Fleksjobprotokollat

Har medarbejderen en pensionsordning fra sin tidligere ansættelse, er det værd at undersøge, om medarbejderen via et eventuelt fleksjobprotokollat har mulighed for at få indbetalt pensionsbidraget til sin tidlige pensionsordning. Det kan være en fordel for medarbejderen, hvis den tidligere ordning indeholder en gruppelivsforsikring og dækninger ved sygdom og død.

En række overenskomstparter har indgået aftaler, som giver ansatte i fleksjob mulighed for at få indbetalt pensionsbidrag til deres tidligere pensionsordning.

De fleste medarbejdere er omfattet af en overenskomst, hvor der er tilknyttet et fleksjobprotokollat.

Når medarbejderen ansættes i fleksjob og ifølge overenskomsten skal have en pensionsordning hos os, kan fleksjobprotokollatet anvendes til at bevare pensionsordningen i det tidligere pensionsselskab, og derved bevare eventuelle risikodækninger.

Som arbejdsgiver bør du sørge for, at medarbejderen kontakter sit tidligere pensionsselskab for at høre om mulighederne for at fortsætte indbetalingen dertil, før der indbetales til Sampension. Er der indbetalt pensionsbidrag hertil i henhold til overenskomsten, og ønsker medarbejderen at fortsætte i sin tidligere pensionsordning, skal vi kontaktes.

Hvis en medarbejder ifølge overenskomsten skal have indbetalt pensionsbidrag til et andet pensionsselskab end os, og ønsker medarbejderen at fortsætte sin tidligere pensionsordning her, skal vi også kontaktes.

Er medarbejderen ansat i fleksjob udenom en overenskomst og har en pensionsordning i Sampension fra en tidligere ansættelse, kan der være en mulighed for at fortsætte indbetalingerne til denne ordning. Kontakt os for at høre nærmere om, hvilke kriterier, der skal være opfyldt for at du som ny arbejdsgiver kan fortsætte indbetalingerne til medarbejderens pensionsordning i Sampension.

Vores hjemmeside bruger cookies

Cookies er nødvendige for at logge ind på sampension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Ved at klikke OK accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om, hvordan vi anvender cookies.