Er du tjenestemand?
Regler for udbetaling
Alder
Tilbagetrækningsaldre fra 2011
Helbred
Ved dødsfald
Andre årsager
Engangsbeløb fra 2019
Størrelsen af din pension
Reduktion i pensionen
Førtidspensionering sker før 1. januar 2019
Førtidspension fra januar 2019 og født før 1959
Førtidspension fra januar 2019 og født 1959 eller senere
Førtidstillæg

Tjenestemand

De fleste arbejdsgivere forsikrer pensionsforpligtelser over for tjenestemænd gennem Sampension. Tjenestemandsforsikringerne tilhører arbejdsgiveren.

Som tjenestemand har du ret til tjenestemandspension fra din arbejdsgiver efter et særligt regulativ om pensionsret. Det er altså arbejdsgiveren, der udbetaler pensionen direkte til dig eller dine pårørende.

Forsikrede tjenestemænd i Sampension eller tjenestemændenes pårørende har altså ikke pensionsret fra Sampension, men fra arbejdsgiveren.

Sampension fraskriver sig ethvert ansvar for fejl, mangler og ændringer i oplysningerne, i informationsmateriale mv., som Sampension oplyser. Tjenestemænd kan ikke anvende oplysninger fra Sampension som dokumentation for sin pensionsret fra arbejdsgiver.

Se dine egne pensionsoplysninger

Du kan logge ind på dine egne pensionsoplysninger og

  • se din pensionsoversigt
  • beregne pension ud fra andre forudsætninger

Bemærk, at det kun er tjenestemænd i et ansættelsesforhold der har mulighed for at se egne pensionsoplysninger.

Tidligste tidspunkt for udbetaling af tjenestemandspension på grund af alder kaldes pensionsudbetalingsalderen. Den afhænger af, hvornår du er blevet ansat som tjenestemand. For at kunne vise en korrekt pensionsoversigt skal du derfor inden oversigten bliver dannet selv angive oplysninger om din tjenestemandsansættelse. Her kan du læse mere om pensionsudbetalingsalderen.

Tallene i pensionsoversigten er baseret på de almindeligt gældende satser under Kommunernes Landsforenings forhandlingsområde (KL).

Du kan læse om de generelle regler i hovedtræk under KL´s forhandlingsområde for pension til tjenestemænd og se, hvordan du finder størrelsen af din pension.

Hvis du har spørgsmål om tjenestemandpension, er du altid velkommen til at kontakte os på direkte nummer 77 33 16 40, eller sikker mail tjem@sampension.dk.

Tjenestemandsafdelingen har åben for telefoner mandag - torsdag kl. 8:30 - 16:00, fredag kl. 8:30 - 15:00.

FAQ / Ofte stillede spørgsmål

Er du som tjenestemandsansat dækket af visse kritiske sygdomme ?

Hvem er berettiget til din tjenestemandspension, når du dør?

Hvem tilhører tjenestemandsforsikringen, og hvem udbetaler pensionen?

Hvor kan du se, hvilken pensionsanciennitet du har optjent som tjenestemand?

Hvor kan jeg læse mere om tjenestemandspension?

Hvordan beregnes pensionen, ved fratrædelse uden ny tjenestemandsansættelse?

Hvordan beregnes tjenestemandspensionen, når du går på pension på grund af alder?

Hvordan er du som tjenestemand dækket, hvis du mister erhvervsevnen?

Kan du som tjenestemand ikke logge på dine pensionsoplysninger?

Ændrer du løntrin eller ansættelseskvote i din tjenestemandsansættelse ?