Arrow Left
Skat og pension

Skatteregler ved indbetaling

Her får du et kort overblik over skattereglerne, når du indbetaler til din pensionsordning. Reglerne kan være forskellige afhængig af, om du indbetaler gennem din arbejdsgiver eller privat. 

Nedenfor kan du læse mere om de forskellige indbetalingsmuligheder:

Indbetaling gennem din arbejdsgiver

Læs mere

Privat indbetaling

Læs mere

Arbejdsgiver går forud for privat indbetaling

Læs mere

Har du betalt for meget til din pension?

Læs mere

De forskellige skattefradrag

Læs mere
Nyt pensionsfradrag fra 2018

Fra 2018 får du et ekstra fradrag for indbetalinger til fradragsberettigede pensioner.

Den 1. juni 2018 vedtog folketinget en lov, der giver et ekstra fradrag for indbetaling til fradragsberettiget pension, herunder indbetaling til ATP. Fradraget gives for privat indbetaling såvel som for indbetaling via din arbejdsgiver. Fradraget har virkning fra 1. januar 2018.

Har du mere end 15 år til folkepensionsalderen , får du et fradrag på 8 pct. af din pensionsindbetaling op til 70.000 kr. (reguleres årligt). I 2020 stiger satsen til 12 pct. af indbetalingen.

Fra og med 15 år før din folkepensionsalder udgør fradragssatsen 20 pct. (2018), 22 pct. (2019) og 32 pct. (2020 og senere år).

Fradraget gives som et ligningsmæssigt fradrag, hvor den gennemsnitlige fradragsværdi er 26,6 pct. i 2018 og 25,6 pct. i 2019 og senere år. Det betyder, at du sparer ca. 1.490 kr. i skat i 2018 – stigende til ca. 2.150 kr. i 2020, hvis du indbetaler 70.000 kr. til fradragsberettiget pension, og du har mere end 15 år til folkepensionsalderen. Har du mindre end 15 år til folkepensionsalderen, sparer du ca. 3.725 kr. i skat i 2018 – stigende til ca. 5.735 kr. i 2020, ved en indbetaling på 70.000 kr.

Kun fradrag for nettoindbetaling

Bemærk, at der kun gives fradrag for nettoindbetaling til pension. Det betyder, at hvis du indbetaler til pension samtidig med, at du også modtager udbetaling af løbende alderspension, modregnes udbetalingen i indbetalingerne, før fradraget beregnes. Der modregnes dog ikke i det år, du starter pensionsudbetaling – først fra og med året efter.

SKAT regner selv fradraget med på din årsopgørelse på baggrund af pensionsinstitutternes indberetning til SKAT.

Loven udvider også grundlaget for beregning af beskæftigelsesfradraget, så grundlaget fremover også omfatter indbetaling til pension via din arbejdsgiver. Hertil indføres der et nyt jobfradrag

Vores hjemmeside bruger cookies

Cookies er nødvendige for at logge ind på sampension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Ved at klikke OK accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om, hvordan vi anvender cookies.