Arrow Left
Forside

Sundhedsordning
fra 1. oktober 2021

Ca. 50.000 statsansatte får sundhedsordning på deres pensionsordning i Sampension. Uanset om du vil tale om pension og forsikring eller om din nye sundhedsordning, ringer du blot til Sampension. Din nye sundhedsordning træder kraft 1. oktober 2021.
 
For text in English please see below

Din nye sundhedsordning

Der er desværre mange, som oplever smerter i ryg, nakke eller lænd på grund af tunge løft eller akavede arbejdsstillinger. Andre kan få behov for krisehjælp eller rådgivning i forbindelse med arbejdspres, mobning, misbrug eller andre forhold.

Din nye sundhedsordning, der træder i kraft 1. oktober 2021, giver adgang til gratis behandling hos blandt andet fysioterapeut og kiropraktor samt adgang til telefonisk psykologrådgivning og misbrugsrådgivning.

Det kræver ingen henvisning fra din læge og du skal ikke have penge op af lommen – din pensionsordning betaler alle udgifter

Få hjælp af sundhedsordningen til:

  • Lindring af fysiske smerter
  • Håndtering af stress, mistrivsel, misbrug mm.
  • Henvisning til speciallæge mm. i det offentlige sundhedsvæsen.

Ordningen giver dig også mulighed for at få råd og vejledning om dine muligheder og rettigheder i sundhedsvæsenet – fx behandlingsgaranti eller valg af behandlingssted.

Sundhedsordningen i Sampension omfatter alle ansatte med pensionsordning efter OAO-S Fællesoverenskomsten, hvor pensionsbidraget indbetales til Sampension.

Du får besked i din digitale postkasse i august

Er du omfattet af sundhedsordningen for statsansatte, vil du i uge 32 eller 33 modtage en digital besked fra Sampension. Hold derfor øje med din digitale postkasse på sampension.dk og i Sampensions app.

Hvis du har oplyst din mailadresse og mobilnummer til os, vil du modtage en notifikation på mail og sms, når du får beskeder fra Sampension i din digitale postkasse.

Du kan give os din mailadresse her

Hurtig handling gør en forskel

Det er vigtigt, at du kontakter Sampension, når du oplever smerter eller mistrivsel, så vi sammen finder den rette behandling til dig, så du kan fastholde dit arbejde. Ved en tidlig indsats øger vi desuden chancerne for, at du undgår langvarig sygemelding eller får varige skader.

Ved sygdom leverer Sampension og vores sundhedspartner, Dansk Sundhedssikring, en helhedsorienteret sundheds- og rådgivningsløsning.

Det overordnede mål med din sundhedsordning er at fastholde dig på arbejdspladsen eller sikre, at du hurtigst muligt kan vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Hvad koster sundhedsordningen?

Prisen for din sundhedsordning betales ud af den månedlige pensionsindbetaling fra din arbejdsgiver, og da prisen for forsikringer samtidig nedsættes, påvirker udgiften for langt de fleste ikke størrelsen af pensionen.

Beskatning af din sundhedsordning

En mindre del af præmien til sundhedsordningen er relateret til skader, der er sket udenfor arbejdstiden. Denne andel af præmien er skattepligtig og indberettes af Sampension til Skattestyrelsen. Da langt de fleste kunder får nedsat præmien til deres gruppelivsforsikringer (hvoraf en andel også er skattepligtig) samtidig med indførelsen af sundhedsordningen, vil der samlet set ikke ske en øget beskatning som følge af den nye sundhedsordning.

Kontakt og overblik

Fra midten af november 2021 kan du logge ind på sampension.dk og se indholdet i din sundhedsordning. Dækningen vil også fremgå af oversigten i Sampensions app, som du kan hente i App Store og Google Play.

Har du spørgsmål til din nye sundhedsordning er du velkommen til at kontakte os på telefon 77 55 62 50.

En vigtig forbedring af din pensionsordning

”De ansatte i staten har længe ønsket en sundhedsordning, der kan gøre en forskel og for eksempel medvirke til at forebygge alvorlig sygdom som følge af bl.a. arbejdspres og mistrivsel. Den nye aftale om sundhedsordning i Sampension med adgang til hurtig rådgivning og forebyggende behandling vil medvirke til øget tryghed og trivsel ude på arbejdspladserne,” siger Rita Bundgaard, formand for bestyrelsen i Kundegruppen for statsansatte og sektorformand i HK Stat.

Rita Bundgaard
Lydia Frydendal Granzow Callesen

”Sundhedsordningen i Sampension er et rigtig godt tiltag for vores medlemmer. Det har været et stort ønske fra vores medlemmer at de fik mulighed for at få adgang til både behandling og forebyggende behandling når kroppen gør ondt,” siger Lydia Frydendal Granzow Callesen, næstformand i bestyrelsen i Kundegruppen for statsansatte og Gruppeformand for 3F Den Offentlig Gruppe.

”Mange oplever desværre gennem et langt arbejdsliv at få smerter i ryg, skuldre og nakke samt stress. Også håndværkeren, teknikeren – den stærke smed – bliver ramt. Derfor er det rigtig godt, at vi nu kan tilbyde en sundhedsordning af høj kvalitet,” siger Keld Bækkelund Hansen, medlem af bestyrelsen i Kundegruppen for statsansatte og forbundssekretær i Dansk Metal.

Keld Bækkelund Hansen

Mikkel Thun Rasmussen

”Sundhedsordningen i Sampension giver adgang til den rigtige hjælp til både forebyggelse og behandling, og vi er klar til at rådgive vores kunder, når de har behov for hjælp. Det er vigtigt, at man kontakter os hurtigt. Derved kan vi nemmere sætte ind med forebyggelse og på den måde undgå langvarige sygemeldinger,” siger Mikkel Thun Rasmussen, Sundheds- og skadechef i Sampension.

Healthcare scheme as from 1 October 2021

Your new healthcare scheme taking effect on 1 October 2021 provides access to free treatment by physiotherapists, chiropractors and other practitioners, as well as access to psychological counselling and addiction counselling by telephone. 

Læs mere