Image No Description
Arrow Left
Magasin

Pensionskunder forventer øget klimaindsats

Pensionskunder forventer øget klimaindsats

Ansvarlighed i investeringerne er afgørende for pensionskundernes tilfredshed med deres pensionsselskab. Det viser en stor undersøgelse blandt Sampension-fællesskabets kunder og medlemmer.

Flere og flere går op i, at deres pensionsselskab investerer ansvarligt. I dag er ansvarlighed i investeringerne afgørende for næsten 9 ud af 10 pensionskunders tilfredshed med deres pensionsselskab. Det er en stigning på 20 procentpoint på kun to år, viser undersøgelse fra Sampension-fællesskabet.

”Det er iøjnefaldende, at så stort et flertal af kunderne og medlemmerne i dag forventer, at vi investerer deres pensionsopsparinger på en ansvarlig måde,” siger Henrik Olejasz Larsen, der er investeringsdirektør i Sampension-fællesskabet.

Godt 3.300 kunder og medlemmer i Sampension-fællesskabet har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen om ansvarlige investeringer, der er gennemført af Epinion.

Vigtigheden af ansvarlighed i investeringer er steget markant

Andel, der har svaret: Meget væsentligt eller væsentligt

Pensionskunder forventer øget klimaindsats

Ansvarlighed er vigtigt for alle

Med i Sampension-fællesskabet er pensionsselskabet Sampension Liv samt pensionskasserne Arkitekternes Pensionskasse, ISP Pension og Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger.

Blandt arkitekterne har 90 pct. svaret, at ansvarlighed i investeringerne er væsentligt eller meget væsentligt for deres tilfredshed med pensions-fællesskabet. Samme holdning har 89 pct. af kunderne i Sampension Liv.

For ISP Pension og Pensionskassen for jordbrugsakademikere & Dyrlæger er det henholdsvis 75 pct. og 80 pct., der anser ansvarlighed som væsentligt eller meget væsentligt.

Få følger med i investeringerne

Trods de høje forventninger til, at pensionsselskaberne investerer pensionspengene ansvarligt, er det påfaldende få kunder og medlemmer, der undersøger om Sampension-fællesskabet rent faktisk investerer ansvarligt i en grad, der er tilfredsstillende.

Generelt er det således kun 4 pct. af deltagerne i undersøgelsen, der svarer, at de har undersøgt om pensionsselskabet investerer efter de samme værdier, som medlemmet selv ville investere efter. Blandt arkitekterne er det 12 pct., der svarer, at de har undersøgt Sampension-fællesskabets investeringer.

73 pct. af alle deltagere oplyser i undersøgelsen, at de håber, at pensionsselskabet investerer ansvarligt i en grad, som de selv ville gøre det.

”Særligt fra 2019 har vi oplevet en øget interesse for ansvarlighed i vores investeringer, blandt andet på generalforsamlinger og medlemsmøder. Det er input, bestyrelserne bringer med til bestyrelsesmøderne og som har indflydelse på vores investeringspolitik,” siger Henrik Olejasz Larsen.

Læs mere om Sampension-fællesskabets arbejde med ansvarlige investeringer