Image No Description
Arrow Left
Magasin

Fælles globalt investor-initiativ skaber synlige resultater

Fælles globalt investor-initiativ skaber synlige resultater

Klimaet kommer på virksomhedernes dagsorden, når 320 investorer taler en fælles sag, som det er tilfældet med det globale initiativ Climate Action 100+, fortæller en af initiativets bagmænd.

Sampension-fællesskabet er en del af det globale investor-initiativ Climate Action 100+, som har flere end 320 investorer bag sig, og som til sammen repræsenterer en formue på mere end 216.000 mia. kr.

Og initiativet beviser i den grad sit værd, fortæller Oliver Grayer, der er projektdirektør i IIGCC (The Institutional Investors Group on Climate Changes) og en af nøglepersonerne bag Climate Action 100+.

"Med sit globale fokus og investorernes omfattende engagement er Climate Action 100+ som initiativ uden fortilfælde. Som storaktionærer er investorerne i stand til at udøve indflydelse og fremme konstruktiv dialog med virksomheder på en måde, som ingen anden gruppe er det,” siger Oliver Grayer.

Mere end 320 investorer er med i initiativet og engagerer herigennem mere end 161 virksomheder. Tilsammen er de ansvarlige for op til to tredjedele af den årlige industrielle udledning af drivhusgasser globalt set, når man tager højde for emissioner på tværs af deres værdikæde.

”De resultater, vi har set indtil videre, viser effektiviteten og fremdriften bag initiativet. Det omfatter vigtige aftaler, der er indgået med globale virksomheder som Shell, Glencore, BP og Equinor, for blot at nævne nogle eksempler,” forklarer Oliver Grayer.

Sender et stærkt signal

Han tilføjer, at et fælles, globalt engagement mellem investorerne sender et stærkt signal direkte til virksomhederne om, at investorerne forventer, at de forholder sig klimaændringerne.

”Som aktionærer og universelle ejere har investorerne en helt særlig mulighed – og tilsvarende også et ansvar for – at adressere klimarisici,” fastslår Oliver Grayer.

Det er også i investorernes interesse at sikre, at virksomhederne, de investerer i, arbejder på strategier, der forholder sig til de forandringer, som er nødvendige for at holde de globale temperaturstigninger et godt stykke under 2 grader, tilføjer han.

Climate Action 100+ blev etableret efter at knap 200 lande i 2015 havde underskrevet Paris-aftalen, hvor fokus er at holde den globale opvarmning under 2 grader og helst under 1,5 grader.

”Gennem initiativet arbejder investorerne på at sikre en større grad af åbenhed omkring risici i forbindelse med klimaændringer og med holdbare virksomhedsstrategier, der er i overensstemmelse med Paris-aftalen,” siger Oliver Grayer.