Arrow Left
Se dit afkast

Investeringsprofiler og risiko

Dine investeringer er placeret i en såkaldt årgangspulje, der svarer til din alder. Du har selv mulighed for at vælge, hvilken investeringsprofil du ønsker. Vælg mellem lav, moderat eller høj.

Når du har en pensionsordning med markedsrente, bliver din pension placeret i såkaldte årgangspuljer, der svarer til din alder. Er du ung, har din årgangspulje en højere andel af aktier og alternative investeringer og dermed en højere risiko - men også en større mulighed for gode afkast. Nærmer du dig pensionsalderen, er det omvendt. Her skruer vi ned for risikoen og satser på mere sikre investeringer, typisk obligationer. Det giver et mindre, men mere stabilt afkast.

Indenfor den enkelte årgangspulje kan du vælge mellem tre investeringsprofiler - lav, moderat eller høj risiko. Profilerne er tilpasset årgangspuljen, så du kan godt vælge høj risiko, selvom du fx er 60 år gammel. Høj risiko i årgangspulje 60 er nemlig væsentlig mere forsigtig end høj risiko i årgangspuljen for de 30-årige.

Du kan logge ind med NemID og ændre din investeringsprofil her.

Investeringsprofiler

Nogle kundegrupper kan vælge mellem forskellige investeringsprofiler og dermed selv påvirke sammensætningen af investeringerne - og således også risikoen og det forventede afkast.

Din nuværende investeringsprofil kan du finde på dit pensionsoverblik - det finder du ved at logge ind på dine tal

Her kan du læse mere om investeringsprofilerne:

Lav risiko

Profilen har en forholdsvis høj andel af obligationer uanset din alder, mens andelen af aktier og alternative investeringer er lavere end for de øvrige investeringsprofiler. Profilen har en begrænset risiko, men også et lavt forventet afkast.

Moderat risiko

Profilen ligger risikomæssigt mellem ”Lav risiko” og ”Høj risiko” som følge af henholdsvis en større og mindre andel af aktier, mens andelen af alternative investeringer er næsten den samme. Profilens forventede afkast er placeret på et niveau mellem de to øvrige profiler.

Høj risiko

Af de tre profiler, har denne profil den højeste andel af aktier, en lidt større andel af alternative investeringer og den laveste andel af obligationer. Profilen har på den baggrund det højeste forventede afkast, men også den højeste risiko.

Aktivfordeling

Fordelingen mellem aktier, obligationer og alternative investeringer (fx skove og ejendomme) afhænger af din investeringsprofil. Læs mere om fordelingen i de enkelte årgangspuljer.