Image No Description
Arrow Left
Magasin

Træerne vokser ikke ind i himlen…

… men er en stabil del af Sampensions alternative investeringer. Sampension har igennem mange år investeret i store skovområder over det meste af verden - en relativ sikker og bæredygtig investering.

Siden 2002 har Sampension investeret i skovområder i blandt andet USA og Australien. Det er en del af de såkaldte alternative investeringer, og det at sætte pengene i træer adskiller sig fra mere traditionelle investeringer som aktier og obligationer ved ikke at være så følsom over for den økonomiske udvikling i samfundet.

- Investering i skov giver et stabilt afkast med en relativ lav risiko. Desuden spreder denne form for investering risikoen på en god måde, fordi den er fleksibel og ikke påvirket af de samme faktorer som andre mere traditionelle investeringer: Hvis prisen på træ for eksempel et år er lav, kan man fælde mindre og lade træerne stå, indtil prisen er højere, forklarer aktiechef i Sampension Anne Charlotte Mark.

Hun fortæller videre, at træerne stiger i værdi med alderen, fordi større træer kan bruges til produkter som for eksempel gulvplanker og papirmasse, der giver en højere indtjening.
Sampension har investeret 4,1 mia. kroner i skovområder fordelt på i alt 186.000 hektar – eller svarende til cirka en tredjedel af Danmarks skove. Størstedelen af de skove, Sampension har investeret i, ligger i USA, Sydamerika, Australien og New Zealand.

Bæredygtighed og socialt ansvar

Sampension samarbejder med International Woodland Company (IWC), som er et dansk firma, der rådgiver globalt om investering i skov. Her fortæller Otto Reventlow fra IWC, hvordan skovinvesteringer sætter biologisk mangfoldighed og socialt ansvar højt på agendaen.

- Vores rolle er at rådgive – både Sampension og manageren for de lokale skovområder. Når for eksempel 5-10 procent af et skovareal bliver afsat til dyrkelse af flere forskellige træsorter frem for som standard bare én, giver det en biodiversitet og dermed en mere sikker investering, og det er blandt andet det, vi rådgiver om, siger han.

Igennem de seneste 15 år har Sampension i samarbejde med IWC opbygget en portefølje over det meste af verden – også i områder, hvor social ansvarlighed er inde i billedet. Otto Reventlow forklarer:

- Sampension investerer også i skove i fattigere dele af verden, så udover den bæredygtige vinkel med at skovproduktion optager CO2 og den vej rundt bidrager til renere luft og bekæmpelse af klimaforandringer, er vi via skovinvesteringerne altså indirekte med til at skabe jobs.

Vi får mere indflydelse

De foreløbige erfaringer har vist, at det kan betale sig at investere i skov – både set med de bæredygtige og de økonomiske briller. Anne Charlotte Mark fortæller her, hvordan Sampension i de kommende år forsøger at få mere indflydelse på selve investeringerne.

- Vi regner med at fortsætte med at investere i skov, men vi vil ændre lidt på setupet, så vi kommer tættere på processen i forhold til køb og salg. Tidligere har vi udelukkende investeret i fonde – og det vil vi blive ved med, men vi vil i de kommende år også gå efter mere skræddersyede aftaler på skovområdet. Det giver mere indflydelse og lavere omkostninger, siger hun.

Du kan læse mere om IWC og skovinvesteringerne her


Sampension lægger ca. 1,4 mia. kr. i amerikanske skove
Sampension har givet tilsagn om at investere i alt 200 mio. dollar i amerikanske skove. Heraf vil ca. 21 mio. dollar komme fra de to pensionskasser for arkitekter og jordbrugsakademikere og dyrlæger, som er gået med i den store investering. Fokus ligger på skove i den sydøstlige del af USA, som er verdens mest modne og likvide skovmarked. Investeringen er stadig under forhandling.