Serviceydelser

Her finder I mere information om de serviceydelser som Sampension kan tilbyde jer som arbejdsgiver.

Jeres ansatte tjenestemænd kan hente en ajourført pensionsoversigt på nettet via NEM ID. Der er ligeledes mulighed for at lave fiktive beregninger hertil, i form at ændring af løntrin, kvote og den optjente pensionsalder.

Pensionsoversigterne oplyser om pensionsret ved erhvervsevnetab, død og alder. Ved alder vises pensionerne ved det ordinære pensioneringstidspunkt og ved førtidig alderspension.

Vi gør tjenestemændene opmærksom på, at pensionsoversigternes oplysninger om beløb mv. er baseret på indberetninger fra arbejdsgiveren, som vi har registreret. Der gøres ligeledes opmærksom på, at tjenestemænd ikke kan anvende oplysningerne fra Sampension som dokumentation for sin pensionsret fra arbejdsgiveren.

Tallene i pensionsoversigten er baseret på de almindeligt gældende satser under KL’s forhandlingsområde. Der tages ikke højde for særlige individuelle forhold eller særligt aftalte forhold for enkelte personalegrupper.

Opgørelse af pensionstilsagn til tjenestemænd

Orientering om de krav der stilles i Budget- og regnskabsreglerne over opgørelse af pensionsforpligtelserne for tjenestemænd

Budget- og regnskabsreglerne stiller krav om, at der i årsregnskabet skal medtages en opgørelse over kapitalværdien af pensionsforpligtelserne for tjenestemænd, opgjort efter aktuarmæssige principper.

Sampension tilbyder at udarbejde disse opgørelser for kommuner og andre virksomheder i offentlig regi – både for de arbejdsgivere, som har afdækket deres forpligtelse forsikringsmæssigt i Sampension, og de der ikke har.

Opgørelsen er overordnet summen af de forventede fremtidige pensionsudbetalinger beregnet under forudsætninger, som er i overensstemmelse med reglerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets orienteringsskrivelse til kommunerne af 10. juli 2017.

Ønskes beregningen foretaget af Sampension, kan I elektronisk anmode os om dette ved at sende en e-mail til tjenopg@sampension.dk.

I vil efterfølgende få tilsendt materialet, der består af et følgebrev, et regneark til indtastning af personoplysninger og en vejledning. Beregningerne på personniveau og tilhørende materiale bliver herefter sendt til jer elektronisk.

For arbejdsgivere, som har afdækket deres forpligtelse forsikringsmæssigt i Sampension, udarbejdes der tillige en opgørelse over forsikringernes værdi.

Sampension beregner et mindre honorar baseret på et grundgebyr og antallet af personer, som opgørelsen omfatter.

Pensionsgivende lønninger (procentsatser)

Se tabellen for her:

Pensionsalderår
+
1
% af løn
1,75
+
2
% af løn
3,50
+
3
% af løn
5,25
+
4
% af løn
7,00
+
5
% af løn
8,75
+
6
% af løn
10,50
+
7
% af løn
12,25
+
8
% af løn
14,00
+
9
% af løn
15,75
+
10
% af løn
17,50
+
11
% af løn
19,25
+
12
% af løn
21,00
+
13
% af løn
22,75
+
14
% af løn
24,50
+
15
% af løn
26,25
+
16
% af løn
28,00
+
17
% af løn
29,50
+
18
% af løn
31,00
+
19
% af løn
31,00
+
20
% af løn
34,00
+
21
% af løn
35,50
+
22
% af løn
37,00
+
23
% af løn
38,50
+
24
% af løn
40,00
+
25
% af løn
41,50
+
26
% af løn
43,00
+
27
% af løn
44,50
+
28
% af løn
46,00
+
29
% af løn
47,50
+
30
% af løn
49,00
+
31
% af løn
50,50
+
32
% af løn
52,00
+
33
% af løn
53,00
+
34
% af løn
54,00
+
35
% af løn
55,00
+
36
% af løn
56,00
+
37
% af løn
57,00
Pensionsalderår% af løn
11,75
23,50
35,25
47,00
58,75
610,50
712,25
814,00
915,75
1017,50
1119,25
1221,00
1322,75
1424,50
1526,25
1628,00
1729,50
1831,00
1931,00
2034,00
2135,50
2237,00
2338,50
2440,00
2541,50
2643,00
2744,50
2846,00
2947,50
3049,00
3150,50
3252,00
3353,00
3454,00
3555,00
3656,00
3757,00
Læs mere

Indtil folkepensionsalderen får pensionerede tjenestemænd og pensionsberettigede ægtefæller et tillæg til pensionen - et førtidstillæg. Førtidstillæg fastsættes alene ud fra den pensionsalder, der er baggrund for pensionsudbetalingen.

Pensionsgivende lønninger

pr. 1. oktober 2018

Gælder for tjenestemænd, der før 1. april 2005 enten er pensioneret eller er fratrådt med ret til opsat pension.

Se tabellen her:
  Løntrin  
+
1
  Pensionsgivende årsløn  
211.863 kr.
+
2
  Pensionsgivende årsløn  
215.155 kr.
+
3
  Pensionsgivende årsløn  
218.535 kr.
+
4
  Pensionsgivende årsløn  
222.009 kr.
+
5
  Pensionsgivende årsløn  
225.578 kr.
+
6
  Pensionsgivende årsløn  
229.249 kr.
+
7
  Pensionsgivende årsløn  
233.013 kr.
+
8
  Pensionsgivende årsløn  
237.027 kr.
+
9
  Pensionsgivende årsløn  
244.451 kr.
+
10
  Pensionsgivende årsløn  
246.267 kr.
+
11
  Pensionsgivende årsløn  
249.525 kr.
+
12
  Pensionsgivende årsløn  
253.842 kr.
+
13
  Pensionsgivende årsløn  
258.283 kr.
+
14
  Pensionsgivende årsløn  
262.844 kr.
+
15
  Pensionsgivende årsløn  
267.354 kr.
+
16
  Pensionsgivende årsløn  
271.971 kr.
+
17
  Pensionsgivende årsløn  
275.864 kr.
+
18
  Pensionsgivende årsløn  
280.973 kr.
+
19
  Pensionsgivende årsløn  
284.842 kr.
+
20
  Pensionsgivende årsløn  
288.856 kr.
+
21
  Pensionsgivende årsløn  
293.707 kr.
+
22
  Pensionsgivende årsløn  
298.048 kr.
+
23
  Pensionsgivende årsløn  
302.504 kr.
+
24
  Pensionsgivende årsløn  
307.109 kr.
+
25
  Pensionsgivende årsløn  
311.798 kr.
+
26
  Pensionsgivende årsløn  
316.589 kr.
+
27
  Pensionsgivende årsløn  
321.476 kr.
+
28
  Pensionsgivende årsløn  
326.461 kr.
+
29
  Pensionsgivende årsløn  
331.549 kr.
+
30
  Pensionsgivende årsløn  
336.734 kr.
+
31
  Pensionsgivende årsløn  
342.028 kr.
+
32
  Pensionsgivende årsløn  
347.424 kr.
+
33
  Pensionsgivende årsløn  
352.926 kr.
+
34
  Pensionsgivende årsløn  
358.544 kr.
+
35
  Pensionsgivende årsløn  
364.266 kr.
+
36
  Pensionsgivende årsløn  
370.104 kr.
+
37
  Pensionsgivende årsløn  
376.055 kr.
+
38
  Pensionsgivende årsløn  
382.415 kr.
+
39
  Pensionsgivende årsløn  
388.727 kr.
+
40
  Pensionsgivende årsløn  
395.165 kr.
+
41
  Pensionsgivende årsløn  
401.726 kr.
+
42
  Pensionsgivende årsløn  
408.413 kr.
+
43
  Pensionsgivende årsløn  
417.489 kr.
+
44
  Pensionsgivende årsløn  
426.817 kr.
+
45
  Pensionsgivende årsløn  
436.400 kr.
+
46
  Pensionsgivende årsløn  
446.247 kr.
+
47
  Pensionsgivende årsløn  
466.759 kr.
+
48
  Pensionsgivende årsløn  
498.084 kr.
+
49
  Pensionsgivende årsløn  
532.855 kr.
+
50
  Pensionsgivende årsløn  
588.577 kr.
+
51
  Pensionsgivende årsløn  
669.727 kr.
+
52
  Pensionsgivende årsløn  
735.335 kr.
+
53
  Pensionsgivende årsløn  
822.800 kr.
+
54
  Pensionsgivende årsløn  
927.935 kr.
+
55
  Pensionsgivende årsløn  
1.045.828 kr.
  Løntrin    Pensionsgivende årsløn  
1211.863 kr.
2215.155 kr.
3218.535 kr.
4222.009 kr.
5225.578 kr.
6229.249 kr.
7233.013 kr.
8237.027 kr.
9244.451 kr.
10246.267 kr.
11249.525 kr.
12253.842 kr.
13258.283 kr.
14262.844 kr.
15267.354 kr.
16271.971 kr.
17275.864 kr.
18280.973 kr.
19284.842 kr.
20288.856 kr.
21293.707 kr.
22298.048 kr.
23302.504 kr.
24307.109 kr.
25311.798 kr.
26316.589 kr.
27321.476 kr.
28326.461 kr.
29331.549 kr.
30336.734 kr.
31342.028 kr.
32347.424 kr.
33352.926 kr.
34358.544 kr.
35364.266 kr.
36370.104 kr.
37376.055 kr.
38382.415 kr.
39388.727 kr.
40395.165 kr.
41401.726 kr.
42408.413 kr.
43417.489 kr.
44426.817 kr.
45436.400 kr.
46446.247 kr.
47466.759 kr.
48498.084 kr.
49532.855 kr.
50588.577 kr.
51669.727 kr.
52735.335 kr.
53822.800 kr.
54927.935 kr.
551.045.828 kr.
Læs mere

Pensionsgivende lønninger

pr. 1. oktober 2018

Gælder for tjenestemænd, der stadig er ansat, eller som fra og med 1. april 2005 enten er pensioneret eller er fratrådt med ret til opsat pension.

Se tabellen her:

  Løntrin  
+
1
  Pensionsgivende årsløn  
208.737 kr.
+
2
  Pensionsgivende årsløn  
211.981 kr.
+
3
  Pensionsgivende årsløn  
215.310 kr.
+
4
  Pensionsgivende årsløn  
218.733 kr.
+
5
  Pensionsgivende årsløn  
222.249 kr.
+
6
  Pensionsgivende årsløn  
225.866 kr.
+
7
  Pensionsgivende årsløn  
229.575 kr.
+
8
  Pensionsgivende årsløn  
233.529 kr.
+
9
  Pensionsgivende årsløn  
240.844 kr.
+
10
  Pensionsgivende årsløn  
242.633 kr.
+
11
  Pensionsgivende årsløn  
245.843 kr.
+
12
  Pensionsgivende årsløn  
250.096 kr.
+
13
  Pensionsgivende årsløn  
254.472 kr.
+
14
  Pensionsgivende årsløn  
258.965 kr.
+
15
  Pensionsgivende årsløn  
263.409 kr.
+
16
  Pensionsgivende årsløn  
267.958 kr.
+
17
  Pensionsgivende årsløn  
271.794 kr.
+
18
  Pensionsgivende årsløn  
276.827 kr.
+
19
  Pensionsgivende årsløn  
280.639 kr.
+
20
  Pensionsgivende årsløn  
284.593 kr.
+
21
  Pensionsgivende årsløn  
289.373 kr.
+
22
  Pensionsgivende årsløn  
293.650 kr.
+
23
  Pensionsgivende årsløn  
298.040 kr.
+
24
  Pensionsgivende årsløn  
302.577 kr.
+
25
  Pensionsgivende årsløn  
307.197 kr.
+
26
  Pensionsgivende årsløn  
311.917 kr.
+
27
  Pensionsgivende årsløn  
316.732 kr.
+
28
  Pensionsgivende årsløn  
321.644 kr.
+
29
  Pensionsgivende årsløn  
326.656 kr.
+
30
  Pensionsgivende årsløn  
331.766 kr.
+
31
  Pensionsgivende årsløn  
336.981 kr.
+
32
  Pensionsgivende årsløn  
342.297 kr.
+
33
  Pensionsgivende årsløn  
347.718 kr.
+
34
  Pensionsgivende årsløn  
353.253 kr.
+
35
  Pensionsgivende årsløn  
358.891 kr.
+
36
  Pensionsgivende årsløn  
364.643 kr.
+
37
  Pensionsgivende årsløn  
370.506 kr.
+
38
  Pensionsgivende årsløn  
376.772 kr.
+
39
  Pensionsgivende årsløn  
382.991 kr.
+
40
  Pensionsgivende årsløn  
389.334 kr.
+
41
  Pensionsgivende årsløn  
395.799 kr.
+
42
  Pensionsgivende årsløn  
402.386 kr.
+
43
  Pensionsgivende årsløn  
411.329 kr.
+
44
  Pensionsgivende årsløn  
420.519 kr.
+
45
  Pensionsgivende årsløn  
429.960 kr.
+
46
  Pensionsgivende årsløn  
439.662 kr.
+
47
  Pensionsgivende årsløn  
447.488 kr.
+
48
  Pensionsgivende årsløn  
468.058 kr.
+
49
  Pensionsgivende årsløn  
499.470 kr.
+
50
  Pensionsgivende årsløn  
534.336 kr.
+
51
  Pensionsgivende årsløn  
590.214 kr.
+
52
  Pensionsgivende årsløn  
671.590 kr.
+
53
  Pensionsgivende årsløn  
737.380 kr.
+
54
  Pensionsgivende årsløn  
825.089 kr.
+
55
  Pensionsgivende årsløn  
930.516 kr.
  Løntrin    Pensionsgivende årsløn  
1208.737 kr.
2211.981 kr.
3215.310 kr.
4218.733 kr.
5222.249 kr.
6225.866 kr.
7229.575 kr.
8233.529 kr.
9240.844 kr.
10242.633 kr.
11245.843 kr.
12250.096 kr.
13254.472 kr.
14258.965 kr.
15263.409 kr.
16267.958 kr.
17271.794 kr.
18276.827 kr.
19280.639 kr.
20284.593 kr.
21289.373 kr.
22293.650 kr.
23298.040 kr.
24302.577 kr.
25307.197 kr.
26311.917 kr.
27316.732 kr.
28321.644 kr.
29326.656 kr.
30331.766 kr.
31336.981 kr.
32342.297 kr.
33347.718 kr.
34353.253 kr.
35358.891 kr.
36364.643 kr.
37370.506 kr.
38376.772 kr.
39382.991 kr.
40389.334 kr.
41395.799 kr.
42402.386 kr.
43411.329 kr.
44420.519 kr.
45429.960 kr.
46439.662 kr.
47447.488 kr.
48468.058 kr.
49499.470 kr.
50534.336 kr.
51590.214 kr.
52671.590 kr.
53737.380 kr.
54825.089 kr.
55930.516 kr.
Læs mere

Satser for førtidstillæg 

Tillæg pr. 1. oktober 2018 til pensionister under folkepensionsalderen.

Se tabellen her:

   Pensionsalder år   
+
1
   Satser pr. år   
1.254,78 kr.
+
2
   Satser pr. år   
2.509,56 kr.
+
3
   Satser pr. år   
3.764,34 kr.
+
4
   Satser pr. år   
5.019,12 kr.
+
5
   Satser pr. år   
6.273,90 kr.
+
6
   Satser pr. år   
7.528,68 kr.
+
7
   Satser pr. år   
8.783,46 kr.
+
8
   Satser pr. år   
10.038,24 kr.
+
9
   Satser pr. år   
11.293,02 kr.
+
10
   Satser pr. år   
12.547,80 kr.
+
11
   Satser pr. år   
13.802,58 kr.
+
12
   Satser pr. år   
15.057,36 kr.
+
13
   Satser pr. år   
16.312,14 kr.
+
14
   Satser pr. år   
17.566,92 kr.
+
15
   Satser pr. år   
18.821,70 kr.
+
16
   Satser pr. år   
20.076,48 kr.
+
17
   Satser pr. år   
21.331,26 kr.
+
18
   Satser pr. år   
22.586,04 kr.
+
19
   Satser pr. år   
23.840,82 kr.
+
20
   Satser pr. år   
25.095,60 kr.
+
21
   Satser pr. år   
26.350,38 kr.
+
22
   Satser pr. år   
27.605,16 kr.
+
23
   Satser pr. år   
28.859,94 kr.
+
24
   Satser pr. år   
30.114,73 kr.
+
25
   Satser pr. år   
31.369,51 kr.
+
26
   Satser pr. år   
32.624,29 kr.
+
27
   Satser pr. år   
33.879,07 kr.
+
28
   Satser pr. år   
35.133,85 kr.
+
29
   Satser pr. år   
36.388,63 kr.
+
30
   Satser pr. år   
37.643,41 kr.
+
31
   Satser pr. år   
38.898,19 kr.
+
32
   Satser pr. år   
40.152,97 kr.
+
33
   Satser pr. år   
41.407,75 kr.
+
34
   Satser pr. år   
42.662,53 kr.
+
35
   Satser pr. år   
43.917,31 kr.
+
36
   Satser pr. år   
45.172,09 kr.
+
37
   Satser pr. år   
46.426,87 kr.
   Pensionsalder år      Satser pr. år   
11.254,78 kr.
22.509,56 kr.
33.764,34 kr.
45.019,12 kr.
56.273,90 kr.
67.528,68 kr.
78.783,46 kr.
810.038,24 kr.
911.293,02 kr.
1012.547,80 kr.
1113.802,58 kr.
1215.057,36 kr.
1316.312,14 kr.
1417.566,92 kr.
1518.821,70 kr.
1620.076,48 kr.
1721.331,26 kr.
1822.586,04 kr.
1923.840,82 kr.
2025.095,60 kr.
2126.350,38 kr.
2227.605,16 kr.
2328.859,94 kr.
2430.114,73 kr.
2531.369,51 kr.
2632.624,29 kr.
2733.879,07 kr.
2835.133,85 kr.
2936.388,63 kr.
3037.643,41 kr.
3138.898,19 kr.
3240.152,97 kr.
3341.407,75 kr.
3442.662,53 kr.
3543.917,31 kr.
3645.172,09 kr.
3746.426,87 kr.
Læs mere

Tjenestemandsafdelingen

77 33 16 40

Mandag - torsdag kl. 8:30-16:00
Fredag kl. 8:30-15:00.

Vores hjemmeside bruger cookies

Cookies er nødvendige for at logge ind på sampension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Ved at klikke OK accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om, hvordan vi anvender cookies.