Forsikringsdækning

Langt de fleste arbejdsgivere, der ansætter tjenestemænd, har en aftale med Sampension om forsikring af deres pensionsforpligtelser over for tjenestemænd.

Aftalen betyder, at I får et beløb fra Sampension, når I skal udbetale pension til en tjenestemand eller til de pårørende.

Forsikringsdækningen skal så vidt muligt dække jeres udgifter til pension til de forsikrede tjenestemænd eller deres pårørende.

Ydelserne er baseret på de almindeligt gældende satser under KL's forhandlingsområde.

Pr. 01.01.2013 har hver forsikring oprettet før denne dato fået beregnet en individuel dækningsgrad. Alle forsikringsmæssigt dækkede pensioner fra den enkelte forsikring udbetales ud fra individuelle dækningsgrad. Dækningsgraden kan være op til 1,0 (100 %), svarende til fuld dækning.

Alle forsikringer oprettet fra og med 01.01.2013 har en dækningsgrad på 1,0 (100 %) på forsikringsmæssigt dækkede pensioner.

I forbindelse med indførelse af nye pensionsaldre, der svarer til indholdet i KL's pensionsregulativ, vil forsikringer som ikke var udbetalt pr. 31.12.2017, få beregnet en ny individuel dækningsgrad pr. 01.01.2018. Dækningsgraden vil ved omregning fortsat højst kunne blive 1,0 (100 %).

Ligeledes vil alle forsikringer oprettet fra om med 01.01.2018 have en dækningsgrad på 1,0 (100 %) på forsikringsmæssigt dækkede pensioner.

Der er mulighed for at få ændret dækningsgraden op til 1,0 (100 %) på grupper af policer.

For pensioner som ikke er forsikringsmæssigt dækket, beregnes pensionen ud fra den opsparede værdi på forsikringen ved pensioneringstidspunktet.

Her kan I læse i hovedtræk om, hvilke dækninger I som arbejdsgiver får ved:

Aldersbetingede pensioner

Helbredsbetingede pensioner

Opsatte pensioner for tjenestemænd, ægtefæller og børn

Pension ved andre utilregnelige årsager

Pensioner ved død

Udbetaling fra fripolicer for tjenestemænd, ægtefæller og børn

Mere information

Du har også mulighed for at læse mere om de generelle regler for forsikringsdækningen nedenfor. Her er ligeledes beskrevet, hvem reglerne gælder for.

Generelle regler for forsikringsdækningen

Læs mere

Udbetaling fra fripolicer for tjenestemænd, ægtefæller og børn

Almindelig svagelighedspension

Børnepension til barnets/børnenes fyldte 21. år

Børnepensionstillæg til barnets/børnenes fyldte 21. år

Førtidig alderspension (alderspension) fra folkepensionsalderen

Kvalificeret svagelighedspension

Normal alderspension ved folkepensionsalderen

Pension ved andre utilregnelige årsager

Tilskadekomstpension

Ægtefællepension

Hvis der er spørgsmål eller tvivl, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte os på telefon 77 33 16 40 eller på sikker mail tjem@sampension.dk.