Hvem får pengene ved din død?

Med en begunstigelse vælger du selv, hvem der skal modtage udbetaling fra din pensionsordning ved din død. Indsætter du ikke selv en begunstiget, udbetaler vi automatisk til dine nærmeste pårørende.

Da din pensionsordning blev oprettet i Sampension, blev dine begunstigede automatisk sat til at være "dine nærmeste pårørende" - se beskrivelse nedenfor. 

Det afhænger af din pensionsordning, hvilke udbetalinger du kan tilgodese dine efterladte med ved din død. Læs mere om de forskellige dækninger ved dødsfald.

Du kan også selv vælge, hvem du vil begunstige. Det gør du ved at udfylde en erklæring om begunstigelse - der er både en erklæring for gruppelivsforsikringen og for pensionsordningen. Du skal udfylde navn og cpr-nummer på dem du vil begunstige og angive, hvor stor en del af udbetalingen vedkommende skal tilgodeses med..

Log ind og udfyld begunstigelse

Hvornår skal jeg ændre min begunstigelse?

Du bør jævnligt sikre dig, at begunstigelsen passer til dig og dine forhold. Du bør overveje at ændre ved begunstigelsen, hvis du bliver gift, skilt, får en samlever, får børn, hvis der er større ændringer i din økonomi eller en af dine begunstigede dør. 

Hvem er nærmeste pårørende?

Definitionen af "Nærmeste pårørende" afhænger af, hvornår din pensionsordning i Sampension er oprettet.

Er din pensionsordning oprettet før 2008:

Dine "Nærmeste pårørende" er disse personer i nævnte rækkefølge:

 1. Ægtefælle eller registreret partner
 2. Børn eller deres livsarvinger (fx børn, børnebørn osv.)
 3. Arvinger efter testamente
 4. Arvinger efter arveloven

Er din pensionsordning oprettet i 2008 eller senere:

Dine "Nærmeste pårørende" er disse personer i nævnte rækkefølge:

 1. Ægtefælle eller registreret partner
 2. Samlever, der:
  - på indsættelsestidspunktet lever sammen med dig på fælles bopæl, hvis samleveren enten venter, har eller har haft et barn sammen med dig eller
  - har haft fælles bopæl med dig i et ægteskabslignende forhold i de sidste to år før dødsfaldet.
 3. Børn eller deres livsarvinger (fx børn, børnebørn osv.)
 4. Arvinger efter testamente
 5. Arvinger efter arveloven
Læs mere

Hvem kan jeg begunstige?

Se hvem du kan begunstige og hvad det betyder, hvis du sætter "ingen" som begunstiget. 

Du kan begunstige en eller flere af følgende personer direkte:

 • Ægtefælle og registreret partner
 • Separeret eller fraskilt ægtefælle/registeret partner    
 • Livsarvinger Livsarvinger er dine børn, herunder adoptivbørn, børnebørn osv. Plejebørn er ikke livsarvinger. Skriver du fx "Mine børn" på begunstigelseserklæringen, får eventuelle fremtidige børn del i udbetalingen.
 • Stedbørn Et stedbarn er din ægtefælles barn, hvor du ikke selv er far eller mor til barnet. Bliver I senere separeret eller skilt, er barnet fortsat dit stedbarn. Du behøver ikke at have fælles folkeregisteradresse med dit stedbarn for at begunstige barnet.
 • Samlever En samlever er en navngiven person, du har fælles folkeregisteradresse med, når du indsætter begunstigelsen. Du kan godt begunstige en bror, søster eller en ven, hvis I bor sammen, når begunstigelsen sker. Du har kun mulighed for at begunstige én samlever, selv om du bor sammen med flere.
 • Samlevers livsarvinger Du kan begunstige din samlevers livsarvinger. Ønsker du det, skal du oplyse din samlevers navn og CPR-nr. Samlevers livsarvinger er din samlevers egne børn/adoptivbørn, børnebørn osv., men ikke din samlevers stedbørn.

Udbetalinger ved din død er kreditorbeskyttede, når de sker via en begunstigelse. Læs om kreditorbeskyttelser i FAQ nederst på siden.

Ingen begunstigelse

Du kan vælge "Ingen" som begunstiget. Vælger du det, sker udbetalingen til dit bo og vil være en del af arven efter dig. Det betyder, at udbetalingen ikke er beskyttet mod dine kreditorer. Du kan via et testamente bestemme, hvordan din arv skal fordeles.

Gruppelivsforsikring

På dødsfaldssummen fra din gruppelivsforsikring kan du begunstige, hvem du vil, fx en ven, som du ikke bor sammen med eller en forening.

Læs mere

FAQ/ Ved dødsfald

Hvad sker der, hvis pensionen udbetales til et barn under 18 år?

Hvis du dør, og din pension skal udbetales til et umyndigt barn, sker der følgende:

Udbetaling af engangsbeløb

Hvis et barn under 18 år får udbetalt arv og pension, der samlet er større end 75.000 kr., skal de sættes ind på en bankkonto i en godkendt forvaltningsafdeling. Beløbet bliver stående på kontoen indtil barnet er myndig.

Er beløbet under 75.000 kr., bliver det udbetalt direkte til værgen.

Udbetaling af månedlig pension

Månedlig pension til et barn under 18 år, fx børnepension eller ratepension, bliver sat ind på en konto i barnets navn.

Hvor kan jeg se, hvad der bliver udbetalt ved dødsfald?

På din pensions- og forsikringsoversigt kan du se, hvor meget de begunstigede får udbetalt ved dødsfald. Du kan se din pensions- og forsikringsoversigt ved at logge ind på siden.

Hvordan sikrer jeg, at udbetalingerne ved dødsfald er beskyttet mod kreditorer?

Når udbetalingen ved et dødsfald sker via en begunstigelse, er udbetalingen kreditorbeskyttet.

Det betyder, at engangsudbetalinger ved dødsfald som udbetales direkte til dig uden om boet, er beskyttet mod boets kreditorer. Derimod er pengene ikke beskyttet mod dine egne kreditorer.

Hvis du ønsker at pengene skal beskyttes mod dine egne kreditorer, kan du formentlig opnå det ved, at:

 • pengene indsættes på en bankkonto, der er oprettet til formålet og
 • pengene holdes adskilt fra din øvrige økonomi

NemKonto er ikke kreditorbeskyttet. 

Sundheds- og Skadesafdelingen:

77 55 69 60

Vores hjemmeside bruger cookies

Cookies er nødvendige for at logge ind på sampension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Ved at klikke OK accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om, hvordan vi anvender cookies.