Image No Description
Arrow Left
Magasin

Aktierne på rutschebanetur

2018 var på mange måder præget af økonomisk usikkerhed og blev året, hvor tempoet i den økonomiske vækst tog af. Det smittede af på pensionsselskabernes afkast.

Kunder med markedsrente fik samlet set et negativt afkast på -1,7 pct. i et år, som blev kaldt det værste for danske pensionsopsparere med markedsrente siden finanskrisen. Sampensions afkast var dog blandt de bedste i forhold til andre pensionsselskaber for kunder med moderat risiko.

Traditionel gennemsnitsrente i Sampension Liv gav et tidsvægtet afkast på 3,0 pct., mens Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger fik et afkast på -2,3 pct., og Arkitekternes pensionskasse et afkast, der landede på -2,1 pct.

Både i Europa og USA startede renterne 2019, hvor de slap 2018, med en svag nedadgående tendens i januar måned. Til gengæld er aktiemarkederne kommet forrygende i gang efter de kraftige fald, som 2018 sluttede af med.

Flere økonomiske indikatorer er begyndt at signalere, at farten er ved gå noget af den amerikanske økonomi, men selvom nogle indikatorer har set lidt skidt ud på det seneste, er der stadig godt gang i det amerikanske jobmarked med stor jobskabelse og pæne lønstigninger.

Europæisk økonomi er gået et par gear ned i væksttempo og er fortsat ramt af modvind i form af den globale handelskonflikt, udfordringerne med omstillingen af den tyske bilindustri, demonstrationer i Frankrig og Brexit. Der er således fortsat flere elementer, der i den kommende tid kan giver uro på de finansielle markeder, herunder rentestigninger.