Markedskommentar – december 2020

Hver måned kommenterer investeringsafdelingen afkastet.

De tre basisfonde – Aktier, Obligationer og Alternative Investeringer – gav i december et afkast på henholdsvis 2,9 %, 0,1 % og 0,7 % målt i danske kroner efter afdækning af valutarisiko, men før pensionsafkastskat (PAL). Efter afslutningen af 2020 ligger de tilsvarende afkast som helhed på 8,5 %, 1,1 % og 0,6 %.

Udviklingen den seneste måned har fulgt op på forrige måneds stigninger med en rigtig pæn fremgang på alle de store aktiemarkeder kloden rundt, hvor det ledende danske indeks (OMX C20) fulgte med op med en stigning på 4,3 %. Markedet for emerging markets aktier gik forrest med den største stigning, men også det amerikanske, japanske, europæiske og engelske aktiemarked steg i december.

Samlet betyder det, at aktiemarkederne den seneste måned har bevæget sig i intervallet fra 2,3 % til 5,9 %. De pæne stigninger har betydet, at bortset fra det europæiske og engelske aktiemarked så er alle de andre store aktiemarkeder steget med op til godt 18 % i løbet af 2020, mens det generelle verdensaktiemarkedsindeks efter en stigning i december på 3,2 % nu er oppe med næsten 12 % siden begyndelsen af 2020 – OMX C20 er steget med 29 % i løbet af 2020, mens hele det danske aktiemarked er oppe med i underkanten af 29 %.

I den forgangne måned er rentebilledet endnu engang vendt rundt, idet man så pæne rentestigninger især på de længere løbende obligationer i USA, mens renterne lå mere fladt med tendens til små fald i den lange ende i Europa – i Danmark var der dog små stigninger især på de kortere løbende obligationer. Denne udvikling ændrer ikke billedet af, at renterne på de nævnte markeder er faldet en hel del i forhold til niveauet ved årsskiftet på både kort og langt sigt. I USA er det absolutte fald fortsat størst i den korte ende, mens det er lige omvendt i Europa. Udviklingen afspejler den fortsatte store nervøsitet og usikkerhed i markedet, der får investorerne til at søge væk fra obligationer ved positive nyheder og den modsatte bevægelse ved negative nyheder – udviklingen i Corona-pandemien og dens konsekvenser for økonomierne spiller fortsat en meget stor rolle, ligesom usikkerheden omkring konsekvenserne af det amerikanske valg for den kommende præsident har spillet en væsentlig rolle i december.

Den generelle betragtning om, at de store udpumpninger af penge i form af hjælpepakker og den ekspansive pengepolitik har stor betydning for prisdannelsen på de finansielle markeder, er stadig gældende, idet den deraf afledte øgede efterspørgsel efter finansielle aktiver har en tendens til at drive priserne op. Centralbankernes valg med hensyn til at skrue op eller ned for køb af statsobligationer og andre værdipapirer har naturligvis også stor betydning for prisdannelsen.

I december blev euroen atter styrket overfor den amerikanske dollars. Euroen steg med godt 3,1 % i forhold til den amerikanske dollars i december, hvorfor euroen i løbet af 2020 er blevet styrket med 9,8 % i forhold til den amerikanske dollars. De finansielle markeder er blevet ramt af den positive stemning, der har bredt sig i forbindelse med de positive nyheder fra vaccinefronten omkring en større effektivitet af vaccinerne, samt at de kommer hurtigere end forventet. Dette har øget risikoappetitten og dæmpet appetitten på amerikanske dollars.

VIX-indekset er steget og ligger ved udgangen af den forgangne måned i 22,8 efter at have startet året omkring 14 og den 16. marts at have været oppe i rekordniveauet 82,7.

Olieprisen steg med små 7 % hen igennem den seneste måned, men prisen er alligevel faldet med små 22 % i 2020.

Den seneste udvikling i Corona-pandemien på den nordlige halvkugle er et stigende smittetryk nu, hvor kulden er taget til og folk er mere indendørs. I et forsøg på at bremse smittespredningen har mange lande lukket mere eller mindre ned for al aktivitet i samfundet, hvilket naturligvis – ligesom i foråret – har voldsomme negative konsekvenser for økonomien. At dette så alligevel ikke har sat sig i uro på de finansielle markeder skyldes formentlig, at den første vaccine blev godkendt medio december, og at man straks derefter kunne begynde at vaccinere, samt at nye store økonomiske hjælpepakker er på vej til trængte virksomheder og lønmodtagere. Der er således en udpræget tro på, at nu begynder det at gå den rigtige vej, samt at landene nok skal komme fornuftigt ud på den anden side af Corona-pandemien, men der kan dog fortsat komme uro på de finansielle markeder, hvis det for eksempel ikke lykkes at vaccinere befolkningerne hurtigt nok til, at man kan få bugt med smittespredningen. Man vil således fortsat kunne se kraftige reaktioner på de finansielle markeder, når der kommer positive eller negative nyheder.