Image No Description
Arrow Left
Magasin

Pensionskunder kvitterer for indsatsen hos Sampension 

Pensionskunder kvitterer for indsatsen hos Sampension

Lange åbningstider, hurtige svartider og mange selvbetjeningsløsninger er blandt de indsatser, kunderne sætter pris på i den største årlige tilfredshedsmåling i pensionsbranchen, som placerer Sampension som Danmarks næstbedste pensionsselskab i disciplinen kundetilfredshed.

Sampension er gået frem i den nyeste kundetilfredshedsmåling fra Aalunds Pensionsbarometer, som er den største årlige kundetilfredshedsmåling i pensionsbranchen. I 15 af 19 tilfredshedsparametre ligger Sampension over gennemsnittet og i to parametre er pensionsselskabet bedst.

”Det er et stort skulderklap til vores pensionsrådgivere,” siger kundedirektør Ole B. Tønnesen fra Sampension.

Sampension er Danmarks næstbedste pensionsselskab i disciplinen kundetilfredshed viser Aalunds Pensionsbarometer, der omfatter 15 pensionsselskaber og pensionskasser i Danmark. Undersøgelsens resultat måles ud fra 12 grundlæggende kundetilfredshedsparametre.

Med scoren 3,9 på en 1-5 skala ligger Sampension nu på en delt andenplads kun et mulehår bag det bedste pensionsselskab, der får scoren 4,0. I 2020 forventer kundedirektør Ole B. Tønnesen at kampen om førstepladsen bliver lige så tæt.

”Det er meget glædeligt, at kundernes tilfredshed med os igen er steget i 2019. Sampension lever af tilfredse kunder og derfor er vi meget ambitiøse, når det gælder kundetilfredshed. Aalunds undersøgelse viser, ligesom vores egne tilfredshedsmålinger, at Sampensions fokus på kundeoplevelsen i vores daglige arbejde gør en positiv forskel for kunderne,” siger Ole B. Tønnesen.

Bedst i to vigtige målepunkter

På to parametre er Sampension det bedste pensionsselskab, henholdsvis ”Kan altid få personlig rådgivning om min pension” og ”Generelt godt orienteret om min pensionsordning”.

Ole B. Tønnesen er meget glad for resultatet og topplaceringen i det, han kalder to centrale parametre for kundetilfredshed.

”Sampension har lange åbningstider, korte svartider på e-mail og chat og mange selvbetjeningsløsninger på hjemmesiden og i vores nye app. Vi bestræber os på at gøre det så enkelt som muligt for vores kunder at finde oplysninger om egen pension, komme i kontakt med os og få rådgivning og hjælp. Vi kan se, at vores indsatser har en positiv effekt på kundetilfredsheden, og jeg er naturligvis glad for, at kunderne oplever os som servicemindede og giver os gode karakterer i tilfredshedsmålingerne,” siger Ole B. Tønnesen.

Endnu højere tilfredshed i 2020

Ole B. Tønnesen påpeger, at kundernes tilfredshed med Sampension har været stigende de senere år. Den udvikling forventer han vil fortsætte.

”I 2020 har vi øget vores fokus på at skrive direkte til den enkelte kunde om forhold, der er relevante for vedkommende. Det er for eksempel ved livsændringer som jobskifte og familieforøgelse, at mange kunder ønsker at høre fra pensionsselskabet. Netop livsændringer er en relevant anledning til at se på om pensionsordningen stadig er, som den skal være. Det kan bl.a. være i forhold til forsikringsdækninger og begunstigelse,” siger Ole B. Tønnesen.

Også tilfredshed med pensionskasserne

Arkitekternes Pensionskasse og Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger, der er med i Sampension-fællesskabet, er også omfattet af i Aalunds Pensionsbarometer. Arkitekterne giver deres pensionskasse karakteren 3,6 i kundetilfredshed mens dyrlæger og jordbrugsakademikere giver deres pensionskasse karakteren 3,8 på 5-skalaen.

I forhold til parameteret ”Etiske hensyn, når der investeres”, ligger Arkitekternes Pensionskasse på 3. pladsen, Sampension er nr. 4 og Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger er nr. 7 blandt alle selskaber.

”Ansvarlige investeringer er et tema, der optager rigtig mange. Derfor er det tilfredsstillende, at Sampension-fællesskabets kunder og medlemmer udtrykker en tilfredshed, der er over gennemsnittet for alle selskaber i undersøgelsen. Vi har i 2020 iværksat en række nye initiativer på området, som bl.a. reducerer Sampension-fællesskabets klimaaftryk betydeligt,” siger Ole B. Tønnesen.

Flere bruger hjemmesiderne

Aalunds Pensionsbarometer har også spurgt kunder og medlemmer om deres brug af Sampension-fællesskabets hjemmesider. Resultatet viser, at hjemmesiderne er en meget vigtig kilde til information og service.

”På vores hjemmesider har vi oplysninger og gode råd om enhver situation, man som kunde eller medlem kan stå i, og vi opdaterer alle relevante nøgletal løbende. Desuden kan man for eksempel læse om vores indsatser med ansvarlige investeringer – senest har vi oprettet en tracker, hvor man kan følge med i Investeringsafdelingens arbejde. Derfor er det glædeligt, at flere og flere kunder og medlemmer bruger hjemmesiderne til at holde sig opdateret,” siger Ole B. Tønnesen.

Ifølge Aalunds Pensionsbarometer 2019 har 73 pct. af de adspurgte Sampension-kunder besøgt sampension.dk mens henholdsvis 69 pct. og 75 pct. af de adspurgte arkitekter og PJD-medlemmer har besøgt arkitektpension.dk og pjdpension.dk. I forhold til Aalunds Pensionsbarometer 2018 er antallet af besøgende i 2019 steget på alle tre hjemmesider.

Om undersøgelsen

Aalunds Pensionsbarometer 2019 er baseret på 1.904 telefoninterviews med privatpersoner og omfatter et repræsentativt udsnit af befolkningen.

Hent Sampensions app

Sampensions nye app kan hentes i App Store og Google Play og er tilpasset til både smartphones og tablets.