Depotrente

Når din pension bliver forrentet med en depotrente, sker det efter et gennemsnitsrenteprincip. Det betyder, at depotrenten udjævner den faktisk opnåede forrentning over tid.

Den aktuelle depotrente

I tabellen herunder kan du se depotrenten før skat pr. 1. juni 2019.

Depotrente før skat (PAL)

  • Højrentegruppen: 12,5 %
  • Lavrentegruppen: 4,5 %

 
Din pensionsordning kan have både højrente- og lavrenteandele. Depotrenten for højrentegruppen er for den del af pensionsordningen, der har et beregningsgrundlag over 4 %. Lavrentegruppen er for den del af policen med et beregningsgrundlag under 4 %. 

Hvis du logger ind og finder dit depotregnskab kan du se, hvor stor en andel af dit depot, der er på de forskellige beregningsgrundlag.

Hvilke pensionsordninger har depotrente?

Disse pensionsordninger bliver forrentet med depotrente:

  • 3 i 1 Pension
  • 3 i 1 Opsparing med gennemsnitsrente
  • Fleksibel ordning
  • Kollektiv ordning

Risikodækninger i 3 i 1 Livspension bliver også forrentet med en depotrente (pt. 3,00 % før skat).

Depotrenterne bliver løbende fastsat efter kollektive principper af selskabet. Depotrenten kan ændres i løbet af året. Størrelsen af dine pensioner kan derfor ændre sig.

Der kan være enkelte ordninger på 3 i 1 Opsparing, hvor depotrenten er 3,00 % før skat. Du kan altid finde den depotrentesats, der gælder for dig på din pensions- og forsikringsoversigt.

Hvis din pensionsordning er omfattet af en ydelsesgaranti, reduceres depotrenten med en risikoforrentning. Risikoforrentningens størrelse afhænger af den rentegruppe, som du befinder dig i, men den udgør for tiden mellem 0,24 % og 0,50 %. Risikoforrentningen er betaling for, at Sampensions basiskapital kan komme til at dække tab for at kunne opretholde din garanterede ydelse. I dit depotregnskab er risikoforrentningen indregnet i posten "Rente af depot".

Du er omfattet af en garanti, hvis du på din pensions- og forsikringsoversigt under punktet Generelle forbehold kan læse følgende: ”Din pensionsordning er oprettet med garanterede dækninger”.

Vores hjemmeside bruger cookies

Cookies er nødvendige for at logge ind på sampension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Ved at klikke OK accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om, hvordan vi anvender cookies.