Delpension

Mange overenskomster giver mulighed for at få udbetalt Delpension. Det betyder, at du kan gå ned i tid og samtidig få udbetalt et månedligt beløb fra din pensionsordning for at kompensere for den lavere løn. Som hovedregel skal du gå ned i tid, efter du er fyldt 60 år for at få Delpension.  

Din overenskomst kan give dig mulighed for at få udbetalt Delpension fra din pensionsordning. Det er som hovedregel en betingelse, at du går ned i arbejdstid og har nået din tidligste udbetalingsalder i Sampension.

Aftaleparterne bag din overenskomst har fastsat, om du alene kan få udbetalt en del af en livsvarig alderspension, eller om du også har mulighed for at vælge udbetaling af en sum eller fra en ratepension.

I dine vilkår kan du læse, om du har ret til udbetaling fra Delpension. Du finder vilkårene ved at logge ind med NemID

Hvor meget kan du få?

Hvis du ønsker udbetaling fra Delpension, kan du få udbetalt op til 1/3 af din aldersopsparing. I de fleste lønoverenskomster er det et krav, at du går ned i tid.  Når du ved, hvor mange timer du vil gå ned i tid, kan du kontakte os, så vi kan beregne, om du har ret til Delpension.

Når vi beregner din Delpension, ser vi på din arbejdstid måneden før "tidligste pensionsalder". Det er typisk 60 år, for dig, som er født før 1959.

Når du vælger Delpension

Vælger du at få udbetalt Delpension, flytter vi den værdi, der kan udbetales - til en ny police. Det betyder, at din arbejdsgiver fortsat kan betale til hovedpolicen. Du betaler kun administrationsomkostninger for hovedpolicen.

Diskvalificerende udbetalinger

Vær opmærksom på, at udbetaling af pension kan betyde, at du ikke til senere kan indbetale det maksimale til en aldersforsikring de sidste fem år op til din folkepensionsalder.

Du skal også være opmærksom på, at du:

  • maksimalt kan få overført 1/3 af aldersopsparingen til en ny police for Delpension
  • muligvis får mindre forsikringsdækninger, når du får udbetalt Delpension
  • ikke betaler omkostninger for den nye police
  • kan få udbetalt hele værdien fra Frivillig pension
  • minimalt skal have ret til en udbetaling på 200 kr. pr. måned før skat
  • kan få en sum udbetalt, hvis du i øvrigt opfylder betingelserne - her er der ikke krav til summens størrelse
  • kommer til at opleve en nedgang i din samlede indtægt, trods udbetaling af en Delpension
  • ved Delpension, bliver modregnet i en eventuel efterløn, uanset om det er fuld efterløn eller supplerende efterløn
  • bør overveje, om det er en fordel for dig at få udbetalt supplerende efterløn i stedet for Delpension
  • ikke bliver voldsomt påvirket indtægtsmæssigt, når du går på alderspension som 65- / 67 årig, hvis har fået Delpension. 

Ønsker du at få oplyst, hvor meget du kan få udbetalt i Delpension, skal du kontakte os. Oplys venligst din arbejdstid før og efter nedsættelsen, så vi kan sende et tilbud til dig. Først, når du har accepteret et tilbud fra os, kan vi starte en udbetaling.