Skat og pension

Skatteregler ved indbetaling

Her får du et kort overblik over skattereglerne, når du indbetaler til din pensionsordning. Reglerne kan være forskellige afhængig af, om du indbetaler gennem din arbejdsgiver eller privat. 

Nedenfor kan du læse mere om de forskellige indbetalingsmuligheder:

Indbetaling gennem din arbejdsgiver

Din arbejdsgiver trækker din indbetaling fra din løn, før skatten bliver beregnet. På den måde får du fradrag for beløbet med det samme, og du skal ikke skrive beløbet på din årsopgørelse. En del af din indbetaling bliver måske brugt til pension eller forsikring, der ikke giver ret til fradrag. Se mere under de enkelte typer pension.

Læs mere

Privat indbetaling

Indbetaler du selv til din pensionsordning, det kan være i form af et privat indskud, eller fordi du betaler løbende til ordningen privat, kan du inden for visse grænser trække beløbet fra på din årsopgørelse. Se mere under de enkelte typer pension.

Læs mere

Arbejdsgiver går forud for privat indbetaling

Hvis du indbetaler privat i samme år som din arbejdsgiver også betaler til din pension, skal du være særlig opmærksom på evt. beløbsgrænser for indbetaling. Indbetalingen fra din arbejdsgiver nedsætter nemlig det beløb, du må indbetale privat. Indbetalingen fra din arbejdsgiver går forud for din private indbetaling.

Hvor meget betaler du via din arbejdsgiver?

Hvis du indbetaler via din arbejdsgiver, kan du altid kontakte os for at finde ud af, hvor meget vi forventer, der bliver brugt til de forskellige typer pension i løbet af et år.

Sampension indberetter til SKAT

Sampension har hvert år pligt til at indberette, hvor meget du og din arbejdsgiver betaler til din pensionsordning. Du kan se oplysningerne i dine personlige skatteoplysninger på skat.dk. Du bør altid tjekke, at SKAT bruger oplysningerne korrekt på din årsopgørelse.

Arbejdsmarkedsbidrag (AMB)

Indbetaler du via din arbejdsgiver, er der ikke betalt arbejdsmarkedsbidrag af indbetalingen. Derfor trækker vi arbejdsmarkedsbidrag af indbetalingen og sender beløbet til SKAT.

Læs mere

Har du betalt for meget til din pension?

Skal du betale restskat på grund af for stor indbetaling til ratepension, ophørende alderspension eller aldersforsikring? Vi kan muligvis hjælpe dig med at få rettet årsopgørelsen fra SKAT ved at ændre på sammensætningen af dine pensioner i Sampension.

Du måtte i 2018 samlet set indbetale 54.700 kr. efter arbejdsmarkedsbidrag til ratepension, ophørende alderspension og 10-årig supplerende opsparing. i 2018 var grænsen for aldersforsikring 5.100 kr., hvis du havde mere end fem år til din folkepensionsalder, og 46.000 kr. hvis du havde fem år eller mindre til din folkepensionsalder. Grænsen for hvor meget du må indbetale, gælder både indbetaling via din arbejdsgiver og indbetalinger til private pensioner. Indbetaler du til en privat pension, skal den korrigeres først, hvis du kommer over loftet for indbetalinger. Her skal du kontakte leverandøren af din private pensionsordning for at få korrigeret pensionsindbetalingen hos dem.

Har du betalt for meget til en aldersforsikring, betaler du 20 pct. i afgift af den del, der overstiger maksimumbeløbet. Ved at overføre det du har betalt for meget til en ratepension, ophørende alderspension, 10-årig supplerende opsparing eller livsvarig alderspension, vil du kun betale 4 pct. i afgift af den del, der overstiger maksimumbeløbet.

Hvad gør du, hvis du har indbetalt for meget i 2018?

  • Hvis du har betalt for meget til ratepension, ophørende alderspension og 10-årig supplerende opsparing, skal du følge dette link til SKATs blanket 07.083A.
  • Har du betalt for meget til aldersforsikring, skal du følge dette link til SKATs blanket 07.085.
  • Du skal udfylde og underskrive den relevante blanket og sende den til Sampension. Du behøver ikke din arbejdsgivers underskrift, da vi blot flytter værdien, der svarer til det for meget indbetalte fra din ratepension, ophørende alderspension, 10-årige supplerende opsparing eller aldersforsikring, og i stedet bruger værdien på en anden pensionstype.
  • Husk, at hvis du har indbetalt penge til en ratepension eller en aldersforsikring i din bank, skal du kontakte banken for at få korrigeret dine skatteoplysninger, da der er tale om private indbetalinger.
  • Send os desuden dokumentation for, hvad du i alt har indbetalt til ratepension, ophørende alderspension og/eller aldersforsikring i 2018. Oplysningerne finder du ved at logge ind på SKAT og gå til ”Skatteoplysninger”. Her vil du kunne se de enkelte ordninger og indbetalinger. Bemærk, at der er et afsnit for henholdsvis arbejdsgiveradministrerede ordninger og et for privattegnede ordninger. Et skærmdump er tilstrækkelig dokumentation.
  • Når vi har modtaget de nødvendige oplysninger, ændrer vi din pensionsordning, og sender en ny indberetning til SKAT. Vi sender også et brev eller en besked til dig ved samme lejlighed. Du skal derefter selv kontakte SKAT og gøre dem opmærksom på den ændrede indberetning. SKAT genberegner herefter din årsopgørelse

Undgå restskat fremover

Ønsker du at undgå en ny restskat i år, hvor loftet på indbetaling til rate- og/eller ophørende alderspension er på 55.900 kr. (2019) og for aldersforsikring henholdsvis 5.200 kr. (2019) eller 48.000 kr. (2019) afhængig af din alder efter arbejdsmarkedsbidrag, er der et par ting, du skal være opmærksom på:

  • Hvis du indbetaler til andre pensionsordninger udover din pension hos Sampension.
  • Hvis du skifter job i løbet af året, og får en ny pensionsordning i den forbindelse.

I begge tilfælde beder vi dig kontakte os, så vi kan tage højde for din indbetaling andre steder.

Læs mere

De forskellige skattefradrag

Reglerne for skattefradrag for indbetalingen er forskellige afhængig af, hvilken type udbetaling pengene bruges til, fx om det en livsvarig pension eller en ratepension. De forskellige typer af udbetaling, du kan vælge mellem, afhænger af, hvilken pensionsordning du har. Du kan logge ind og se præcis, hvilke pensioner og forsikringer du selv har

Indbetaling til pensioner, der udbetales hver måned (fradragsberettiget) 

(skattekode 1)

Dette afsnit gælder indbetalinger til fx livsvarig alderspension, invalidepension, supplerende førtidspension, ægtefælle-/samleverpension og børnepension. 

Der er ikke nogen grænse for, hvor meget din arbejdsgiver må indbetale, eller hvor meget du må indbetale via din arbejdsgiver.

Der er heller ikke nogen grænse for, hvor meget du må indbetale privat, men det kan være, at fradraget for din private indbetaling skal fordeles over flere år.

Indbetaler du et fast beløb hver måned, har du fradrag for hele indbetalingen i indbetalingsåret, hvis der samlet bliver indbetalt i minimum 10 år. Er den samlede indbetaling kortere end 10 år (fx et indskud), kan du fradrage 1/10 af den samlede indbetaling hvert år i 10 år. Er indbetalingen højst 51.500 kr. (2019), er det muligt at få fradrag for hele indbetalingen i indbetalingsåret. Det er en samlet beløbsgrænse, der gælder på tværs af alle dine private indbetalinger til livrenter.

Du har fradrag for indbetalingerne til og med i topskatten.

Indbetaling til pensioner, der udbetales hver måned i 10-30 år (fradragsberettiget) 

(skattekode 2 og 9)

Dette afsnit gælder indbetalinger til fx ratepension, 10-årig supplerende opsparing og ophørende alderspension. 

Der gælder de samme regler, uanset om indbetalingen sker via din arbejdsgiver eller privat.

Du har fradrag for indbetalinger op til 55.900 kr. (2019). Det er en samlet beløbsgrænse, der gælder på tværs af pensionerne og på tværs af selskaber.

Vi sørger for, at der ikke bliver brugt mere end 55.900 kr. (2019) hos os. Men indbetaler du også til fx ratepension i en bank, eller har du allerede indbetalt et beløb gennem en anden pensionsordning tidligere i år, er det vigtigt, at du fortæller os det hurtigst muligt. Så kan vi måske nå at tage højde for det, så din samlede indbetaling i år ikke kommer over 55.900 kr. (2019). Indbetalinger over beløbsgrænsen bliver brugt til andre pensioner - normalt livsvarig alderspension.

Du har fradrag for indbetalingerne til og med i topskatten.

Indbetaling til aldersforsikring (ikke fradragsberettiget) 

(skattekode 33)

Dette afsnit gælder indbetalinger til aldersforsikring eller dødsfaldssum uden fradragsret. Udbetalingen er skatte- og afgiftsfri.

Du har ikke ret til fradrag for indbetaling til aldersforsikring og dødsfaldssum. Der gælder de samme regler, uanset om indbetalingen sker via din arbejdsgiver eller privat. 

Hvis du indbetaler til en af disse pensionstyper via din arbejdsgiver, trækker vi 40 % i foreløbig skat af den del af indbetalingen, du anvender til aldersforsikring eller dødsfaldssum uden fradragsret. Beløbet afregner vi til SKAT. 

Hvor meget du må indbetale til din aldersforsikring, afhænger af din alder. Grænsen er 5.200 kr. (2019) for dig, der har mere end fem år, til du når din folkepensionsalder. Har du fem år eller mindre, til du når din folkepensionsalder, er grænsen 48.000 kr. (2019). 

Vær opmærksom på, at udbetaling af pension kan betyde, at du ikke til senere kan indbetale det maksimale til en aldersforsikring de sidste fem år op til din folkepensionsalder.

Udbetaling kan ændre mulighed for indbetaling

En diskvalificerende udbetaling fra din pensionsordning betyder, at du mister muligheden for at indbetale årligt op til 48.000 kr. (2019) til din aldersforsikring de sidste fem år op til din folkepensionsalder. 

Diskvalificerende udbetaling omfatter alle nystartede udbetalinger af løbende alderspension og ratepension fra og med 10 år før din folkepensionsalder.

Ophævelse af pensionsordningen og engangsudbetaling af alderspension er også diskvalificerende udbetaling. Tvangsudbetaling fra pensionsselskabet er dog undtaget.

Reglerne om diskvalificerende udbetaling gælder fra 1. april 2018 på tværs af alle ordninger i alle selskaber.

Hvor meget kan du indbetale til aldersforsikring

Du kan indbetale 5.200 kr. (2019) til aldersforsikring om året. Der er ikke fradrag for indbetalingen, til gengæld er udbetalingen skattefri. Fra 5 år før folkepensionsalderen kan du indbetale op til 48.000 kr. (2019) om året. Beløbsgrænserne på de 5.200 kr. (2019) og de 48.000 kr. (2019) bliver årligt reguleret.
Læs mere om alderforsikring.

Sammenhæng mellem indbetaling og diskvalificerende udbetaling

Er der efter den 1. april 2018 sket en diskvalificerende udbetaling, kan du ikke indbetale mere end 5.200 kr. (2019) fra og med det efterfølgende indkomstår til en aldersforsikring uanset, hvornår din folkepensionsalder er.

Du kan dog godt indbetale op til den høje grænse til aldersforsikring i samme år, som du får den første diskvalificerende udbetaling. Sker fx første diskvalificerende udbetaling i februar 2019, kan der i resten af 2019 indbetales op til den høje grænse, hvis du altså har 5 år eller mindre til folkepensionsalderen.

Delpension

Du skal være opmærksom på, at udbetaling af delpension også er diskvalificerende udbetaling. Starter du udbetaling af delpension efter 1. april 2018, kan du altså ikke indbetale det høje beløb til din aldersforsikring i efterfølgende år.

Læs mere

Det er en samlet beløbsgrænse, der gælder på tværs af alle dine aldersforsikringer i alle selskaber.

Vi sørger for, at der ikke bliver brugt mere end henholdsvis 5.200 kr. eller 48.000 kr. (2019) afhængig af din alder til aldersforsikring hos os. Men indbetaler du også til aldersforsikring i fx en bank (aldersopsparing), eller har du allerede indbetalt et beløb gennem en anden pensionsordning tidligere på året, er det vigtigt, at du fortæller os det hurtigst muligt. Så kan vi måske nå at tage højde for det, så din samlede indbetaling ikke kommer over det maksimalt tilladte for dig. Indbetaling over beløbsgrænsen bliver brugt til andre pensioner – normalt livsvarig alderspension.

Hvis du samlet set betaler mere end det maksimalt tilladte til aldersforsikring, skal du betale 20 % i afgift af det overskydende beløb. Har du foretaget en diskvalificerende udbetaling, og du overskrider det tilladte indbetalingsloft (pt. 5.200 kr.), skal du dog betale en afgift på 40 % af det overskydende beløb. SKAT regner selv beløbet med på din årsopgørelse. Overføres det overskydende beløb i stedet til en fradragsberettiget dækning i året efter indbetalingsåret, kan du få sat afgiften ned til kun 4 % af det overførte beløb.

Indbetalinger til aldersforsikring tæller med i grundlaget for beregning af topskat.

Indbetaling til gruppelivsforsikring (ikke fradragsberettiget) 

(skattekode 5)

Gruppelivsforsikring kan fx være dækning ved visse kritiske sygdomme, ulykkesforsikring, invalidesum, engangsbeløb ved førtidspension og engangssummer, der udbetales til dine efterladte ved din død. Har din pensionsordning tilknyttet en sundhedsforsikring, kan indbetalinger til den også være omfattet af reglerne i dette afsnit.

Du har ikke ret til fradrag for indbetaling til gruppelivsforsikring. Udbetalingen er skatte- og afgiftsfri. 

Indbetaler du via din arbejdsgiver, hvor arbejdsgiveren allerede har set bort fra beløbet ved beregning af skatten af din løn, indberetter vi beløbet til SKAT. Herefter indgår beløbet som B-indkomst på din årsopgørelse. Hvis du vil undgå restskat, skal du sørge for, at indbetalingen indgår i din forskudsopgørelse.

Indbetaling til øvrige pensioner (ikke fradragsberettiget)

(skattekode 7)

Har du en pensionsopsparing, der er omfattet af pensionsbeskatningslovens § 53 A, har du ikke ret til fradrag for indbetalingen. Udbetalingen er skatte- og afgiftsfri.

Du skal betale skat af rentetilvæksten (kapitalindkomst) i både opsparings- og udbetalingsperioden. Vi indberetter renten til SKAT. Herefter indgår beløbet som kapitalindkomst på din årsopgørelse. Hvis du vil undgå restskat, skal du sørge for, at renten indgår i din forskudsopgørelse.

Læs mere
Nyt pensionsfradrag fra 2018

Fra 2018 får du et ekstra fradrag for indbetalinger til fradragsberettigede pensioner. 

Den 1. juni 2018 vedtog folketinget en lov, der giver et ekstra fradrag for indbetaling til fradragsberettiget pension, herunder indbetaling til ATP. Fradraget gives for privat indbetaling såvel som for indbetaling via din arbejdsgiver. Fradraget har virkning fra 1. januar 2018.

Har du mere end 15 år til folkepensionsalderen , får du et fradrag på 8 pct. af din pensionsindbetaling op til 70.000 kr. (reguleres årligt). I 2020 stiger satsen til 12 pct. af indbetalingen.

Fra og med 15 år før din folkepensionsalder udgør fradragssatsen 20 pct. (2018), 22 pct. (2019) og 32 pct. (2020 og senere år).

Fradraget gives som et ligningsmæssigt fradrag, hvor den gennemsnitlige fradragsværdi er 26,6 pct. i 2018 og 25,6 pct. i 2019 og senere år. Det betyder, at du sparer ca. 1.490 kr. i skat i 2018 – stigende til ca. 2.150 kr. i 2020, hvis du indbetaler 70.000 kr. til fradragsberettiget pension, og du har mere end 15 år til folkepensionsalderen. Har du mindre end 15 år til folkepensionsalderen, sparer du ca. 3.725 kr. i skat i 2018 – stigende til ca. 5.735 kr. i 2020, ved en indbetaling på 70.000 kr.

Kun fradrag for nettoindbetaling

Bemærk, at der kun gives fradrag for nettoindbetaling til pension. Det betyder, at hvis du indbetaler til pension samtidig med, at du også modtager udbetaling af løbende alderspension, modregnes udbetalingen i indbetalingerne, før fradraget beregnes. Der modregnes dog ikke i det år, du starter pensionsudbetaling – først fra og med året efter.

SKAT regner selv fradraget med på din årsopgørelse på baggrund af pensionsinstitutternes indberetning til SKAT.

Loven udvider også grundlaget for beregning af beskæftigelsesfradraget, så grundlaget fremover også omfatter indbetaling til pension via din arbejdsgiver. Hertil indføres der et nyt jobfradrag

Kunderådgivning

77 55 62 50

Mandag-torsdag: 8.30-21.00
Fredag: 8.30-16.00

Vores hjemmeside bruger cookies

Cookies er nødvendige for at logge ind på sampension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Ved at klikke OK accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om, hvordan vi anvender cookies.