Porteføljefordelingerne for markedsrente

Risikoen på din pensionsordning afhænger af, hvad pensionsopsparingen er investeret i. Du kan nedenfor se den af bestyrelsen fastlagte strategiske investeringsfordeling og den faktiske investeringsfordeling pr. 1. januar 2022. Der kan i kortere perioder forekomme afvigelser mellem de 2 fordelinger. 

Du har mulighed for at påvirke din porteføljefordeling ved at skifte investeringsprofil. Du kan også selv afgøre, hvorledes din opsparing skal placeres ved at vælge Linkpension. Sidstnævnte mulighed kan være begrænset til en mindre del af din pensionsopsparing. 

Du kan læse mere om, hvilke former for aktiver der ligger under de enkelte aktivklasser.

30 år til pensioneringLavModeratHøj
AktivklasseStrategiskFaktiskStrategiskFaktiskStrategiskFaktisk
1Stats- og realkreditobligationer19,4 %15,6 %3,9 %1,7 %0,0 %-2,1 %
2Investment grade obligationer5,6 %8,0 %1,1 %1,8 %0,0 %0,2 %
3High-yield obligationer 6,3 %5,4 %6,8 %5,7 %6,0 %5,0 %
4Emerging markets statsobligationer2,5 %2,3 %3,8 %3,5 %4,5 %4,2 %
5Globale aktier (developed markets)31,9 %32,3 %47,8 %48,4 %57,4 %58,1 %
6Emerging markets aktier 5,6 %5,7 %8,4 %8,5 %10,1 %10,2 %
7Private Equity 7,5 %9,0 %11,3 %13,4 %13,5 %16,1 %
8Infrastruktur6,3 %6,9%5,0 %5,5 %2,5 %2,8 %
9Ejendomme 12,5 %11,4 %10,0 %9,1 %5,0 %4,6 %
10Hedgefonde2,5 %3,5 %2,0 %2,2 %1,0 %1,0 %
Total100,0 %100,0 %100,0 %100,0%100,0 %100,0 %
15 år til pensioneringLavModeratHøj
AktivklasseStrategiskFaktiskStrategiskFaktiskStrategiskFaktisk
1Stats- og realkreditobligationer19,4 %15,6 %3,9 %1,7 %0,0 %-2,1 %
2Investment grade obligationer5,6 %8,0 %1,1 %1,8 %0,0 %0,2 %
3High-yield obligationer 6,3 %5,4 %6,8 %5,7 %6,0 %5,0 %
4Emerging markets statsobligationer2,5 %2,3 %3,8 %3,5 %4,5 %4,2 %
5Globale aktier (developed markets)31,9 %32,3 %47,8 %48,4 %57,4 %58,1 %
6Emerging markets aktier 5,6 %5,7 %8,4 %8,5 %10,1 %10,2 %
7Private Equity 7,5 %9,0 %11,3 %13,4 %13,5 %16,1 %
8Infrastruktur6,3 %6,9 %5,0 %5,5 %2,5 %2,8 %
9Ejendomme 12,5 %11,4 %10,0 %9,1 %5,0 %4,6 %
10Hedgefonde2,5 %3,5 %2,0 %2,2 %1,0 %1,0 %
Total100,00 %100,0 %100,00 %100,0 %100,00 %100,0 %
5 år til pensioneringLavModeratHøj
AktivklasseStrategiskFaktiskStrategiskFaktiskStrategiskFaktisk
1Stats- og realkreditobligationer40,0 %33,7 %27,1 %22,6 %15,5 %12,0 %
2Investment grade obligationer11,6 %16,2 %7,9 %11,2 %4,5 %6,4 %
3High-yield obligationer 4,9 %4,3 %6,3 %5,5 %6,0 %5,1 %
4Emerging markets statsobligationer1,2 %1,1 %1,8 %1,6 %3,0 %2,8 %
5Globale aktier (developed markets)15,9 %15,1 %22,3 %22,6 %38,3 %38,7 %
6Emerging markets aktier 2,6 %2,7 %3,9 %4,0 %6,8 %6,8%
7Private Equity 3,5 %4,2 %5,3 %6,3 %9,0 %10,7 %
8Infrastruktur6,3 %6,9 %7,5 %8,3 %5,0 %5,5 %
9Ejendomme 12,5 %11,4 %15,0 %13,7 %10,0 %9,1 %
10Hedgefonde2,5 %4,4 %3,0 %4,3 %2,0 %2,8 %
Total100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %
5 år efter pensioneringLavModeratHøj
AktivklasseStrategiskFaktiskStrategiskFaktiskStrategiskFaktisk
1Stats- og realkreditobligationer50,4 %42,8 %38,8 %33,0 %23,3 %19,0 %
2Investment grade obligationer14,6 %20,3 %11,3 %15,8 %6,8 %9,6 %
3High-yield obligationer 4,3 %3,8 %6,0 %5,4 %6,0 %5,2 %
4Emerging markets statsobligationer0,5 %0,5 %0,8 %0,7 %2,3 %2,1 %
5Globale aktier (developed markets)6,4 %6,5 %9,6 %9,7 %28,7 %29,1 %
6Emerging markets aktier 1,1 %1,1 %1,7 %1,7 %5,1 %5,1 %
7Private Equity 1,5 %1,8 %2,3 %2,7 %6,8 %8,1 %
8Infrastruktur6,3 %6,9 %8,8 %9,7 %6,3 %6,9 %
9Ejendomme 12,5 %11,4 %17,5 %16,0 %12,5 %11,4 %
10Hedgefonde2,5 %4,9 %3,5 %5,4 %2,5 %3,6 %
Total100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %