Arrow Left
Se dit afkast

Kvartalsafkast på alternativer

Sampension Livsforsikrings alternative investeringsportefølje består blandt andet af skov, ejendomme og infrastruktur. Her kan du se, hvad de enkelte aktiv-grupper har givet i afkast i seneste kvartal.

Afkast på alternativer
- Sampension Livsforsikring
 
1. kvartal
2022
2. kvartal
2022
3. kvartal
2022
4. kvartal
2022

Private Equity

2,9 %

-4,1 %

Skov

5,3 %

-0,2 %

Ejendomme

2,4 %

0,0 %

Infrastruktur

7,5 %

5,9 %

GM Hedgefonde

-1,4 %

0,7 %

Afkast på alternativer
- Sampension Livsforsikring 

1. kvartal
2021

2. kvartal
2021

3. kvartal
2021

4. kvartal
2021

Private Equity

10,3%

10,6%15,7%11,7%

Skov

3,5%

0,3%0,8%3,6%

Ejendomme

2,7%

7,7%3,2%7,3%

Infrastruktur

1,3%

4,1%3,1%2,8%

GM Hedgefonde

2,8%

2,4%0,7%0,0%

Afkast på alternativer
- Sampension Livsforsikring 

1. kvartal
2020

2. kvartal
2020

3. kvartal
2020

4. kvartal
2020

Private Equity

-3,8%

9,1%2,4%12,8%

Skov

-3,0%

1,4%0,9%3,6%

Ejendomme

-2,0%

3,3%-1,4%2,5%

Infrastruktur

-8,8%

4,0%1,2%2,1%

GM Hedgefonde

-0,3%

1,2%3,8%
2,5%