Image No Description
Arrow Left
Magasin

Nej til kulsvineri

Nej til kulsvineri

Sampension-fællesskabet har standset al investering i virksomheder, hvor kulaktiviteter fylder mere end 30 pct. af selskabets omsætning. Derfor fylder især energiproducenter godt op på listen over ekskluderede selskaber.

Afbrænding af kul er en af de værste kilder til CO2-udledning. Derfor har Sampension-fællesskabet i 2019 besluttet at standse al investering i virksomheder, hvor kulaktiviteter fylder mere end 30 pct. af omsætningen.

Arbejdet er godt i gang og siden 1. maj 2020, hvor Sampension-fællesskabets liste over ekskluderede selskaber senest blev opdateret, har energiproducenter fra hele verden fyldt godt op på listen. Nu er der 54 virksomheder med betydelige kulaktiviteter på eksklusionslisten.

”Vi er begyndt med at udelukke de værste CO2-udledere – det vil ofte være forsyningsselskaber, der anvender kul til at producere elektricitet. Vi vil fortsat have mulighed for at investere i de energiselskaber, som er godt i gang med at skifte fra kul til andre og mere miljøvenlige energiformer, typisk gas, sol eller vind, også selvom de ikke er i mål endnu. På den måde er vi med til at skubbe flere selskaber i den rigtige retning,” siger Jesper Nørgaard, der er viceinvesteringsdirektør hos Sampension-fællesskabet.

”Med tiden vil vi gå længere ned end de 30 pct. kulaktiviteter, som vi accepterer i dag. Det vil ske efterhånden som kul bliver udfaset flere og flere steder. Vi ved, at en række lande har truffet beslutning om at stoppe al afbrænding af kul inden for en årrække,” fortsætter han.

Klimaaftryk reduceret med over en femtedel

Der er 54 selskaber med betydelige kulaktiviteter på eksklusionslisten, men det betyder dog ikke, at Sampension-fællesskabet tidligere har investeret i dem alle. Inden årsskiftet havde pensionsselskabet investeringer i otte af selskaberne.

Klimaaftrykket i Sampension-fællesskabets portefølje ligger omkring 20 pct. lavere end verdensaktieindekset, og det skyldes blandt andet, at vi har valgt at ekskludere selskaber med betydelige kulaktiviteter.

Vil begrænse efterspørgslen

Hvis Sampension-fællesskabet udelukkende fokuserede på kulproducenterne frem for forsyningsselskaberne, der forbrænder kullet, ville reduktionen i klimaaftrykket være mindre.

”Det er på energiforsyning, at vi finder de store muligheder for CO2-reduktion. Det giver også mening, når man ser på udbud og efterspørgsel. Det ville have lille effekt på CO2-udledningen, hvis vi som pensionsselskab fokuserede på kulproduktion, fordi de alligevel ville producere kullet, så længe det efterspørges af energiselskaber. Ved at have fokus på dem, som køber kullet, kan vi være med til at reducere efterspørgslen og dermed også udbuddet. Kul sviner jo først, når man brænder det af,” siger Jesper Nørgaard.

Også nej til olie udvundet af tjæresand

Ligesom med kulaktiviteter har Sampension-fællesskabet også ved årsskiftet sagt nej til at investere i virksomheder, der udvinder olie udvundet af tjæresand. Produktionen af tjæresand er problematisk, da det typisk foregår med brug af store mængder vand og kemikalier.

De nye indsatser støtter aktivt målene i klimaaftalen COP21 og betyder, at hele aktieporteføljens klimaaftryk både skal ligge lavere end verdensaktieindekset generelt og falde år for år.

I alt 82 af de 144 selskaber på Sampension-fællesskabets eksklusionsliste er selskaber, der har over 30 pct. af omsætningen fra kul- eller tjæresandaktiviteter. En anden større gruppe er 30 selskaber, som er ekskluderet på grund af involvering i produktion af atomvåben, mens 20 selskaber er ekskluderet for overtrædelse af enten menneskerettigheder eller omfattet af internationale sanktioner.

Se listen over ekskluderede selskaber her