Depotrente

Når din pension bliver forrentet med en depotrente, sker det efter et gennemsnitsrenteprincip. Det betyder, at depotrenten udjævner det faktisk opnåede afkast over tid.

Den aktuelle depotrente

Depotrenten pr. 1. januar 2023 er fastsat til 0 % før skat (PAL).

Hvilke pensionsordninger har depotrente?

Disse pensionsordninger bliver forrentet med depotrente:

  • 3 i 1 Pension
  • 3 i 1 Opsparing med gennemsnitsrente
  • Fleksibel ordning
  • Kollektiv ordning

Risikodækninger i 3 i 1 Livspension, som ikke er gruppelivsdækninger, bliver også forrentet med en depotrente. Den er på 0 % før skat (PAL).

Depotrenterne bliver løbende fastsat efter kollektive principper af selskabet. Depotrenten kan ændres i løbet af året. Størrelsen af dine pensioner kan derfor ændre sig.

Du kan altid finde den depotrentesats, der gælder for dig på din pensions- og forsikringsoversigt.

Hvis din pensionsordning er omfattet af en ydelsesgaranti, reduceres depotrenten med en risikoforrentning. Risikoforrentningen er pr. 1. januar 2022 fastsat til 0,24 %. Risikoforrentningen er betaling for, at Sampensions basiskapital kan komme til at dække tab for at kunne opretholde din garanterede ydelse. I dit depotregnskab er risikoforrentningen indregnet i posten "Rente af depot". Du er omfattet af en garanti, hvis du på din pensions- og forsikringsoversigt under punktet Generelle forbehold kan læse følgende: ”Din pensionsordning er oprettet med garanterede dækninger”.

Rentegrupper

I Sampension har vi tre rentegrupper.

  • Rentegruppe G - garanterede, som omfatter pensionsordninger i gennemsnitsrente, der er garanterede og har en grundlagsrente på 0 %
  • Rentegruppe H - hensigtserklærede, som omfatter pensionsordninger i gennemsnitsrente, der er hensigtserklærede og har en grundlagsrente på 0 %
  • Rentegruppe F, som omfatter risikodækninger, der er tilknyttet pensionsordninger, der forrentes efter markedsrenteprincippet.

Pensionsordninger i 3 i 1 Livspension bliver tilskrevet afkast efter markedsrenteprincippet, svarende til afkastet af de faktiske investeringer. Tilskrivningen er ikke underlagt reglerne om kontribution. Risikodækninger på 3 i 1 Livspension forrentes efter gennemsnitsrenteprincippet, for at tilstræbe stabile risikodækninger. Disse risikodækninger ligger i rentegruppe F.