Markedskommentar – juni 2020

De tre basisfonde – Aktier, Obligationer og Alternative Investeringer – gav i juni et afkast på henholdsvis 2,1 %, 0,8 % og 2,6 % målt i danske kroner efter afdækning af valutarisiko, men før pensionsafkastskat (PAL). Efter de første seks måneder af 2020 ligger de tilsvarende afkast som helhed på -6,6 %, -0,9 % og -2,9 %.

Genåbningen, der nu er på vej i de fleste lande, i kombination med de gigantiske hjælpepakker fortsætter med at have stor betydning for de finansielle markeder. Der var stigninger på alle de store aktiemarkeder kloden rundt i juni måned, hvilket betød, at det samlede aktiemarkedsindeks steg med over 2 %, hvorfor verdens aktiemarkeder nu kun har tabt lidt mere end 6 % i år. Emerging markets aktier kom bedst igennem juni måned med en stigning på 6,6 % tæt fulgt af de europæiske (6,0 %), og derefter på behørig afstand de japanske (1,9 %), amerikanske (1,8 %) og engelske (1,5 %) aktier, mens de danske aktier slutter feltet af med en mindre stigning (0,7 %). Siden årsskiftet er de nævnte aktiemarkeder faldet med mellem 4 % og 19 %, bortset fra det danske aktiemarked, der er steget med 9,4 %. Alle afkast er målt i lokal valuta og er for de toneangivende aktieindeks for de respektive markeder.

De korte renter er faldet i juni måned, mens de lange renter i samme periode er steget, undtagen i USA. Siden årsskiftet er renterne faldet kraftigt – bortset fra de helt korte danske renter. Udviklingen afspejler fortsat den store nervøsitet og usikkerhed i markedet, der får investorerne til at søge væk fra obligationer ved positive nyheder og den modsatte bevægelse ved negative nyheder – her har den opblussen af Corona-epidemien, som vi har set flere steder i forbindelse med den fortsatte gradvise genåbning i mange lande, formentlig en stor betydning.

I den forløbende måned blev den amerikanske dollars svækket en del i forhold til euroen (1,2 %), hvorfor euroen nu siden årsskiftet ligger svagt styrket i forhold til den amerikanske dollars, godt understøttet af en yderligere genåbning i Europa, hvor også nogle af de hårdest ramte lande nu kan påbegynde en kontrolleret genåbning. I mellemtiden er USA stadig hårdt ramt af Corona-epidemien og ser således alvorlige tilbageslag flere steder og må lukke ned igen for at inddæmme smitten.

VIX-indekset, der også kaldes “frygtens indeks”, er steget og ligger ved udgangen af juni måned i 30,4 efter at have startet året omkring 14 og den 16. marts i år at have været oppe i rekordniveauet 82,7, da Corona-krisen spredte sig hastigt.

Endelig er olieprisen steget med godt 11 % i juni – en noget mere moderat stigning i forhold til sidste måneds voldsomme stigning, – men alligevel er prisen fortsat nede med lidt mere end 36 % siden årsskiftet.

Samlet betyder det for juni måned, at den finansielle uro fortsætter på markederne, om end vi stadig oplever behersket fremgang eller knap så negativ en udvikling, som forventet, i nogle af de hårde økonomiske nøgletal (arbejdsløshed etc.), mens flere af de bløde økonomiske nøgletal (forventningsindikatorer) udviser større positive spring. Det er fortsat de mange økonomiske hjælpepakker, der er igangsat, som giver håb og tro på, at landene kan komme fornuftigt ud på den anden side af Corona pandemien, men der begynder også at sprede sig en vis uro over, hvad der vil ske, når hjælpepakkerne udløber. Man vil således fortsat kunne se kraftige reaktioner på de finansielle markeder, når der kommer positive eller negative nyheder.