Hjælp til pårørende

Praktiske oplysninger til pårørende i forbindelse med dødsfald.

Hjælp til pårørende

Praktiske oplysninger til pårørende i forbindelse med dødsfald.

Hjælp til pårørende

Praktiske oplysninger til pårørende i forbindelse med dødsfald.

Hjælp til pårørende

Praktiske oplysninger til pårørende i forbindelse med dødsfald.

Sampension får automatisk besked om dødsfald fra CPR-registret. Samtidig får vi også oplyst navnet på en eventuel ægtefælle, som vi kontakter efterfølgende. Hvis afdøde ikke er gift og ingen pårørende kontakter os, skriver vi til skifteretten.

Hvis du selv som pårørende kontakter os om et dødsfald, kan vi ofte udbetale hurtigere. Du kan anmelde et dødsfald enten ved at ringe til os på 77 55 69 60 eller ved at udfylde en anmeldelse af dødsfald. 

Anmeld et dødsfald

Boafgift

Pårørende skal i nogle tilfælde betale boafgift af udbetalinger fra pensionsordningen. I skemaet kan du se, hvor meget pårørende skal betale i boafgift til skifteretten. 

Hvor meget skal der betales i boafgift

Arving

Boafgift

Ægtefælle eller registreret partner

0 %

Udbetaling af løbende pensioner (børnepension og ratepension) til børn under 24 år og samlevere *)

0 %

Børn/stedbørn og deres børn, børns ægtefæller, visse plejebørn, frasepareret eller fraskilt ægtefælle/registreret partner, forældre samt

  • samlever med mindst 2 års fælles bopæl med forsikrede umiddelbart før dødsfaldet, eller
  • samlever med fælles bopæl ved dødsfaldet der venter, har eller har haft fælles børn
15 %

Andre, herunder samlevers livsarvinger

36,25 %


*) Udbetalingen bliver beskattet som personlig indkomstskat.

Du skal være opmærksom på, at beløb udbetalt uden om boet ikke kan trækkes fra i det bundfradrag, som gælder for boet.

Læs mere

Udbetaling til børn under 18 år eller voksne under værgemål

Værgen er ansvarlig for at udfylde og underskrive blanketterne til brug for udbetaling af pension, når børn under 18 år eller voksne under værgemål skal have udbetalt pension.

Værgen for børn under 18 år, er den person, der har forældremyndigheden. Voksne under værgemål får beskikket en værge.

Vi skal have dokumentation for, hvem værgen er. Derfor skal vi have kopi af afgørelsen om forældremyndighed/værgebeskikkelse, hvis:

  • det er en anden end barnets forældre, der er værge
  • vi skal udbetale til en myndig person under værgemål

Udbetaling af månedlig pension

Månedlig pension til en umyndig kan udbetales til:

  • en almindelig bankkonto i den umyndiges navn, som ikke må være en børneopsparingskonto eller en anden konto, hvor der er loft på indbetalingerne - eller
  • en konto i en forvaltningsafdeling i den umyndiges navn

Vi kan ikke udbetale til en konto i værgens navn.

Børn under 18 år har ikke altid en bankkonto. Hvis barnet ikke har en konto, skal der oprettes en konto i barnets navn. Vi skal have oplyst, om barnets konto er en NemKonto.

Som værge råder du over pengene, når en månedlig pension udbetales til en almindelig bankkonto. Du har dog regnskabspligt over for statsforvaltningen, hvis pensionerne er over en vis størrelse.

Får du den månedlige pension overført til en forvaltningsafdeling, har du ikke umiddelbart råderet over pengene, og du er heller ikke regnskabspligt over for statsforvaltningen.

Du kan kontakte statsforvaltningen, hvis du har spørgsmål til, hvilken konto du bør vælge.

Vi informerer enten statsforvaltningen eller forvaltningsafdelingen om udbetaling.

Udbetaling af engangsbeløb

Som værge skal du oplyse os, om arven er over eller under 75.000,- kr. og om der er oprettet en konto i en forvaltningsafdeling.

Når du beregner den samlede arv, skal du tage højde for både arv, forsikringer, erstatninger, gaver og andre kontante midler, som den umyndige har fået, eller får udbetalt som engangsbeløb. 

Du kan kontakte statsforvaltningen, hvis du er tvivl om, hvilke beløb der skal medtages.

Når samlet arv inklusiv forsikring er under 75.000,- kr.

Er den umyndiges samlede arv er under 75.000,- kr., udbetaler vi engangsbeløbet til dig som værge. Du skal som værge sørge for, at der er oprettet en konto i den umyndiges navn. Kontoen skal desuden være påtegnet, at den er under værgens forvaltning.

Vi informerer Statsforvaltningen, når vi udbetaler.

Selvom den samlede arv er under 75.000 kr., kan du vælge at få sat pengene ind på en forvaltningskonto. Vælger du det, er der ikke regnskabspligt overfor statsforvaltningen. Til gengæld har du ikke umiddelbart råderet over pensionerne.

Når samlet arv inklusiv forsikring er over 75.000,- kr.

Hvis den samlede arv er over 75.000,- kr. skal engangsbeløbet udbetales til en forvaltningskonto. Du skal som værge beslutte, hvilken afdeling der skal forvalte engangsbeløbene. Der kun må stå penge i én forvaltningsafdeling. Har den umyndige allerede en konto i en forvaltningsafdeling, skal du oplyse navnet på afdelingen på udbetalingsblanketten.

Læs mere

FAQ/Hjælp til pårørende

Bor du i udlandet?

Bor du i udlandet og skal have udbetalt månedlig pension, skal du have et dansk CPR-nr., og der skal oprettes en konto i et dansk pengeinstitut. 

Hvis du skal have udbetalt et engangsbeløb, skal du oplyse din konto i Danmark. Har du ikke en konto i Danmark, skal vi, udover navn og kontonummer på det udenlandske pengeinstitut, også have oplyst IBAN-nr. og/eller Swift-nr.

Vær opmærksom på, at afdøde kan have modtaget post i sin digitale postkasse på sampension.dk

Hvad er en fuldmagt?

Med en fuldmagt kan du give andre tilladelse til at træffe beslutninger på dine vegne. 

Sampension skal have en fuldmagt fra dig, hvis du ønsker, at en anden person skal afgive oplysninger for dig eller bistå dig i forhold til din pensionsordning hos os.

I en fuldmagt skal du skrive:

  • hvem fuldmagten er givet til og
  • hvad fuldmagten omfatter

En fuldmagt er kun gyldig, hvis den er udstedt på et tidspunkt, hvor den, der afgiver fuldmagten, kan handle og tænke fornuftigt og er i stand til at forstå, hvad han/hun skriver under på.

Vær opmærksom på, at en skiftefuldmagt ofte kun omhandler beløb, som vedrører boet. De fleste udbetalinger fra Sampension sker uden om boet, og derfor kan en skiftefuldmagt ikke bruges. 

Kreditorbeskyttelse af engangsudbetalinger

Engangsudbetalinger ved dødsfald som udbetales direkte til dig - uden om boet, er beskyttet mod boets kreditorer. 

Derimod er pengene ikke beskyttet mod dine kreditorer.

Hvis du ønsker at pengene skal beskyttes mod dine egne kreditorer, kan en sådan beskyttelse formentlig opnås ved at:

  • pengene indsættes på en bankkonto, der er oprettet til formålet og
  • pengene holdes adskilt fra din øvrige økonomi

Vi gør opmærksom på, at NemKonto ikke er kreditorbeskyttet. 

Sundheds- og Skadesafdelingen:

77 55 69 60

Vores hjemmeside bruger cookies

Cookies er nødvendige for at logge ind på sampension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Ved at klikke OK accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om, hvordan vi anvender cookies.