Image No Description
Arrow Left
Magasin

Få mere ud af din pension

Hvad er forskellen på en ratepension og en alderspension? Hvordan hænger afkast og omkostninger sammen? Og hvilken rolle har folkepensionen ved pensionering? Læs med her.

For rigtig mange danskere er pension alt andet end nemt og ligetil. Her kan du blive klogere på en række typiske begreber og elementer i din pensionsordning, som er relevante for de fleste. Husk på, at du altid er velkommen til at kontakte dit pensionsselskab eller pensionskasse, hvis du har spørgsmål eller ønsker at foretage ændringer på din ordning og forsikringsdækninger.

Hvad er en pensionsopsparing?

For at mindske forskellen mellem din indtægt som erhvervsaktiv og som pensionist, er du som lønmodtager typisk omfattet af en pensionsordning, som du betaler til via din løn.

Din pensionsordning sikrer, at du har en pensionsopsparing udover folkepensionen, som du kan leve for den dag du går på pension. Pensionsordningen har samtidig forskellige forsikringsdækninger tilknyttet, som sikrer dig eller din familie et engangsbeløb eller en løbende udbetaling, hvis du eksempelvis bliver syg eller mister erhvervsevnen. Nogle pensionsordninger kan også omfatte en sundhedsforsikring.

Normalt betaler både du og din arbejdsgiver til pensionsordningen via din løn, og i de fleste tilfælde er det en fast procentdel af din løn, der bliver indbetalt til ordningen. En mindre del af indbetalingen dækker pensionsselskabets omkostninger til dine forsikringsdækninger, mens størstedelen placeres i dine pensionsopsparinger.

De fleste pensionsordninger består af en ratepension eller en livsvarig alderspension – eller begge dele. Ratepensionen giver månedlige udbetalinger i typisk 10, 15 eller 20 år. Alderspensionen giver en månedlig udbetaling så længe du lever. Faste, månedlige pensionsudbetalinger beskattes som personlig indkomst mens engangsudbetalinger er skattefrie eller beskattes med 40 pct. Du vælger selv, hvordan du vil spare op.

Hvad er præmie?
Du støder sikkert på udtrykket ’præmie’ når du læser om pension. Præmien er det beløb, der bliver indbetalt til pensionsordningen. Det bliver også omtalt som pensionsbidrag eller indbetaling.

Fakta: Hvad er folkepension?
Folkepensionen har alle hørt om. Afhængig af, hvornår du er født, kan du forvente at kunne gå på pension og modtage folkepension fra det offentlige, når du fylder 65-71 år. Jo yngre du er i dag, jo ældre skal du typisk være før du kan få folkepension, fordi Folketinget har justeret pensionsalderen i forhold til danskernes forventede levealder.

Folkepensionen, inklusive eventuelt tillæg, udgjorde i 2018 159.000 kr. årligt, hvis du er enlig og ikke har en pensionsopsparing. Det er 13.250 kr. om måneden før skat. Beløbet er mindre, hvis du er gift eller samlevende. Tillægget reduceres, hvis du som pensionist har anden indtægt fra eksempelvis en pensionsopsparing.

Hvordan vokser pensionsopsparingen?

Størrelsen af og væksten i din pensionsopsparing afhænger generelt af tre elementer: Løbende indbetalinger, afkast og omkostninger. Dertil kommer eventuelle ekstra frivillige indbetalinger.

Løbende indbetalinger
De løbende indbetalinger er de penge, som din arbejdsgiver hver måned indsætter på din pensionsordning. En mindre del af de penge beholder pensionsselskabet som betaling for dine forsikringsdækninger.

Afkast
De penge, din arbejdsgiver indbetaler til din pensionsopsparing, bliver investeret af pensionsselskabet med henblik på at skabe et afkast, som øger værdien af din opsparing. Pensionsselskabet bestræber sig altid på at investere din opsparing på en måde, så risikoen for tab minimeres samtidig med, at der kan skabes et godt afkast. Derved supplerer pensionsselskabet de løbende indbetalinger med det afkast.

For at reducere risikoen for tab investeres der i forskellige aktiver, deriblandt aktier, obligationer, ejendomme og så videre. Afkastet kan blive både positivt og negativt, da det afhænger af kursudviklingen mv. på de værdier, der bliver investeret i.

Har du valgt den rigtige investeringsprofil?
Som opsparer kan du vælge mellem tre investeringsprofiler: Høj risiko, moderat risiko og lav risiko. Den valgte risikoprofil fortæller hvor stor en del af din opsparing, du ønsker skal investeres i aktier. Jo højere risikoprofil, jo større andel af din opsparing vil blive placeret i aktier og alternativer. Investering i aktier har historisk givet høje afkast men har indimellem også medført lave eller negative afkast.

Du kan altid selv ændre din investeringsprofil ved selvbetjening på pensionskassens hjemmeside.

Fakta: Depotrente
Nogle pensionskasser forrenter medlemmernes pensionsopsparinger efter et gennemsnitsrente-princip. Det betyder, at afkastet af investeringerne – uanset om det er et godt eller dårligt år – udjævnes. På den måde får du en nogenlunde stabil depotrente, også kaldet kontorente, af opsparingen. Depotrenten fastsættes som udgangspunkt et år af gangen.

Omkostninger
Pensionsselskabet har mange omkostninger forbundet med at administrere kundernes pensionsordninger, udvikle selvbetjeningsløsninger og så videre. Effektiv drift kan minimere omkostningerne, og for kunderne kan det give op til 500.000 kr. mere på opsparingen, hvis der er lave omkostninger sammenlignet med selskaber med høje omkostninger. Særligt i perioder, hvor investeringsafkast ikke er så gode, er lave omkostninger med til at sikre at pensionsopsparingerne udvikler sig positivt. Sampension har med 0,5 pct. i årlige omkostninger (ÅOP) nogle af branchens laveste omkostninger.

Reducér omkostninger ved at samle dine pensioner
Har du pensionsopsparinger i andre pensionsselskaber eller banker, anbefaler vi, at du samler dem i det pensionsselskab med de laveste omkostninger. Så betaler du kun omkostninger ét sted – det giver i sidste ende mere i opsparing til dig. Er pensionerne samlet, får du også et bedre overblik.

Ekstra indbetaling
Det er vigtigt, du sikrer dig, at du får en indtægt som pensionist, som gør, at du kan udleve dine drømme. Det kan derfor være en god idé at indbetale mere til pension, hvis du føler, at din opsparing ikke vokser tilstrækkeligt i kraft af din pensionsordning. Kontakt dit pensionsselskab, hvis du gerne vil indbetale ekstra til din pensionsopsparing.

Overskydende skat
Skal du have penge tilbage skat, er det en god idé at overveje at overføre dem til din pensionsopsparing.

Forsikringsdækningerne

Din pensionsordning omfatter udover pensionsopsparingen også en række forsikringsdækninger, der sikrer dig eller din familie, hvis du dør, bliver alvorligt syg eller mister erhvervsevnen inden du skal på pension. Her er en oversigt over de generelle dækninger og dine muligheder for at tilpasse dem efter dine behov.

Forsikring ved visse kritiske sygdomme
Hvis du får en alvorlig sygdom eller har svært ved at klare dit arbejde på grund af sygdom, kan dit pensionsselskab i mange tilfælde hjælpe med en skattefri engangsudbetaling fra forsikring ved visse kritiske sygdomme. Det samme gælder hvis dine børn rammes af visse kritiske sygdomme.

I forsikringsbetingelserne står præcis, hvilke situationer og diagnoser der er dækket af forsikringen. Du kan også se, hvornår diagnosen anses for at være stillet. Kontakt dit pensionsselskab så tidligt som muligt for at få rådgivning om dine dækninger ved sygdom, offentlige ydelser og meget mere.

Forsikring ved tab af erhvervsevne
Hvis du mister evnen til at arbejde helt eller delvist, kan du have ret til udbetaling fra din pensionsordning. I dit pensionsoverblik kan du se, hvilke kriterier for udbetaling du er omfattet af i dit pensionsoverblik – log på med NemID.

Præmiefritagelse
Du kan få præmiefritagelse, hvis du bliver tilkendt dækning ved sygdom. Præmiefritagelse betyder, at pensionsselskabet fortsætter indbetalingerne til dine pensionsordninger, hvis du på grund af sygdom fratræder dit job.

Begunstigelse: Er de rette personer sikret, hvis du dør?
Hvis du dør, kan dine efterladte få løbende udbetalinger fra forsikringsdækningerne på din pensionsordning. Det er vigtigt, at du tager stilling til, hvem der skal begunstiges, det vil sige have pengene fra ordningen. Og det er kun dig, der beslutter, hvem der skal begunstiges. Indsætter du ikke selv en begunstiget, udbetaler pensionsselskabet automatisk til dine nærmeste pårørende. Vil du ændre på din begunstigelse, kan du gøre det ved at udfylde en begunstigelseserklæring.

Ændring af dine dækninger
Din pensionsordning er oprettet med en række forudbestemte forsikringsdækninger. De vil fremgå af dit pensionsoverblik. Du kan ændre størrelsen af dine dækninger, så den, du har begunstiget, for eksempel vil få en større udbetaling hvis du dør. Det hjælper pensionskassen dig med. Hæver du dækningen, skal du betale lidt mere for det.

Fakta: Gruppelivsforsikring
En gruppelivsforsikring er en forsikringstype, hvor en forudbestemt forsikring tilbydes for en afgrænset gruppe. Gruppelivsforsikringer kan indeholde forskellige forsikringsdækninger og være på forskellige beløb.

Forsikringsdækningerne er som hovedregel ens for alle i gruppen og prisen er som hovedregel det samme for alle. På din pensions- og forsikringsoversigt kan du se, om du har en gruppelivsforsikring, og hvilke dækninger den eventuelt omfatter.

Passer din pensionsordning til netop dit liv?
Din pensionsordning kan tilpasses netop dine behov. Du kan for eksempel vælge en større udbetaling ved sygdom eller død – det kan være relevant, hvis du stifter familie eller køber hus. Du kan også tilpasse pensionsopsparingen, så den i højere grad passer til dine behov ved pensionering. Mulighederne er mange.

Du kan prøve værktøjet Pensionstjek på sampension.dk/pensionstjek – det giver dig et overblik.