Markedskommentar – september 2020

Hver måned kommenterer investeringsafdelingen afkastet.

De tre basisfonde – Aktier, Obligationer og Alternative Investeringer – gav i september et afkast på henholdsvis -1,1 %, 0,4 % og -0,1 % målt i danske kroner efter afdækning af valutarisiko, men før pensionsafkastskat (PAL). Efter de første ni måneder af 2020 ligger de tilsvarende afkast som helhed på -2,9 %, 0,2 % og -2,4 %.

Den seneste måned har været præget af fald på de fleste af de store aktiemarkeder kloden rundt, hvor det ledende danske indeks (OMX C20) dog gik mod strømmen og steg med 3,0 %. Det amerikanske, emerging markets, europæiske og engelske aktiemarked er alle faldet, mens det blev til en mindre stigning på det japanske aktiemarked på 0,2 %. Samlet betyder det, at aktiemarkederne den seneste måned har bevæget sig i intervallet fra -4 % til 3 %. Flere af de største aktiemarkeder er dog stadig nede med op til 23 % siden årsskiftet, mens det generelle verdensaktiemarkedsindeks efter et fald i september på 3,0 % nu er nede med 0,2 % siden begyndelsen af året – OMX C20 er steget med 19,8 % siden nytår, mens hele det danske aktiemarked er oppe med 15,1 %.

I den forgangne måned er renterne steget meget svagt i USA, mens de er faldet i Europa herunder i Danmark – dog mest på de længere løbende obligationer. Denne udvikling styrker billedet af, at renterne er faldet en hel del i forhold til niveauet ved årsskiftet på både kort og langt sigt. I USA er det absolutte fald størst i den korte ende, mens det er lige omvendt i Europa. Udviklingen afspejler den fortsatte store nervøsitet og usikkerhed i markedet, der får investorerne til at søge væk fra obligationer ved positive nyheder og den modsatte bevægelse ved negative nyheder – det er fortsat nyheder om udviklingen i Corona-pandemien og dens konsekvenser for økonomierne, der har stor betydning, men senest har udmeldingen fra den amerikanske centralbank om ændringen af inflationsmålsætningen til at være et gennemsnitsmål haft en stor betydning – specielt for de korte renter.

Generelt set har den store udpumpning af penge i form af hjælpepakker og den ekspansive pengepolitik fortsat stor betydning for prisdannelsen på de finansielle markeder, idet der efterspørges flere finansielle aktiver, hvilket driver priserne op. Centralbankernes valg med hensyn til at skrue op eller ned for køb af statsobligationer og andre værdipapirer kan også have stor betydning for prisdannelsen.

Den amerikanske dollars har vendt udviklingen og blev styrket med godt 2 % i forhold til euroen i den forløbende måned, hvorfor euroen siden årsskiftet nu kun er blevet styrket med godt 5 % i forhold til den amerikanske dollars. De større fremskridt med hensyn til genåbningen i Europa i forhold til USA har en væsentlig betydning for udviklingen, men den seneste ændring i pengepolitikken i USA har styrket dollaren.

VIX-indekset er uændret og ligger ved udgangen af den forgangne måned fortsat i 26,4 efter at have startet året omkring 14 og den 16. marts at have været oppe i rekordniveauet 82,7.

Olieprisen faldt med små 6 % hen igennem den seneste måned, og prisen er fortsat nede med godt 35 % siden årsskiftet.

Den finansielle uro fortsatte på markederne i september måned, hvor vi fortsat ser fremgang om end i et lidt langsommere tempo. De bløde økonomiske nøgletal (forventningsindikatorer) er fortsat positive, mens udviklingen i de mere hårde økonomiske nøgletal (arbejdsløshed, industriproduktion etc.) er noget mere svingende. Dette lidt forvirrende billede illustreres måske meget godt af den seneste amerikanske beskæftigelsesrapport, der rapporterede om skabelse af 661.000 nye job i USA i september, hvilket var en del mindre end forventet – til gengæld blev jobtallene for både juli og august opjusteret, og der er nu skabt næsten 12 mio. af de mere end 22 mio. job, der forsvandt i Corona-epidemiens første måneder (marts og april). De mange økonomiske hjælpepakker, der er igangsat, forlænget og erstattet af nye, understøtter fortsat troen på, at landene nok skal komme fornuftigt ud på den anden side af Corona-pandemien, men der er stadig bekymringer over konsekvenserne af de udløbne hjælpepakker, samt over hvor lang tid vi skal fortsætte med at være i denne skruestik, som Corona pandemien har lagt på vores økonomier og bevægelsesfrihed. Man vil således fortsat kunne se kraftige reaktioner på de finansielle markeder, når der kommer positive eller negative nyheder.