Betal mere til din pension

Du kan gøre din pensionsordning endnu bedre ved selv at indbetale et ekstra beløb. Selv et mindre beløb hver måned kan få stor betydning for din opsparing.

Det er nemt at indbetale ekstra til din pension - du skal blot logge ind med NemID og følge vejledningen, så hører du fra os i løbet af få dage.

Jeg vil indbetale ekstra til pension

Du kan vælge at betale på to måder - enten som et fast månedligt beløb eller som en enkel indbetaling, når det passer dig.

Du bestemmer selv, om din ekstra indbetaling skal gå til din pensionsopsparing eller til at forhøje dine dækninger.

Hvad er fordelen ved at betale mere?

Med egen indbetaling til din pensionsordning i Sampension, får du en række fordele:

 • Du forbedrer din pensionsordning og/eller dine dækninger
 • Du betaler ikke yderligere administrationsomkostninger
 • Du betaler mindre i skat, da næsten alle indbetalinger er fradragsberettigede

Hvor meget mere får jeg i pension?

Se hvor meget du kan forvente at få i pension, hvis du indbetaler ekstra

Alle beløb er med sikring ved død/opsparingssikring

Hvis du indbetaler 500 kr. pr. måned bliver det til:

Alder i dag

25 år+

Aldersforsikring*
(engangsbeløb)

334.000 kr.

Ratepension*
(årligt i 10 år)

36.000 kr.

Livsvarig pension*
(årligt så længe du lever)

17.000 kr.
35 år+

Aldersforsikring*
(engangsbeløb)

217.000 kr.

Ratepension*
(årligt i 10 år)

24.000 kr.

Livsvarig pension*
(årligt så længe du lever)

11.000 kr.
45 år+

Aldersforsikring*
(engangsbeløb)

131.000 kr.

Ratepension*
(årligt i 10 år)

14.000 kr.

Livsvarig pension*
(årligt så længe du lever)

7.000 kr.
55 år+

Aldersforsikring*
(engangsbeløb)

66.000 kr.

Ratepension*
(årligt i 10 år)

7.000 kr.

Livsvarig pension*
(årligt så længe du lever)

3.000 kr.

Alder i dag

Aldersforsikring*
(engangsbeløb)

Ratepension*
(årligt i 10 år)

Livsvarig pension*
(årligt så længe du lever)

25 år334.000 kr.36.000 kr.17.000 kr.
35 år217.000 kr.24.000 kr.11.000 kr.
45 år131.000 kr.14.000 kr.7.000 kr.
55 år66.000 kr.7.000 kr.3.000 kr.

 
Hvis du indbetaler 1.000 kr. pr. måned bliver det til:

Alder i dag

25 år+

Aldersforsikring *
(engangsbeløb)

669.000 kr.

Ratepension*
(årligt i 10 år)

73.000 kr.

Livsvarig pension*
(årligt så længe du lever)

34.000 kr.
35 år+

Aldersforsikring *
(engangsbeløb)

435.000 kr.

Ratepension*
(årligt i 10 år)

48.000 kr.

Livsvarig pension*
(årligt så længe du lever)

23.000 kr.
45 år+

Aldersforsikring *
(engangsbeløb)

263.000 kr.

Ratepension*
(årligt i 10 år)

29.000 kr.

Livsvarig pension*
(årligt så længe du lever)

14.000 kr.
55 år+

Aldersforsikring *
(engangsbeløb)

132.000 kr.

Ratepension*
(årligt i 10 år)

14.000 kr.

Livsvarig pension*
(årligt så længe du lever)

7.000 kr.

Alder i dag

Aldersforsikring *
(engangsbeløb)

Ratepension*
(årligt i 10 år)

Livsvarig pension*
(årligt så længe du lever)

25 år669.000 kr.73.000 kr.34.000 kr.
35 år435.000 kr.48.000 kr.23.000 kr.
45 år263.000 kr.29.000 kr.14.000 kr.
55 år132.000 kr.14.000 kr.7.000 kr.

 
Hvis du indbetaler 1.500 kr. pr. måned bliver det til:

Alder i dag

25 år+

Aldersforsikring*
(engangsbeløb)

1.004.000 kr.

Ratepension*
(årligt i 10 år)

110.000 kr.

Livsvarig pension*
(årligt så længe du lever)

52.000 kr.
35 år+

Aldersforsikring*
(engangsbeløb)

653.000 kr.

Ratepension*
(årligt i 10 år)

72.000 kr.

Livsvarig pension*
(årligt så længe du lever)

35.000 kr.
45 år+

Aldersforsikring*
(engangsbeløb)

395.000 kr.

Ratepension*
(årligt i 10 år)

43.000 kr.

Livsvarig pension*
(årligt så længe du lever)

21.000 kr.
55 år+

Aldersforsikring*
(engangsbeløb)

198.000 kr.

Ratepension*
(årligt i 10 år)

21.000 kr.

Livsvarig pension*
(årligt så længe du lever)

11.000 kr.

Alder i dag

Aldersforsikring*
(engangsbeløb)

Ratepension*
(årligt i 10 år)

Livsvarig pension*
(årligt så længe du lever)

25 år1.004.000 kr.110.000 kr.52.000 kr.
35 år653.000 kr.72.000 kr.35.000 kr.
45 år395.000 kr.43.000 kr.21.000 kr.
55 år198.000 kr.21.000 kr.11.000 kr.

 
Hvis du indbetaler 2.000 kr. pr. måned bliver det til:

Alder i dag

25 år+

Aldersforsikring*
(engangsbeløb)

1.339.000 kr.

Ratepension*
(årligt i 10 år)

147.000 kr.

Livsvarig pension*
(årligt så længe du lever)

69.000 kr.
35 år+

Aldersforsikring*
(engangsbeløb)

871.000 kr.

Ratepension*
(årligt i 10 år)

96.000 kr.

Livsvarig pension*
(årligt så længe du lever)

46.000 kr.
45 år+

Aldersforsikring*
(engangsbeløb)

527.000 kr.

Ratepension*
(årligt i 10 år)

58.000 kr.

Livsvarig pension*
(årligt så længe du lever)

29.000 kr.
55 år+

Aldersforsikring*
(engangsbeløb)

264.000 kr.

Ratepension*
(årligt i 10 år)

29.000 kr.

Livsvarig pension*
(årligt så længe du lever)

15.000 kr.

Alder i dag

Aldersforsikring*
(engangsbeløb)

Ratepension*
(årligt i 10 år)

Livsvarig pension*
(årligt så længe du lever)

25 år1.339.000 kr.147.000 kr.69.000 kr.
35 år871.000 kr.96.000 kr.46.000 kr.
45 år527.000 kr.58.000 kr.29.000 kr.
55 år264.000 kr.29.000 kr.15.000 kr.

 
Hvis du indbetaler 2.500 kr. pr. måned bliver det til:

Alder i dag

25 år+

Ratepension*
(årligt i 10 år)

184.000 kr.

Livsvarig pension*
(årligt så længe du lever)

87.000 kr.
35 år+

Ratepension*
(årligt i 10 år)

120.000 kr.

Livsvarig pension*
(årligt så længe du lever)

58.000 kr.
45 år+

Ratepension*
(årligt i 10 år)

72.000 kr.

Livsvarig pension*
(årligt så længe du lever)

36.000 kr.
55 år+

Ratepension*
(årligt i 10 år)

36.000 kr.

Livsvarig pension*
(årligt så længe du lever)

19.000 kr.

Alder i dag

Ratepension*
(årligt i 10 år)

Livsvarig pension*
(årligt så længe du lever)

25 år184.000 kr.87.000 kr.
35 år120.000 kr.58.000 kr.
45 år72.000 kr.36.000 kr.
55 år36.000 kr.19.000 kr.

 
Hvis du indbetaler 3.000 kr. pr. måned bliver det til:

Alder i dag

25 år+

Ratepension*
(årligt i 10 år)

221.000 kr.

Livsvarig pension*
(årligt så længe du lever)

104.000 kr.
35 år+

Ratepension*
(årligt i 10 år)

144.000 kr.

Livsvarig pension*
(årligt så længe du lever)

70.000 kr.
45 år+

Ratepension*
(årligt i 10 år)

87.000 kr.

Livsvarig pension*
(årligt så længe du lever)

43.000 kr.
55 år+

Ratepension*
(årligt i 10 år)

43.000 kr.

Livsvarig pension*
(årligt så længe du lever)

22.000 kr.

Alder i dag

Ratepension*
(årligt i 10 år)

Livsvarig pension*
(årligt så længe du lever)

25 år221.000 kr.104.000 kr.
35 år144.000 kr.70.000 kr.
45 år87.000 kr.43.000 kr.
55 år43.000 kr.22.000 kr.

 
Hvis du indbetaler/får overført 10.000 kr., bliver det til:

Alder i dag

25 år+

Aldersforsikring*
(engangsbeløb)

34.900 kr.

Ratepension*
(årligt i 10 år)

3.800 kr.

Livsvarig pension*
(årligt så længe du lever)

1.800 kr.
35 år+

Aldersforsikring*
(engangsbeløb)

24.700 kr.

Ratepension*
(årligt i 10 år)

2.700 kr.

Livsvarig pension*
(årligt så længe du lever)

1.300 kr.
45 år+

Aldersforsikring*
(engangsbeløb)

17.600 kr.

Ratepension*
(årligt i 10 år)

1.900 kr.

Livsvarig pension*
(årligt så længe du lever)

900 kr.
55 år+

Aldersforsikring*
(engangsbeløb)

13.000 kr.

Ratepension*
(årligt i 10 år)

1.400 kr.

Livsvarig pension*
(årligt så længe du lever)

700 kr.

Alder i dag

Aldersforsikring*
(engangsbeløb)

Ratepension*
(årligt i 10 år)

Livsvarig pension*
(årligt så længe du lever)

25 år34.900 kr.3.800 kr.1.800 kr.
35 år24.700 kr.2.700 kr.1.300 kr.
45 år17.600 kr.1.900 kr.900 kr.
55 år13.000 kr.1.400 kr.700 kr.

* Alle beløb er vist med sikring ved død/opsparingssikring

De tal vi oplyser er i nutidskroner før skat og afgifter, og udtrykker en forventning om hvordan pensionen vil udvikle sig. Den faktiske udvikling af pensionen afhænger af afkastet i din årgangspulje.

Beregningerne tager udgangspunkt i, at:

 • du indbetaler til 3 i 1 Livspension
 • du indbetaler et obligatorisk pensionsbidrag til pensionsordningen
 • du har moderat investeringsprofil

Tallene i skemaerne er beregnet på det gældende nytegningsgrundlag ved en årlig fremskrivning af depotet, og der er ikke taget hensyn til omkostninger. Det er forudsat, at den frivillige indbetaling fortsætter indtil det 67. år, og at ordningen giver ret til præmiefritagelse ved 2/3 tab af erhvervsevne.

Forudsætninger om inflation, afkast, arbejdsmarkedsbidrag og PAL-skat, kan du læse om her. Der bliver ikke trukket arbejdsmarkedsbidrag af private indskud.

Læs mere

Hvor meget kan jeg spare i skat?

Se eksempler på, hvor meget du kan spare i skat, hvis du indbetaler ekstra til pension.

SKAT betaler op til halvdelen af din ekstra indbetaling, hvis du indbetaler til fradragsberettiget pension. Læs mere om skattereglerne ved indbetaling.

Eksempler

 • Betaler du topskat:
  Hvis du indbetaler 1.000 kr. ekstra pr. måned, sparer du op til 522 kr. i skat. Din udgift er derfor reelt kun 478 kr. pr. måned.
   
 • Betaler du ikke topskat:
  Hvis du indbetaler 1.000 kr. ekstra pr. måned, sparer du op til 373 kr. i skat. Din udgift er derfor reelt kun 627 kr. pr. måned.
Læs mere

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål om ekstra indbetaling (Frivillig pension), er du velkommen til at kontakte en af vores rådgivere på 77 55 62 50.

Kunderådgivning

77 55 62 50

Mandag-torsdag: 8.30-21.00
Fredag: 8.30-16.00

Vores hjemmeside bruger cookies

Cookies er nødvendige for at logge ind på sampension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Ved at klikke OK accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om, hvordan vi anvender cookies.