Forsikringsdækning

Langt de fleste arbejdsgivere, der ansætter tjenestemænd, har en aftale med Sampension om forsikring af deres pensionsforpligtelser over for tjenestemænd.

Aftalen betyder, at I får et beløb fra Sampension, når I skal udbetale pension til en tjenestemand eller til de pårørende.

Forsikringsdækningen skal så vidt muligt dække jeres udgifter til pension til de forsikrede tjenestemænd eller deres pårørende.

Ydelserne er baseret på de almindeligt gældende satser under KL's forhandlingsområde.

Pr. 01.01.2013 har hver forsikring oprettet før denne dato fået beregnet en individuel dækningsgrad. Alle forsikringsmæssigt dækkede pensioner fra den enkelte forsikring udbetales ud fra individuelle dækningsgrad. Dækningsgraden kan være op til 1,0 (100 %), svarende til fuld dækning.

Alle forsikringer oprettet fra og med 01.01.2013 har en dækningsgrad på 1,0 (100 %) på forsikringsmæssigt dækkede pensioner.

I forbindelse med indførelse af nye pensionsaldre, der svarer til indholdet i KL's pensionsregulativ, vil forsikringer som ikke var udbetalt pr. 31.12.2017, få beregnet en ny individuel dækningsgrad pr. 01.01.2018. Dækningsgraden vil ved omregning fortsat højst kunne blive 1,0 (100 %).

Ligeledes vil alle forsikringer oprettet fra om med 01.01.2018 have en dækningsgrad på 1,0 (100 %) på forsikringsmæssigt dækkede pensioner.

Der er mulighed for at få ændret dækningsgraden op til 1,0 (100 %) på grupper af policer.

For pensioner som ikke er forsikringsmæssigt dækket, beregnes pensionen ud fra den opsparede værdi på forsikringen ved pensioneringstidspunktet.

Her kan du læse i hovedtræk om, hvilke dækninger I som arbejdsgiver får ved:

Aldersbetingede pensioner

Førtidig alderspension (førtidspension) inden folkepensionsalderen 
Der er ikke forsikringsmæssig dækning.

Begynder udbetalingen af pension inden folkepensionsalderen, dækker vi ud fra den opsparede værdi på forsikringen. Beløbet er en fast procentdel (dækningsgrad) af jeres egen udgift. 

Normal alderspension ved folkepensionsalderen eller senere 
Der er forsikringsmæssig dækning med en dækningsgrad. Udbetalingen af pension begynder på det ordinære alderspensioneringstidspunkt på forsikringen. Pensionsudbetalingen kan også på forsikringen udskydes indtil tjenestemanden fratræder.

Børnepensionstillæg til 21 år 
Der er forsikringsmæssig dækning med en dækningsgrad.

Er der kun delvis pensionsdækning for tjenestemanden selv ud fra den opsparede værdi på forsikringen, er der også kun delvis dækning af børnepensionstillæg. Beløbet er en fast procentdel (dækningsgrad) af jeres egen udgift.

Helbredsbetingede pensioner

Almindelig svagelighedspension 
Der er forsikringsmæssig dækning med en dækningsgrad, hvis tab af erhvervsevne er mindst 50 %. Ellers dækker Sampension ud fra den opsparede værdi på forsikringen med en nyberegnet dækningsgrad.

Kvalificeret svagelighedspension 
Der er forsikringsmæssig dækning med en dækningsgrad.

Tilskadekomstpension 
Der er forsikringsmæssig dækning med en dækningsgrad, hvis tab af erhvervsevne er mindst 50 %. Ellers dækker vi ud fra den opsparede værdi på forsikringen med en nyberegnet dækningsgrad. 

Børnepensionstillæg til 21 år 
Der er forsikringsmæssig dækning med samme dækningsgrad, som gælder for udbetalingen for tjenestemanden.

Er der kun delvis pensionsdækning for tjenestemanden selv ud fra den opsparede værdi på forsikringen, er der også kun delvis dækning af børnepensionstillæg.

Opsatte pensioner for tjenestemænd, ægtefæller og børn

Opsat pension kræver ifølge forsikringsbetingelserne, at der er optjent en pensionsalder på mindst 1 år

Opsat pension på grund af helbred 
Der er forsikringsmæssig dækning med en dækningsgrad.

Det kræver, at tjenestemandens erhvervsevne er nedsat til halvdelen eller derunder af helbredsmæssige årsager.

Opsat førtidig alderspension inden folkepensionsalderen 
Der er ikke forsikringsmæssig dækning.

Begynder udbetalingen af pension inden folkepensionsalderen, dækker vi ud fra den opsparede værdi på forsikringen. Beløbet er en fast procentdel (dækningsgrad) af jeres egen udgift.

Opsat ordinær alderspension ved folkepensionsalderen 
Der er forsikringsmæssig dækning med en dækningsgrad.

Udbetalingen af pension begynder på det ordinære tidspunkt for alderspensionering på forsikringen, det vil sige ved folkepensionsalderen eller senere.

Opsat ægtefællepension 
Der er forsikringsmæssig dækning med en dækningsgrad.

Har Sampension før dødstidspunktet dækket ud fra den opsparede værdi på forsikringen, dækkes ægtefællepensionen også delvist. Beløbet er en fast procentdel (dækningsgrad) af jeres egen udgift.

Opsat børnepension til 18 år 
Der er forsikringsmæssig dækning med en dækningsgrad.

- vær opmærksom på, at børnepensionen på opsatte pensioner kun er til barnets/børnenes 18. år.

Har Sampension før dødstidspunktet dækket pension for tjenestemanden ud fra den opsparede værdi på forsikringen, dækkes børnepensionen også delvist. Beløbet er en fast procentdel (dækningsgrad ) af jeres egen udgift.

Der er ikke børnepensionstillæg tilknyttet den opsatte pension ved samtidig udbetaling for tjenestemanden selv.

Pension ved andre utilregnelige årsager

Ved afsked af anden utilregnelig årsag, kan tjenestemanden blive berettiget til utilregnelighedspension 
Anden utilregnelig årsag kan fx være nedlæggelse af stilling, uegnethed i stillingen eller samarbejdsvanskeligheder.

Der er ikke forsikringsmæssig dækning.

Udbetalingen sker ud fra den opsparede værdi på forsikringen. Beløbet er en fast procentdel (dækningsgrad) af jeres egen udgift.

Børnepensionstillæg til 21 år 
Der er ikke forsikringsmæssig dækning.

Som for tjenestemanden sker udbetalingen ud fra den opsparede værdi på forsikringen. Beløbet er en fast procentdel (dækningsgrad) af jeres egen udgift.

Pensioner ved død

Efterpension efter en pensioneret tjenestemand (efterindtægt) 
Efterpension (efterindtægt) er mindst samme dækning i tre måneder som inden tjenestemandens død.

Sampension dækker kun efterpension (efterindtægt) efter pensionerede tjenestemænd. Er tjenestemanden død som ansat, begynder udbetalingen af eventuel ægtefælle- og/eller børnepension straks.

Ægtefællepension 
Der er som udgangspunkt forsikringsmæssig dækning med en dækningsgrad.

Har Sampension før dødstidspunktet dækket ud fra den opsparede værdi på forsikringen, dækkes ægtefællepensionen også delvist. Beløbet er en fast procentdel (dækningsgrad) af jeres egen udgift.

Børnepension til 21 år 
Der er som udgangspunkt forsikringsmæssig dækning med en dækningsgrad.

Har Sampension før dødstidspunktet dækket ud fra den opsparede værdi på forsikringen, dækkes børnepensionen også delvist. Beløbet er en fast procentdel (dækningsgrad) af jeres egen udgift.

Udbetaling fra fripolicer for tjenestemænd, ægtefæller og børn

Førtidig alderspension (alderspension) fra folkepensionsalderen  
Der er ikke forsikringsmæssig dækning. 

Begynder udbetalingen af pension inden folkepensionsalderen, dækker vi ud fra den opsparede værdi på forsikringen. Beløbet er en fast procentdel (dækningsgrad) af jeres egen udgift. Vi dækker ud fra den opsparede værdi på forsikringen med en nyberegnet dækningsgrad.

Normal alderspension ved folkepensionsalderen 
Udbetalingen af pension begynder på det ordinære alderspensioneringstidspunkt på forsikringen. Pensionsudbetalingen kan også på forsikringen udskydes indtil tjenestemanden fratræder. Der er forsikringsmæssig dækning med en dækningsgrad. 

Almindelig svagelighedspension 
Der er forsikringsmæssig dækning med en dækningsgrad, hvis tab af erhvervsevne er mindst 50 %. Ellers dækker vi ud fra den opsparede værdi på forsikringen med en nyberegnet dækningsgrad.

Kvalificeret svagelighedspension  
Der er forsikringsmæssig dækning med en dækningsgrad.

Tilskadekomstpension  
Der er forsikringsmæssig dækning med en dækningsgrad, hvis tab af erhvervsevne er mindst 50 %. Ellers dækker vi ud fra den opsparede værdi på forsikringen med en nyberegnet dækningsgrad.

Ægtefællepension  
Der er som udgangspunkt forsikringsmæssig dækning med en dækningsgrad.

Har vi før dødstidspunktet dækket ud fra den opsparede værdi på forsikringen, dækkes ægtefællepensionen også delvist. Beløbet er en fast procentdel (dækningsgrad) af jeres egen udgift.

Pension ved andre utilregnelige årsager  
Anden utilregnelig årsag kan fx være nedlæggelse af stilling, uegnethed i stillingen eller samarbejdsvanskeligheder.

Der er ikke forsikringsmæssig dækning.

Udbetalingen af pension sker ud fra den opsparede værdi på forsikringen.

Børnepensionstillæg til barnets/børnenes fyldte 21. år  
Der er forsikringsmæssig dækning med en dækningsgrad.

Er der kun delvis pensionsdækning for tjenestemanden selv ud fra den opsparede værdi på forsikringen, er der også kun delvis dækning af børnepensionstillæg.

Børnepension til barnets/børnenes fyldte 21. år 
Der er forsikringsmæssig dækning med en dækningsgrad.

Har vi før dødstidspunktet dækket ud fra den opsparede værdi på forsikringen, er der også kun delvis dækning af børnepensionstillæg.

Mere information

Du har også mulighed for at læse mere om de generelle regler for forsikringsdækningen nedenfor. Her er ligeledes beskrevet, hvem reglerne gælder for.

Generelle regler for forsikringsdækningen

Afgørelse om udbetaling af pension træffes af arbejdsgiveren. Hvis afgørelsen skal ske ud fra en helbredsbedømmelse, kan der indhentes udtalelse fra et dansk pensionsforsikringsselskab, hvis arbejdsgiveren har indgået en forsikringsmæssig ordning i et pensionsforsikringsselskab.

Tidspunkt for alderspensionering 
Alderspensionen udbetales på det ordinære tidspunkt for alderspensionering på forsikringen, det vil sige ved folkepensionsalderen eller senere.

Regulering af dækning efter pensionering
Pensionsudbetalingerne reguleres løbende efter udviklingen i jeres egen udgift. I kan dog fravælge reguleringen efter nærmere aftale på visse pensionsudbetalinger.

Helbredsvurdering
Når der er genforsikring, er det Sampension der foretager vurderingen. Vores sundhedscenter og/eller lægekonsulent vurderer, om erhvervsevnen i forsikringsmæssig forstand er nedsat i tilstrækkelig omfang, for at helbredsbetingede pensioner kan udbetales.

Kvalificeret svagelighedspension til pensionsudbetalingsalderen
Efter en undtagelsesbestemmelse i Pensionsregulativet kan I tilkende kvalificeret svagelighedspension til en tjenestemand efter pensionsudbetalingsalderen. I betaler ikke præmie til Sampension til dækning af kvalificeret svagelighedspension efter pensionsudbetalingsalderen.

Har I brugt bestemmelsen, skal der sendes en skriftligt begrundelse til Sampension. Herefter vurderer vi, om der undtagelsesvis også kan bevilges dækning til arbejdsgiveren.

Hvem gælder reglerne for ?
Reglerne for forsikringsdækningen fremgår af de særlige Forsikringsbetingelser for tjenestemandsforsikringer, og er en integreret del af overenskomsten imellem jer og Sampension.

Forsikringsbetingelserne er trådt i kraft med virkning fra 1. december 2015, og erstatter fra denne dato de tidligere policeregler. Forsikringsbetingelserne er ændret med virkning fra 1. januar 2018.

Læs mere

Udbetaling fra fripolicer for tjenestemænd, ægtefæller og børn

Almindelig svagelighedspension

Der er forsikringsmæssig dækning med en dækningsgrad, hvis tab af erhvervsevne er mindst 50 %. Ellers dækker vi ud fra den opsparede værdi på forsikringen med en nyberegnet dækningsgrad.

Børnepension til barnets/børnenes fyldte 21. år

Der er forsikringsmæssig dækning med en dækningsgrad.

Har vi før dødstidspunktet dækket ud fra den opsparede værdi på forsikringen, er der også kun delvis dækning af børnepensionstillæg.

Børnepensionstillæg til barnets/børnenes fyldte 21. år

Der er forsikringsmæssig dækning med en dækningsgrad.

Er der kun delvis pensionsdækning for tjenestemanden selv ud fra den opsparede værdi på forsikringen, er der også kun delvis dækning af børnepensionstillæg.

Førtidig alderspension (alderspension) fra folkepensionsalderen

Der er ikke forsikringsmæssig dækning.

Begynder udbetalingen af pension inden folkepensionsalderen, dækker vi ud fra den opsparede værdi på forsikringen. Beløbet er en fast procentdel (dækningsgrad) af jeres egen udgift. Vi dækker ud fra den opsparede værdi på forsikringen med en nyberegnet dækningsgrad.

Kvalificeret svagelighedspension

Der er forsikringsmæssig dækning med en dækningsgrad.

Normal alderspension ved folkepensionsalderen

Udbetalingen af pension begynder på det ordinære alderspensioneringstidspunkt på forsikringen. Pensionsudbetalingen kan også på forsikringen udskydes indtil tjenestemanden fratræder. Der er forsikringsmæssig dækning med en dækningsgrad. 

Pension ved andre utilregnelige årsager

Anden utilregnelig årsag kan fx være nedlæggelse af stilling, uegnethed i stillingen eller samarbejdsvanskeligheder.

Der er ikke forsikringsmæssig dækning.

Udbetalingen af pension sker ud fra den opsparede værdi på forsikringen.

Tilskadekomstpension

Der er forsikringsmæssig dækning med en dækningsgrad, hvis tab af erhvervsevne er mindst 50 %. Ellers dækker vi ud fra den opsparede værdi på forsikringen med en nyberegnet dækningsgrad.

Ægtefællepension

Der er som udgangspunkt forsikringsmæssig dækning med en dækningsgrad.

Har vi før dødstidspunktet dækket ud fra den opsparede værdi på forsikringen, dækkes ægtefællepensionen også delvist. Beløbet er en fast procentdel (dækningsgrad) af jeres egen udgift.

Hvis der er spørgsmål eller tvivl, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte os på telefon 77 33 16 40 eller på sikker e-mail tjem@sampension.dk.

Tjenestemandsafdelingen

77 33 16 40

Mandag - torsdag kl. 8:30-16:00
Fredag kl. 8:30-15:00.

Vores hjemmeside bruger cookies

Cookies er nødvendige for at logge ind på sampension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Ved at klikke OK accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om, hvordan vi anvender cookies.