Er I flyttet fra hinanden eller skilt?

Ved skilsmisse eller separation er det vigtigt, at du overvejer, om du skal ændre din pensionsordning, og hvem du begunstiger ved din død.

Skal du separeres eller skilles, bør du kontakte os og få rådgivning om eventuelle ændringer på din pensionsordning. Det kan også være en god idé at kontakte en advokat.

Du kan måske have behov for at ændre, hvem du begunstiger, det vil sige tilgodeser, med udbetalinger fra pensionsordningen ved din død. Der kan også være forskellige regler at tage hensyn til, hvis din pensionsordning indeholder en ægtefællepension.

Skal min pension deles?

Reglerne ved separation og skilsmisse er, at du altid kan beholde "rimelige pensioner".

Almindelige arbejdsmarkedspensioner er altid rimelige, eftersom du kun betaler det beløb, der fx er fastsat i din lønoverenskomst. Som hovedregel skal værdien af din pension i Sampension ikke deles. Men din ægtefælle skal måske have en kompensation.

  • Har I været gift i mindre end fem år skal dine pensioner ikke deles, uanset om de er rimelige eller urimelige.
  • Har du allerede fået udbetalt en kapitalpension, og ikke har brugt pengene, skal du heller ikke dele den.
  • Værdien af alle andre pensioner skal indgå i delingen. Det gælder også indbetalinger ud over det sædvanlige til en ellers rimelig pension. Har du fx betalt, eller betaler ekstra til Frivillig pension, skal denne værdi måske deles.

Kompensation

Selvom en pension er rimelig, og værdien derfor ikke skal deles, kan der være stor forskel på ægtefællernes pensioner. Skifteretten kan i to tilfælde bestemme, at den dårligst stillede skal have kompensation:

  • En ægtefælle/registreret partner kan få kompensation, hvis pensionen er under det rimelige niveau, fordi der minimum mangler to års indbetalinger på grund af barsel, deltid eller lignende for at varetage hjemmets interesser
  • Der kan også kompenseres, hvis ægteskabet har varet mindst 15 år, og der er stor forskel på pensionerne.

Kompensationen skal så vidt muligt betales kontant for at undgå at "skære" i den pension, der skal sikre ens egen forsørgelse senere.

Læs mere

Ægtefællepension

Har du en ægtefællepension på din pensionsordning, skal du være opmærksom på, om den eventuelt bevares. Hvis betingelserne for at bevare ægtefællepensionen er opfyldt, er det vigtigt, at du eller din fraskilte ægtefælle anmelder den bevarede ret til os. 

Kollektiv ægtefællepension

Har du en kollektiv ægtefællepension gælder det generelt, at retten til ægtefællepensionen bortfalder på separationstidspunktet. Din tidligere ægtefælle kan dog have bevaret retten til ægtefællepension, hvis:

  • ægteskabet har varet i mindst 5 år og
  • du betaler underholdsbidrag til din tidligere ægtefælle

Individuel ægtefællepension

Har du en individuel ægtefællepension, skal du tage stilling til, om dækningen skal bevares eller ej, hvis I skal skilles.

Det er vigtigt, at du kontakter os senest 12 måneder efter separation eller skilsmisse, hvis du ønsker at nedsætte eller fravælge ægtefælle-/ samleverpensionen. Kontakter du os senere, kan du kun nedsætte eller fravælge pensionen, hvis din tidligere ægtefælle eller samlever afgiver tilfredsstillende helbredsoplysninger.

Du kan logge ind og se, om du har en ægtefællepension.

Læs mere

Hvad sker der, hvis du dør?

Har du oprettet en dækning, der udbetales til din ægtefælle ved din død, skal den måske ophøre. Du kan også ændre, hvem der skal have den udbetalt (hvem der er begunstiget). Læs mere om, hvad der sker med pensionen, hvis du dør.

Kunderådgivning

77 55 62 50

Mandag-torsdag: 8.30-21.00
Fredag: 8.30-16.00

Vores hjemmeside bruger cookies

Cookies er nødvendige for at logge ind på sampension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Ved at klikke OK accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om, hvordan vi anvender cookies.