Image No Description
Arrow Left
Magasin

Ansvarlige investeringer – ansvar og indsatser

Ansvarlige investeringer – ansvar og indsatser

Sampension-fællesskabets arbejde med ansvarlige investeringer er en integreret del af investeringsprocessen. Et udvalg på tværs af de tre bestyrelser skal kvalificere arbejdet yderligere

Sampension har siden 1998 haft en politik for ansvarlige investeringer, som år for år er blevet udvidet med ansvarlig værdiskabelse. Arbejdet drives af to helt afgørende hensyn, nemlig hensynet til høje afkast og ansvarlighed.

”Og de to hensyn står ikke i modsætning til hinanden. De går hånd i hånd. Vi tror på, at vejen til at skabe økonomisk værdi på langt sigt går via investeringer med respekt for miljø, mennesker og internationalt anerkendte konventioner. Derfor er vores politik og arbejde med ansvarlige investeringer i dag en integreret del af vores investeringsproces, og det er også en integreret del af vores organisation på alle niveauer,” forklarer Hasse Jørgensen, adm. direktør i Sampension.

Politikken for ansvarlige investeringer er forankret i bestyrelserne for Sampension Liv, Arkitekternes Pensionskasse og Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger, som drøfter og beslutter politik og retningslinjer mindst én gang om året.

”Deres beslutninger tager som regel udgangspunkt i internationale retningslinjer og konventioner, eksempelvis UN Global Compact” og OECD’s Ansvarlig virksomhedsadfærd for institutionelle investorer, så vi sikrer, at de flugter med forventningerne hos kunder, medlemmer og det omgivende samfund,” siger Hasse Jørgensen.

Indsatsområderne udvikler sig løbende, og i 2018 har bestyrelserne eksempelvis besluttet at inddrage skattetransparens som fokusområde.

”Arbejdet med ansvarlige investeringer er et fælles anliggende for alle tre bestyrelser, og sammen skaber vi både fokus og tyngde i vores indsats. Vi får med andre ord større muligheder for at påvirke adfærden i de virksomheder, vi investerer i,” tilføjer Hasse Jørgensen.

Tværgående udvalg

For at kvalificere arbejdet med ansvarlighed yderligere har bestyrelserne nedsat et tværgående udvalg, hvis formål er at drøfte de overvejelser, som de tre pensionskasser gør sig om sociale forhold, miljø- og selskabsledelse, også kaldet ESG, når de investerer. Udvalget kan sende sine vurderinger og konklusioner videre til bestyrelserne i form af indstillinger og dermed bidrage til, at bestyrelserne i de tre selskaber går i takt, når politikken for ansvarlige investeringer bliver omsat til praksis.

Bestyrelsernes politik og retningslinjer kommer i spil, hver gang Sampensions investeringsmedarbejdere foretager en investering i f.eks. aktier, obligationer eller ejendomme.

”Vores medarbejdere forsøger altid at finde den rette balance mellem afkast og risiko i enhver investering, og i den sammenhæng spiller ansvarlighed og bæredygtighed en rolle på linje med alle andre investeringsparametre. Har en virksomhed f.eks. orden i sit arbejde med miljø og klima, sociale forhold og god selskabsledelse, har den også bedre betingelser for at skabe gode økonomiske resultater. Det er vores politik, og den forfølger vi til stadighed,” fastslår Hasse Jørgensen.