Image No Description
Arrow Left
Magasin

Investeringer i statsobligationer kræver en kritisk tilgang

Investeringer i statsobligationer kræver en kritisk tilgang

Sampension-fællesskabet håndterer selv investeringer i statsobligationer. Blandt andet fordi det kræver hurtig handling at vælge et land til eller fra, hvis basale menneskerettigheder overtrædes.

Når Sampension-fællesskabet investerer i statsobligationer, sker det ud fra en løbende overvågning og vurdering med udgangspunkt i FN’s principper UNGP (UN Guiding Principles on Business and Human Rights).

Sker der grove krænkelser uden tegn på væsentlige forbedringer, ekskluderes staten fra Sampensions investeringsunivers. Sampension fravælger også ofte investeringer i lande, som ligger på vippen i forhold til at overholde menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder og lande, hvor der er en forhøjet risiko for korruption og skatteunddragelse.

”Lande, som er under sanktioner eller som har krænket menneskerettigheder på grov vis, ekskluderer vi. Her læner vi os op ad internationale institutioner, EU og FN samt tredjepartsvurderinger fra internationale samarbejdspartnere og ratingbureauer,” forklarer Simon Hinrichsen, som er porteføljeforvalter med ansvar for Emerging Markets i Sampensions investeringsafdeling.

For et halvt år siden valgte Sampension-fællesskabet at flytte beslutningen om køb af statsobligationer fra eksterne samarbejdspartnere og ind i huset, og det arbejde ligger bl.a. hos Simon Hinrichsen.

”Det er en god forudsætning for at håndtere statsobligationer i emerging markets ansvarligt, at man selv står for investeringsmandaterne og kan inddrage de nødvendige kilder til information og samtidig vurdere indtjeningspotentialet i investeringen,” forklarer han.

Når det handler om investeringer via statsobligationer, ligger mange lande i en gråzone, og de kan være vanskelige at vurdere.

Tvinges til at tænke over ansvarlige investeringer

”Vi skal naturligvis ikke investere penge, som går til korruption. På den anden side vil vi gerne hjælpe med at investere i forbedringer i emerging markets. Det kræver tid og ressourcer at vurdere disse investeringer. Der er flere måder at sikre os på, eksempelvis ved at investere i obligationer sammen med andre stærke investorer, ved at sikre, at det sker via modparter, vi stoler på, at det juridiske er på plads, og at der er garanti for gennemsigtighed,” forklarer han.

I vurderingen læner Sampension sig op ad analyserne fra NGO’en Freedom House, som vurderer lande på en skala fra 1-7. Mange af landene i de såkaldte Emerging Markets ligger i et kritisk felt på skalaen.

Da Børsen 13. januar 2020 så nærmere på 11 danske pensionsselskabers investeringer i problemlande, bl.a. med udgangspunkt i vurderinger fra Freedom House, var Sampension det eneste selskab, som havde fravalgt investeringer i statsobligationer i 19 problemlande.

Et alternativ til at købe statsobligationer er at investere via multinationale investeringsbanker, eksempelvis European Investment Bank. Her er man som investor sikret et afkast, der svarer nogenlunde til afkastet, hvis man havde købt statsobligationer. Det har Sampension eksempelvis gjort i tilfældet Rusland, Tyrkiet og Egypten.

”På den måde har vi sikkerhed for, at pengene går til et formål, vi gerne vil støtte,” forklarer porteføljeforvalteren.

”ESG har altid været en del af den måde, Sampension investerer på, men nu har vi mere fokus på miljø og klima end tidligere, og vil gerne støtte nogle af de her lande, lave høje afkast, og samtidig gøre noget godt for miljøet, ved at investerer i projekter og obligationer, hvis formål er at finansiere grønne investeringer,” siger Simon Hinrichsen.

Senest har Sampension bl.a. investeret godt 50 mio. kr. der er øremærket grønne formål i Chile og næsten 45 mio. kr. i obligationer, der skal går til grønne formål i Polen, via den statsejede tyske udviklingsbank KfW.

Læs også artiklen ”Sampension takker nej til statsobligationer i problemlande”

Ved starten af maj 2020 havde Sampension investeringer via statsobligationer i 48 lande. 

Følgende lande og områder er ekskluderet af Sampension. Dertil kommer lande, der er under sanktion fra EU eller FN. 

  • Den Centralafrikanske Republik 
  • Eritrea 
  • Nordkorea 
  • Saudi Arabien 
  • Somalia 
  • Sudan 
  • Sydsudan 
  • Syrien 
  • Turkmenistan 
  • Ækvatorial Guinea.