Image No Description
Arrow Left
Magasin

Pension – også for de unge

Vi holdt fornyelig generalforsamling med god debat om fremtidens velfærd. Vi drøftede resultaterne fra 2016 og vedtog årsrapporten. Det er sådan noget, man skal gøre på en generalforsamling.

2016 var et temmelig dramatisk år både politisk og økonomisk med mange forandringer, men det endte med at blive et rigtig godt investeringsår for Sampension. Hele 14,2 mia. kr. beløb det samlede afkast sig til. De yngre kunder under 40 år, som var villige til at tage en høj risiko, kunne glæde sig over et afkast på deres pensionsopsparing på næsten 10 %.

Når jeg fremhæver de yngre pensionsopsparere, er det fordi, vi har kigget dem lidt i kortene og afkodet deres holdninger. De gør sig temmelig modne overvejelser i en ung alder ifølge en ny undersøgelse af unges forhold til pension- og boligøkonomi, som analysefirmaet Epinion har gennemført blandt 1.872 unge mellem 20 og 35 år. Halvdelen er enten kunde i Sampension eller medlem af Arkitekternes Pensionskasse eller Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger.

Undersøgelsen viser mange interessante ting om de unge. Ikke mindst om pension, som man ellers ikke forventer, de går så meget op i. Men kommer man på arbejdsmarkedet, støder man tidligt på en pensionsopsparing. De unge i undersøgelsen er i gennemsnit kun knap 23 år, når de første gang indbetaler til en pensionsopsparing. Og de ved, at den er vigtig og sætter pris på det sikkerhedsnet, som en pensionsordning spænder ud under familien med gode forsikringer. Hele 59 % af de unge, der sparer op til pension, finder, at en pensionsopsparing via jobbet er den vigtigste grundsten i deres økonomi, når de bliver gamle. For unge generelt er dette tal 37 %.

Så pension er definitivt også for de unge.

Med venlig hilsen

Hasse Jørgensen