Forsikringspræmier

Præmierne til forsikringerne fastsættes ud fra blandt andet tjenestemændenes køn, alder, løntrin og pensionsalder. Af administrative grunde indbetales præmier som acontobeløb efter en fastsat

En gang om året vil vi sende jer et brev om afregning af præmie for det følgende år. Der oprettes en særskilt forsikring for hver tjenestemand, der forsikres.

Hver måned skal I betale en løbende acontopræmie til Sampension for at opnå den aftalte forsikringsdækning.

Tarifpræmie og acontopræmie

Acontopræmie (bruttopræmie)
For hver enkelt forsikring beregner vi en tarifpræmie, som er den faktiske pris for forsikringsdækningen. Tjenestemandens pensionsalder og løntrin med mere bestemmer prisen.

Acontopræmie (afregningssats)

For at lette det administrative arbejde afregnes der løbende en acontopræmie. Den er samme faste procentdel (afregningssats) af alle jeres tjenestemænds pensionsgivende lønninger.

Acontopræmien beregnes som:

afregningsprocent x den fulde tjenestemandspensionsgivende løntrinsløn x ansættelseskvoten

Under afsnittet for kunder kan du se denne oversigt over pensionsgivende lønninger for tjenestemænd. I indbetaler uden forudgående opkrævning de løbende acontopræmier til Sampensions konto.

Her kan du læse mere om betalingsmåder:

Betalingsmåder

Der er en række forskellige muligheder for indberetning og betaling af pensionsbidrag for tjenestemænd.

Lønsystem tilknyttet PBS Informationsservice
Hvis I som arbejdsgiver er tilknyttet KMD eller Silkeborg Data kan pensionsbidrag og afregning ske elektronisk.

Manuel indberetning

Når I skal oprette en nyansat tjenestemand, skal I sende os en oprettelses- og ændringsblanket.

Her kan du hente blanketten der kan udfyldes inden udskrivning. Blanketten skal underskrives og kan derfor ikke sendes direkte til os elektronisk. Blanketten kan dog scannes og sendes til os via sikker e-mail: tjem@sampension.dk.  

Denne vejledning giver en forklaring på, hvad de forskellige punkter på blanketten skal indeholde:

Felt
Indhold
Arbejdsgiver
Arbejdsgiverens navn
Forvaltningskontonr.
Kontonummeret for den forvaltning, hvor pensionsbidraget ønskes konteret hos arbejdsgiveren
CPR-nr.
Tjenestemandens CPR-nr.
Navn
Tjenestemandens fulde navn
Ansættelsesdato
Tjenestemandens ansættelsesdato
Løntrin
Løntrin ved ansættelsen
Kvote
Det nøjagtige ansættelsesforløb skal angives, hvis der er sket ændringer i løntrinnet siden ansættelsen, og inden anmeldelsen til Sampension har fundet sted.
Ved deltidsansættelse anføres kvoten med 5 decimaler. Er tjenestemanden ansat på fuld tid skrives 1,00000
Årlig pensionsgivende løn
Den årlige pensionsgivende løn pensionsbidraget skal beregnes af
Månedligt pensionsbidrag
Det beregnede månedlige pensionsbidrag
Regulering af tidligere bidrag
Hvis anmeldelsen til Sampension sker senere end den faktiske anmeldelse, vil pensionsbidragene fra ansættelsen og til anmeldelsen blive anvendt som indskud på forsikringen på oprettelsesdagen
Regulering for perioden
Perioden - eller perioderne - som reguleringen dækker
Første tjenestemandsansættelse
Hvis tjenestemanden har været ansat som tjenestemand forud for ansættelsen
Tidligere ansættelse/tillæggelse af pensionsalder                                                                                                                                                                   
Tillæggelse af pensionsalder for tidligere ansættelse anføres her


Hver måned skal det månedlige pensionsbidrag for den enkelte tjenestemand beregnes ud fra den oplyste procentsats og tjenestemandens pensionsgivende løn. Specifikation sendes til Sampension hver måned. 

Sker der ændring i løntrin og/eller kvote, er det vigtigt, at vi får besked om de ændringer, der er sket siden sidste måned. Her skal du bruge blanketten der henvises til i første afsnit.

Der er en særlig løntabel for pensionsgivende lønninger, som skal anvendes ved beregning af tjenestemandspension og pensionsbidrag for tjenestemænd. Der kan altså ikke anvendes den samme løntabel ved beregning af tjenestemandsløn og tjenestemandspension.

Se tabellen for pensionsgivende lønninger for tjenestemænd længere nede på Serviceydelser siden. 

Afregning
Beløbet kan afregnes via jeres bankforbindelse, uanset om i bruger eget edb-system eller manuel indberetning.

Vores bankforbindelse er Nordea – registreringsnummer 2149, konto-nummer 5905-173-806.

Indbetaling af overførselsbeløb og lignende
Beløbet skal indbetales til vores bankforbindelse i Nordea med henvisning til police eller CPR-nummer og med angivelse af, at beløbet er et overførselsbeløb eller tilsvarende.

Læs mere

Afregningssatsen fastsættes år for år og gælder for et kalenderår. Satsen er en fremregning fro hver enkelt arbejdsgiver af forholdet mellem summen af de forventede faktiske tarifpræmier og de forventede pensionsgivende lønninger.

På baggrund af beregningen anbefaler vi årligt en afregningssats for det følgende år. Vores anbefaling fremgår af det budgetmateriale, som vi sender jer hvert år. 

Forskelle mellem de modtagne acontopræmier og de faktiske tarifpræmier reguleres over jeres bonuskonto.

Hvis der er spørgsmål eller tvivl, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte os på telefon 77 33 16 40  eller på sikker e-mail tjem@sampension.dk.

Tjenestemandsafdelingen

77 33 16 40

Mandag - torsdag kl. 8:30-16:00
Fredag kl. 8:30-15:00.

Vores hjemmeside bruger cookies

Cookies er nødvendige for at logge ind på sampension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Ved at klikke OK accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om, hvordan vi anvender cookies.