Er du fratrådt eller har fået nyt job?

Du er fratrådt på grund af sygdom eller ulykke

Er du fratrådt på grund af sygdom eller ulykke, skal du tage kontakt til os, så vi kan vejlede dig om dine muligheder – fx udbetaling fra din ordning.

Hvis du er fratrådt dit job på grund af dit helbred, skal du kontakte vores skadesafdeling.  Vi kan vejlede dig om eventuelle muligheder for udbetaling og for at fortsætte pensionsordningen. Læs mere om udbetaling ved sygdom.

De forsikringsdækninger du havde på din pensionsordning, da indbetalingen stoppede, bevarer du typisk i op til 12 måneder. Prisen for at beholde forsikringsdækningerne bliver trukket fra den værdi, du har sparet op. Når de 12 måneder er gået, bliver din pensionsordning ændret til en fripolice, med mindre du vælger at fortsætte forsikringerne.

Når din ordning bliver til fripolice (præmiefri forsikring)

Fripolice betyder, at der ikke længere bliver betalt til pensionsordningen. Pensionerne bliver regnet ud fra opsparingen på ordningen.

Præmiefri forsikring eller fripolice betyder, at der ikke længere bliver indbetalt til din pensionsordning. Dine pensioner vil derfor blive regnet ud fra den værdi, der er sparet op på pensionsordningen - det betyder at pensionerne sættes ned, da prognosen for dine udbetalinger ikke længere indeholder forventede indbetalinger.

Du skal være opmærksom på, at når din ordning overgår til at blive en fripolice bortfalder gruppelivsforsikringen. Har du yderligere forsikringsdækninger udover gruppelivsforsikringen, vil disse også bortfalde eller blive nedsat.

Hvis du ikke selv har ændret ordningen til fripolice inden 12 måneder efter præmieophør, bliver den automatisk ændret. I nogle tilfælde sker ændringen tidligere. Det vil fremgår af den digitale besked, du modtager, da indbetalingerne stoppede.

Ønsker du at ændre din pensionsordning til en fripolice tidligere, skal du kontakte os. Det kan være relevant, hvis du har fået en ny pensionsordning og vil undgå dobbeltforsikring.

Læs mere

Er du fortsat syg efter de 12 måneder eller har en ringere helbredstilstand, end da du trådte ind i pensionsordning, kan det i mange tilfælde være en fordel at videreføre dine forsikringer. Du er dermed fortsat dækket ved sygdom og død uden at give nye helbredsoplysninger.

Du skal indgå en aftale om at fortsætte, inden de 12 måneder er gået. Enkelte ordninger kan have kortere tidsfrist. Den tidsfrist, der gælder for dig, vil fremgå af den digitale besked, du modtager i forbindelse med at betalingerne er stoppet.

Fortsæt gruppelivsforsikringen (gruppeliv)

Fratræder du et job, hvor du har en pensionsordning med gruppelivsforsikring, kan du som hovedregel beholde en eller flere af summerne på din gamle gruppelivsforsikring ved at betale til en fortsættelsesforsikring i Forenede Gruppeliv

Du skal være opmærksom på, at en fortsættelsesforsikring i Forenede Gruppeliv i reglen er væsentlig dyrere end den oprindelige forsikring. Årsagen er, at andelen af skadeudbetalinger i den nye risikogruppe, du træder ind i, er væsentlig højere.

Hvis du er sund og rask, vil det i de fleste tilfælde derfor være muligt for dig at afgive nye helbredsoplysninger til andet privat forsikringsselskab og her opnå en lavere pris på forsikringen end den, du skal betale for en fortsættelsesforsikring i Forenede Gruppeliv.

Fordele ved en fortsættelsesforsikring

Fordelen ved en fortsættelsesforsikring er, at du

  • ikke skal give helbredsoplysninger, når du opretter den - netop fordi det er en fortsættelse af den gamle forsikring.
  • sikre dine efterladte økonomisk ved din død før 67 / 70 år.

Du skal reagere hurtigt

Ønsker du et tilbud på en fortsættelsesforsikring, skal du kontakte Forenede Gruppeliv med det samme - og inden 6 måneder efter gruppelivs bortfald på telefon 39 16 78 00 eller på mail: fortsat@fg.dk 

Det er meget vigtigt, at du kontakter Forenede Gruppeliv så hurtigt som muligt. Hvis en eventuel fortsættelsesforsikring fra Forenede Gruppeliv ikke er oprettet, inden din gruppelivsdækning bortfalder, får du en 3 måneders karensperiode. (Du betaler ikke i de 3 måneder, hvor du ikke er dækket). Er du i tvivl om, hvornår din gruppeliv bortfalder, beder vi dig om at kontakte os.

Du beholder som hovedregel gruppelivsdækningen i op til 12 måneder efter fratrædelsen. I nogle ordninger er det op til 24 måneder.

Er du 67 år eller ældre, når du fratræder dit job, bortfalder gruppelivsdækningerne med det samme. En fortsættelsesforsikring skal være tegnet før fratrædelsesdatoen, hvis du vil undgå 3 måneders karens. Har du 3 i 1 Pension, er alderen 65 år.

Vær opmærksom på, at vælger du at

  • få udbetalt alderspension,
  • ændre ordningen til præmiefri forsikring (fripolice) indenfor 12 / 24 måneder efter fratrædelse eller
  • privat videreføre ordningen indenfor 12 / 24 måneder efter fratrædelsen

- så bortfalder gruppeliv med det samme. De præcise regler for din ordning, kan du få oplyst hos os.

Har du en invaliderente, supplerende førtidspension og/eller en pension til børn på din gruppelivsforsikring, kan du også videreføre dækningerne uden at skulle afgive helbredsoplysninger. Det kan ske ved, at du viderefører dækningerne via din pensionsordning i Sampension.

Ønsker du at videreføre din supplerende førtidspension og/eller pension til børn, skal du kontakte os inden 12 måneder efter, at du er fratrådt dit job.

Du kan bevare dækningen fra den øvrige del af din pensionsordning under andre vilkår ved at videreføre dem. 

Læs mere

Sundheds- og Skadesafdelingen:

77 55 69 60

Vores hjemmeside bruger cookies

Cookies er nødvendige for at logge ind på sampension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Ved at klikke OK accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om, hvordan vi anvender cookies.