Arrow Left
Er du fratrådt eller har fået nyt job?

Du er fratrådt på grund af sygdom eller ulykke

Er du fratrådt på grund af sygdom eller ulykke, skal du tage kontakt til os, så vi kan vejlede dig om dine muligheder – fx udbetaling fra din ordning.

Hvis du er fratrådt dit job på grund af dit helbred, skal du kontakte vores skadesafdeling. Vi kan vejlede dig om eventuelle muligheder for udbetaling og for at fortsætte pensionsordningen. Læs mere om udbetaling ved sygdom.

De forsikringsdækninger du havde på din pensionsordning, da indbetalingen stoppede, bevarer du typisk i op til 12 måneder. Prisen for at beholde forsikringsdækningerne bliver trukket fra den værdi, du har sparet op. Når de 12 måneder er gået, bliver din pensionsordning ændret til en fripolice, med mindre du vælger at fortsætte forsikringerne.

Når din ordning bliver til fripolice (præmiefri forsikring)

Fripolice betyder, at der ikke længere bliver betalt til pensionsordningen. Pensionerne bliver regnet ud fra opsparingen på ordningen.

Læs mere

Er du fortsat syg efter de 12 måneder eller har en ringere helbredstilstand, end da du trådte ind i pensionsordning, kan det i mange tilfælde være en fordel at videreføre dine forsikringer. Du er dermed fortsat dækket ved sygdom og død uden at give nye helbredsoplysninger.

Du skal indgå en aftale om at fortsætte, inden de 12 måneder er gået. Enkelte ordninger kan have kortere tidsfrist. Den tidsfrist, der gælder for dig, vil fremgå af den digitale besked, du modtager i forbindelse med at betalingerne er stoppet. Læs mere om fortsættelsesforsikring.

Fortsæt gruppelivsforsikringen (gruppeliv)

Fratræder du et job, hvor du har en pensionsordning med gruppelivsforsikring, kan du som hovedregel beholde en eller flere af summerne på din gamle gruppelivsforsikring ved at betale til en fortsættelsesforsikring i Forenede Gruppeliv

Læs mere

Vores hjemmeside bruger cookies

Cookies er nødvendige for at logge ind på sampension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Ved at klikke OK accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om, hvordan vi anvender cookies.