Arrow Left
Skat og pension

Skatteregler ved udbetaling

Udbetalinger fra din pensionsordning beskattes forskelligt afhængig af, hvilken type pension eller forsikring der bliver udbetalt. Du betaler ikke arbejdsmarkedsbidrag (AMB) af pensionsudbetalinger.

Her er et overblik over de forskellige regler for beskatning af udbetaling fra pensionsordninger. Det er en generel oversigt, og det er forskelligt, hvilke pensioner og forsikringer man har. Du kan logge ind og se, hvilke pensioner og forsikringer du selv har.

Vær opmærksom på, at udbetaling af pension kan betyde, at du ikke til senere kan indbetale det maksimale til en aldersforsikring de sidste fem år op til din folkepensionsalder.

Skatteregler ved udbetaling af pension

Pensioner og forsikringer

Beskatning ved udbetaling

Skattekode

Livsvarig alderspension*
Invalidepension eller erhvervsudygtighedsforsikring
Børnepension*
Ægtefælle- og samleverpension*
Supplerende førtidspension
10-årig supplerende opsparing*
Erhvervsudygtighedsforsikring
Ophørende alderspension

 

Månedlige pensioner bliver beskattet som personlig indkomst.

1 eller 9

Ratepension*

Månedlig pension til dig selv, din ægtefælle, din samlever og/eller børn under 24 år bliver beskattet som personlig indkomst.

Ratepension udbetalt som en engangsudbetaling ved din død bliver beskattet med en afgift på 40 %.**

2

Alderssum/kapitalpension
Dødsfaldssum**

Afgift på 40 %.

Der gælder lavere afgiftssatser, hvis pensionsordningen er oprettet før 1980.

1 eller 3

Aldersforsikring**

Udbetalingen er skattefri.

33

Dækning ved visse kritiske sygdomme
Invalidesum
Dødsfaldssum**
Børnesum**
Engangsbeløb ved førtidspension
Fortsættelsesforsikring**
Ulykkesforsikring

Udbetaling af et engangsbeløb er skatte- og afgiftsfri.
For pensionsordninger oprettet før den 22. oktober 1985 kan beskatningen være anderledes.

5

Pensioner oprettet uden fradrag for indbetalingen efter pensionsbeskatningsloven § 53A **

Udbetalinger er skatte- og afgiftsfri. Afkastet (de tilskrevne renter) beskattes løbende som almindelig personlig kapitalindkomst.

7

(*) Du har tidligere skulle betale 2 % udligningsskat af dine samlede pensionsudbetalinger på mere end 405.700 kr. (2019). Med Finansloven for 2018 er det besluttet at afskaffe udligningsskatten fra og med 2018.

(**) Ud over eventuel afgift af pensionsudbetalingen, skal der også betales boafgift efter reglerne i boafgiftsloven.

Udbetaling kan ændre mulighed for indbetaling

En diskvalificerende udbetaling fra din pensionsordning betyder, at du mister muligheden for at indbetale årligt op til 48.000 kr. (2019) til din aldersforsikring de sidste fem år op til din folkepensionsalder. 

Læs mere

Skat ved ophævelse af pensionsordningen (genkøb)

Får du udbetalt værdien af din pensionsordning som et engangsbeløb "før tid", det vil sige, før du opnår den tidligste pensionsalder på pensionsordningen, skal du betale en afgift på op til 60 % til SKAT.

Afgiften kan være lavere, hvis pengene udbetales på grund af invaliditet. Det gælder dog ikke udbetaling af ratepension som et engangsbeløb, hvor afgiften altid udgør 60 %.

Afhængig af pensionsordningen skal du også betale et gebyr til pensionsselskabet.

Du er velkommen til at kontakte os for at få mere at vide om din mulighed for genkøb. Du kan også logge ind og se dine vilkår under "Dine tal".

Vores hjemmeside bruger cookies

Cookies er nødvendige for at logge ind på sampension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Ved at klikke OK accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om, hvordan vi anvender cookies.