Arrow Left
Aktuelle depotrenter - til dig med gennemsnitsrente

Fra investeringsafkast til depotrente

Forrentes din pension med en depotrente, sker det efter et gennemsnitsrenteprincip. Det betyder, at årets faktiske afkast bliver udjævnet over tid. Det giver en stabil rente på pensionsordningen. I denne opgørelse kan du se, hvordan vi kommer fra årets afkast af investeringerne til årets depotrente.

Risikodækninger i 3 i 1 Livspension bliver forrentet med en depotrente og er placeret i rentegruppe F.

Opgørelsen ser således ud:

Sampension
Rentegruppe F (særlig ugaranteret)

2021

2020

Årets investeringsafkast før skat og omkostninger2,81 %1,53 %
Investeringsomkostninger-0,27 %-0,27 %
Pensionsafkastskat-0,39 %-1,19 %
Årets investeringsafkast efter skat og
omkostninger
2,15 %1,07 %
Reguleringer af ekstrahensættelser mm.0,00 %0,00 %
Overførsel fra/til kundernes fælleskasse-1,15 %1,47 %
Depotrente1,00 %2,54 %

Disse pensionsordninger bliver samlet set forrentet med depotrente og er placeret i rentegruppe G:

  • 3 i 1 Pension
  • 3 i 1 Opsparing (gennemsnitsrente)
  • Fleksibel ordning
  • Kollektiv ordning
Opgørelsen ser således ud:

Sampension
Rentegruppe G (grundlagsrente 0%)

2021

2020

Årets investeringsafkast før skat og omkostninger-1,69 %7,56 %
Investeringsomkostninger-0,27 %-0,28 %
Pensionsafkastskat0,30 %-1,11 %
Årets investeringsafkast efter skat og
omkostninger
-1,67 %6,17 %
Reguleringer af ekstrahensættelser mm.8,63 %-27,91 %
Overførsel fra/til kundernes fælleskasse-4,04 %26,04 %
Depotrente2,93 %4,30 %

Tallene ovenfor opdateres årligt, når det endelige årsregnskab foreligger.

Risikoforrentning

Hvis din pensionsordning er omfattet af en ydelsesgaranti, reduceres depotrenten med en risikoforrentning. Risikoforrentningen udgør for tiden 0,24 %. Risikoforrentningen er betaling for, at Sampensions basiskapital kan komme til at dække tab for at kunne opretholde din garanterede ydelse. Risikoforretningen er ikke medtaget i ovenstående opgørelser. I dit depotregnskab er risikoforrentningen indregnet i posten "Rente af depot".

Du er omfattet af en garanti, hvis du på din pensions- og forsikringsoversigt under punktet Generelle forbehold kan læse følgende: ”Din pensionsordning er oprettet med garanterede dækninger”.

Flere oplysninger om din pensionsordning

For at få flest mulige informationer om din pensionsordning, skal du have adgang til dine private pensionssider på vores hjemmeside. Her kan du finde en lang række oplysninger om dit depot, dine indbetalinger, dine omkostninger, skat osv. Du kan logge ind på de private sider med NemID eller MitID.

Læs mere om forklaringer til tabeller - afkast til depotrente

Afkast før skat og investeringsomkostninger
Det direkte afkast af investeringerne.

Investeringsomkostninger
De samlede omkostninger ved at investere i blandt andet aktier, obligationer, ejendomme og investeringsforeninger.

Pensionsafkastskat
Pensionsafkastskat på 15,3 % af afkastet på investeringerne.

Reguleringer af ekstrahensættelser mm.
Sampension skal sætte penge til side for at kunne give de policemæssige pensioner, som er oplyst til kunderne. Reguleringens størrelse afhænger blandt andet af renteniveauet og kundernes forventede levealder. Reguleringen kan enten frigive penge eller binde penge.

Overførsler til/fra kundernes fælleskasse
I år med høje afkast af investeringerne spares en del af afkastet op i fælleskassen. Denne opsparing bliver brugt i de år, hvor afkastet ikke er højt nok til at give dig den depotrente, som gælder for dig.

Tallene ovenfor opdateres årligt, når det endelige årsregnskab foreligger.