Arrow Left
Er du fratrådt eller har fået nyt job?

Du er ledig eller på orlov uden løn

Er du fratrådt, uden at være i nyt job, eller er du på orlov - så er du dækket af forsikringerne på din pensionsordning i en periode, efter indbetalingerne til ordningen er stoppet. 

Du modtager en digital besked fra os, hvis indbetalingerne til pensionsordningen stopper. Her vil du kunne læse om dine muligheder og hvilke tidsfrister, du skal være opmærksom på. 

Fortsæt forsikringerne og opsparingen

Inden forsikringerne bortfalder eller sættes ned, skal du tage stilling til, hvad der skal ske med din ordning. Hvis du i perioden er blevet selvstændig, har fået nyt job uden pensionsordning, fortsat er på orlov eller har en ringe helbredstilstand – så bør du overveje at videreføre forsikringerne selv.

Fordelen er at du stadig er dækket ved sygdom og død uden at skulle aflevere nye helbredsoplysninger. Læs mere om at forsætte dine forsikringer.

Du skal indgå en aftale om at fortsætte, inden forsikringerne bortfalder. Tidsfristen vil fremgå af den digitale besked. Tidsfristen kan være kort, derfor er det vigtigt, at du læser beskeden. 

Når din ordning bliver til fripolice (præmiefri forsikring)

Fripolice betyder, at der ikke længere bliver betalt til pensionsordningen. Pensionerne bliver regnet ud fra opsparingen på ordningen.

Læs mere

Du kan også vælge selv at fortsætte ordningen, dermed beholder du de lave omkostninger og din opsparing investeres aktivt.

Viderefør din pensionsordning 

Din nye arbejdsgiver kan fortsætte med at betale til din pensionsordning, hvis du ikke er omfattet af en ny obligatorisk ordning. Du kan også selv vælge at betale til ordningen.

Læs mere

Overfør til en ny pensionsordning 

Får du et nyt job med en ny pensionsordning, kan du typisk få overført din pensionsordning til det nye pensionsselskab.

Læs mere

Yderligere information ved overførsel 

Ved overførsel af din ordning ud af Sampension er der en række forhold, du skal være opmærksom på. 

Læs mere

Orlov

Er din orlov længere end den periode, forsikringerne fortsætter, skal du kontakte os, inden forsikringerne bortfalder. Gør du ikke det, kan du risikere at miste nogle af dine rettigheder og/eller forsikringer.

Ophæv ordningen (genkøb)

Hvis indbetalingerne til din ordning er stoppet, kan du i nogle tilfælde ophæve den og få værdien udbetalt.

Læs mere