Arrow Left
Aktuelle depotrenter - til dig med gennemsnitsrente

Kontribution

Reglerne om kontribution er fastlagt af Finanstilsynet, og gælder alle pensionsordninger, medmindre pensionsselskabet har lavet en anden aftale med kunderne. I Sampension er vi underlagt reglerne om kontribution.

Reglerne sikrer, at fordelingen af det realiserede resultat, mellem livsforsikringsselskabet og forsikringstagerne samt forsikringstagerne indbyrdes, sker på en rimelig måde. Reglerne er udmøntet i bekendtgørelse om kontribution. Det følger af reglerne, at bestanden af forsikringstagere skal inddeles i kontributionsgrupper for hvert af elementerne rente, risiko og omkostninger.

Du kan finde flere oplysninger om kontribution på Finanstilsynets hjemmeside.

På din forsikringsoversigt kan du se, hvilke kontributionsgrupper din pensionsordninger er placeret i.