Image No Description
Arrow Left
Magasin

Dialog skaber forandring

Dialog skaber forandring

Gennem en årrække har Sampension-fællesskabet ført dialog om ESG med mange af virksomhederne i vores aktieportefølje. I dag er dialogprogrammet tosporet og består af forbedringsdialoger og kritiske dialoger.

Sampension-fællesskabet har omformet dialogprogrammet overfor børsnoterede selskaber og har tilføjet et nyt kritisk dialogspor mod virksomheder, der overtræder pensionsselskabet og - kassernes politik og retningslinjer for ansvarlige investeringer.

”Der er tale om en hurtig analyse og dialogproces, som over få måneder kan medføre frasalg og eksklusioner. Desuden indføres der en løbende proces, hvor eksklusioner genovervejes med henblik på reinvestering, hvis virksomheden har forbedret sig,” forklarer adm. direktør Hasse Jørgensen, Sampension.

Kritiske dialoger handler om at påvirke virksomheder, hvor der er identificeret et muligt væsentligt brud på Sampension-fællesskabets politik for ansvarlige investeringer. Vil virksomheden ikke ændre praksis eller har den kritiske dialog ikke den nødvendige fremdrift, kan virksomheden blive ekskluderet fra Sampension-fællesskabets porteføljer. I mange tilfælde kan disse forløb afsluttes inden for seks måneder.

Dialog medfører konkret forandring

Samtidig fører Sampension forbedrende dialoger, som handler om at hæve standarden for politikker og retningslinjer hos virksomheder inden for alle aspekter af ansvarlige investeringer.

Disse dialoger har særligt fokus på at løfte barren hos de selskaber, der performer dårligst.

Det forbedrende dialogprogram kobler til FN’s verdensmål for at støtte selskabernes deltagelse i en bæredygtig udvikling. Disse dialoger er fortløbende og kan stå på i mange måneder. Sampension erfaring er, at næsten to tredjedele af disse dialoger rent faktisk medfører konkrete forandringer.

”Forbedringsdialoger og kritiske dialoger er med til at sikre det grundlæggende formål om langsigtet værdiskabelse til Sampension-fællesskabets medlemmer og kunder. Hertil kommer, at Sampension-fællesskabet i de fleste tilfælde kan gøre en langt større forskel ved at optage dialog med de virksomheder, vi investerer i, fremfor ved blot at frasælge dem. Dermed bidrager Sampension-fællesskabet til, at virksomheder ændrer kurs i en mere ansvarlig og bæredygtig retning,” siger Hasse Jørgensen.

Sampension-fællesskabet vil også senere i år udvide valgmulighederne for kunder og medlemmer med tilbuddet om investering i fonde med bæredygtighed som tema.

Nederst på siden her finder du en oversigt over de selskaber, Sampension-fællesskabet var i dialog med i 2019.

Syv temaer prioriteres i forhold til indflydelse

Sampension-fællesskabet har udvalgt en række temaer, hvor vi ønsker at være aktive i forhold til selskaber i aktieporteføljen, som vurderes at ligge dårligere end andre selskaber i den relevante branche inden for det pågældende tema. Det sker i håbet om at løfte selskabernes opmærksomhed og ambitionsniveau på det aktuelle område til et acceptabelt niveau. De temaer, bestyrelserne har valgt at prioritere, er:

  • Korruption og bestikkelse
  • Menneskerettigheder, herunder konfliktramte områder
  • Arbejdstagerrettigheder
  • Klimaforandringer
  • ESG-risikostyring
  • Vandhåndtering
  • Skattetransparens

Eksempler på forbedringsdialog:

30. marts 2020:

Opfølgningsbreve til syv selskaber

Sampension har i marts 2020 sendt opfølgningsbreve til syv selskaber, som vi er i forbedringsdialog med. Det drejer sig om PKN Orlen og Southern Copper vedrørende klima, SoftBank vedrørende korruption, Taro Pharmaceuticals vedrørende ressourceforbrug, Toyota Motor vedrørende menneskerettigheder, Turkcell vedrørende forsyningskæde og Verisign vedrørende ESG-principper.