Er du fratrådt eller har fået nyt job?

Du har fået nyt job

Får du et nyt job med en ny pensionsordning, kan du typisk få overført din pensionsordning til det nye pensionsselskab.

Hvis du er startet i nyt job med en ny pensionsordning, kan du være forsikret mere end et sted. Forsikringerne på din pensionsordning hos os løber typisk i 12 måneder efter at betalingerne til den er stoppet – herefter bliver den til en fripolice.

Prisen for at beholde forsikringsdækningerne bliver trukket fra den værdi du har sparet op. Ønsker du at gøre din pensionsordning til en fripolice før de 12 måneder er gået, skal du kontakte os.

Du kan også have mulighed for at videreføre pensionsordningen selv eller via nye arbejdsgiver.

Viderefør din pensionsordning 

Din nye arbejdsgiver kan fortsætte med at betale til din pensionsordning, hvis du ikke er omfattet af en ny obligatorisk ordning. Du kan også selv vælge at betale til ordningen.

Du kan enten videreføre din pensionsordning via en ny arbejdsgiver eller privat. Du kan kontakte os for at få et tilbud på videreførsel.

Videreførsel via ny arbejdsgiver

Bliver betalingen betalt via din nye arbejdsgiver, kan I vælge at betale en procentdel af din løn eller et fast beløb. Der kan til enhver tid fastsættes begrænsninger i betalingens størrelse. Du bestemmer sammen med din arbejdsgiver om du selv betaler hele præmien, eller din arbejdsgiver også bidrager.

Gruppelivsforsikringen fra din tidligere arbejdsgiver kan ikke videreføres via en ny arbejdsgiver. Når du viderefører ordningen via ny arbejdsgiver, vil du have to policer – én fra før og en for videreførelsen.

Privat videreførsel

Privat indbetaling skal som udgangspunkt ske inden for 12 måneder efter sidste indbetaling fra seneste arbejdsgiver. Der skal også betales et minimums-beløb hver måned. Vælger du privat at betale til pensionsordningen, skal det ske via Betalingsservice. Kontakt os så vi ved hvordan du vil anvende indbetalingerne på ordningen.

Har du selv videreført ordningen, skal du fortsætte indbetalingerne inden 3 måneder efter sidste indbetaling.

Fortsætter du selv indbetalingerne, skal du være opmærksom på, at indbetalingen ikke bruges til køb af gruppelivsforsikring.

Supplerende førtidspension og børnepension fra gruppeliv

Har du supplerende førtidspension eller børnepension på din gruppelivsforsikring, kan du efter fratrædelsen oprette en dækning af samme størrelse på din pensionsordning hos os. Ønsker du det, skal du kontakte os senest 12 måneder efter du er fratrådt.

Vi opretter en individuelt prisfastsat supplerende førtidspension og/eller børnepension på maksimalt samme størrelse, som den du havde tidligere, uden afgivelse af helbredsoplysninger.

Skattefradrag

Betaler du selv til din pensionsordning, har du som udgangspunkt fuldt fradrag i din personlige indkomst.

Hvis din nye arbejdsgiver betaler, har du skattefordelen med det samme, fordi betalingen bliver trukket fra din løn, før skatten bliver beregnet.

Læs mere om skatteregler.

Helbredsoplysninger

Du skal som udgangspunkt ikke aflevere helbredsoplysninger i forbindelse med at videreføre din pensionsordning.

Ved sygdom eller ringe helbredstilstand kan det være en fordel for dig at bevare gruppelivssummerne i en fortsættelsesforsikring.

Rådgivning

Ønsker du rådgivning om dine muligheder i forbindelse med videreføre din pensionsordning, eller ønsker du et tilbud, er du velkommen til at kontakte os.

Læs mere

Du har typisk mulighed for at få overført din tidligere pensionsordning til den nye. 

Overfør til en ny pensionsordning 

Får du et nyt job med en ny pensionsordning, kan du typisk få overført din pensionsordning til det nye pensionsselskab.

Du kan flytte din ordning i Sampension til dit nye pensionsselskab på to forskellige måder.

Overførsel inden for jobskifteaftalen

Overførslen er uden gebyr, hvis depotet flyttes til en ny obligatorisk pensionsordning inden for 3 år efter, at betalingen til os er stoppet. 

Overførsel uden for jobskifteaftalen 

I disse situationer sker overførsel uden for jobskifteaftalen:

  • Hvis depotet flyttes til en anden obligatorisk pensionsordning senere end 3 år efter betalingen til os er stoppet,
  • Hvis depotet flyttes til en anden obligatorisk hvilende ordning, eller
  • Hvis depotet flyttes til en privat pensionsordning. Depotet i Sampension kan typisk kun flyttes til en privat ordning, hvis værdien er under 26.500 kr.

Vi tager 1.400 kr. i gebyr ved overførsel uden for jobskifteaftalen.

Har du brug for at vide mere om reglerne for overførsel, kan du kontakte os eller dit nye selskab.

Læs mere

Yderligere information ved overførsel 

Ved overførsel af din ordning ud af Sampension er der en række forhold, du skal være opmærksom på. 

Overfører du din pensionsordning i Sampension til privat ordning eller til obligatorisk ordning senere end 3 år efter jobskiftet, skal du betale et gebyr på 1.400 kr. til Sampension.

Ønsker du at overføre, skal du kontakte det nye pensionsselskab. Det er generelt det nye pensionsselskab, der rådgiver om overførsel.

Når du skal tage stilling til en overførsel, skal du blandt andet være opmærksom på:

  • Hvordan rente- og garantiforholdene er på den gamle og den nye pensionsordning
  • Omkostninger ved at have flere pensionsordninger
  • Eventuelle gebyrer og kursværnsfradrag ved overførsel
  • Dit behov for forsikringsdækning – hvordan er du dækket på den tidligere ordning i forhold til den nye ordning.

Formålet med kursværn er at beskytte et pensionsselskabs kunder mod tab, hvis andre kunder trækker deres opsparing ud af selskabet på et økonomisk ugunstigt tidspunkt. Sampension har ikke aktuelt indført kursværn. Tabet kan opstå ved pludselige og kraftige kursfald, hvor markedsværdien af et pensionsselskabs aktiver (aktier, obligationer mv.) bliver lavere end værdien af kundernes pensioner. Uden kursværn vil de, der trækker deres opsparing ud af pensionskassen på dette tidspunkt, få udbetalt flere penge, end pensionsordningen reelt er værd. Det tab betaler de øvrige kunder for. Kursværn forekommer kun på pensionsordninger med gennemsnitsrente.

Læs mere

Kunderådgivning

77 55 62 50

Mandag-torsdag: 8.30-21.00
Fredag: 8.30-16.00

Vores hjemmeside bruger cookies

Cookies er nødvendige for at logge ind på sampension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Ved at klikke OK accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om, hvordan vi anvender cookies.