Arrow Left
Skat og pension

Skatteregler ved indbetaling

Her får du et kort overblik over skattereglerne, når du indbetaler til din pensionsordning. Reglerne kan være forskellige afhængig af, om du indbetaler gennem din arbejdsgiver eller privat. 

Nedenfor kan du læse mere om de forskellige indbetalingsmuligheder:

Indbetaling gennem din arbejdsgiver

Læs mere

Privat indbetaling

Læs mere

Arbejdsgiver går forud for privat indbetaling

Læs mere

Har du betalt for meget til din pension?

Læs mere

De forskellige skattefradrag

Læs mere

Nyt pensionsfradrag fra 2018

Den 1. juni 2018 vedtog folketinget en lov, der giver et ekstra fradrag for indbetaling til fradragsberettiget pension, herunder indbetaling til ATP. Fradraget gives for privat indbetaling såvel som for indbetaling via din arbejdsgiver. Fradraget har virkning fra 1. januar 2018.

Har du mere end 15 år til folkepensionsalderen, får du et fradrag på 12 % af din pensionsindbetaling op til 77.900 kr. (2023).

Fra og med 15 år før din folkepensionsalder udgør fradragssatsen 32 %.

Fradraget gives som et ligningsmæssigt fradrag, hvor den gennemsnitlige fradragsværdi er 25,6 %. Det betyder, at du sparer ca. 2.294 kr. i skat, hvis du indbetaler 77.900 kr. (2023) til fradragsberettiget pension, og du har mere end 15 år til folkepensionsalderen. Har du mindre end 15 år til folkepensionsalderen, sparer du ca. 6.119 kr. i skat, ved en indbetaling på 77.900 kr. (2023).

Hvis du har indbetalt til fradragsberettiget pension sidste år, bør det ekstra fradrag allerede være indregnet i din forskudsopgørelse for i år.

Kun fradrag for nettoindbetaling

Bemærk, at der kun gives fradrag for nettoindbetaling til pension. Det betyder, at hvis du indbetaler til pension samtidig med, at du også modtager udbetaling af løbende alderspension, modregnes udbetalingen i indbetalingerne, før fradraget beregnes. Der modregnes dog ikke i det år, du starter pensionsudbetaling – først fra og med året efter.

Skattestyrelsen regner selv fradraget med på din årsopgørelse på baggrund af pensionsinstitutternes indberetning til Skattestyrelsen.

Loven udvider også grundlaget for beregning af beskæftigelsesfradraget, så grundlaget fremover også omfatter indbetaling til pension via din arbejdsgiver. Hertil er der indført et nyt jobfradrag.