på 77 55 62 50.