Bonuskapital

Alle kunder, der har haft garanterede ydelser på deres pensionsordning, fik i januar 2014 en særlig bonus (Bonuskapital). Bonus er på 5 % før skat. Bonuskapital er beregnet af din opsparing på pensionsordningen pr. 1. maj 2013. Beløbet kan ikke udbetales som en sum.

Bonuskapital er en særlig opsparing uden tilknyttede forsikringsdækninger. Bonuskapital indgår i Sampensions samlede kapitalgrundlag og bliver forrentet med samme afkast som Sampensions egenkapital. Bonuskapital er sammen med Sampensions egenkapital med til at dække eventuelle tab for Sampension.

Har du valgt at få din ydelsesgaranti tilbage, får du ikke Bonuskapital.

Bonuskapital bliver udbetalt med pensionen

Får du udbetalt alders- eller supplerende førtidspension fra Sampension, bliver din Bonuskapital udbetalt, som et månedligt tillæg sammen med din pension. Udbetalingsperioden afhænger af din alder den 1. januar 2014.

Modtager du børnepension eller ægtefællepension efter en afdød forsikret, modtager du også et månedligt tillæg fra Bonuskapital fra den 1. januar 2014. Dog ikke, hvis pensionen er stoppet inden den 1. januar 2014.

Får du udbetalt Delpension fra Sampension, får du ikke udbetalt fra Bonuskapital.

Hvis du logger ind, kan du se størrelsen af din Bonuskapital på pensions- og forsikringsoversigten.

Du kan se værdien af din Bonuskapital på depotregnskabet.

Hvem udbetaler vi Bonuskapital til ved dødsfald?

Bonuskapital bliver typisk udbetalt til dit bo. Du kan ikke selv vælge, hvem der skal modtage værdien af Bonuskapital. Har du en pension, der bliver udbetalt til efterladte - fx en ratepension med sikring ved død, så bliver Bonuskapital udbetalt til den/de begunstigede.