Linkpension

Linkpension er en unit-link ordning, hvor du selv kan vælge, hvordan du vil investere en del af din indbetaling.

Er din pensionsordning på markedsrente, har du mulighed for at vælge Linkpension. Her har du selv ansvaret for, hvordan en del af din pension investeres og kan vælge mellem en lang række puljer og fonde. Din opsparing bliver forrentet efter, hvordan dine investeringer udvikler sig. Det betyder, at du nogle år kan få et positivt afkast af din opsparing og andre år et negativt afkast.

Hvis du logger ind, kan du under punktet selvbetjening læse mere om LinkPension, og se hvilke fonde du kan investere i.

Ønsker du Linkpension, skal du kontakte os.