Ny medarbejder

Det kan være vanskeligt at finde ud af, hvornår en medarbejder er pensionsberettiget. Her kan du se, hvilke medarbejdere, der skal være omfattet af pensionsordningen, og du kan hente hjælp til, hvornår anciennitetskravet for medarbejderne, er opfyldt.

En medarbejder skal tilmeldes pensionsordningen i henhold til gældende overenskomst. Indberetning af korrekt overenskomstkode (pensionskassenummer) er vigtigt, da der ellers kan opstå fejl både i forhold til pensionsbidragenes størrelse og til de forsikringsprodukter, der betales til.

Som hovedregel forfalder pensionsbidraget til betaling samtidig med udbetaling af løn for en given periode. For 14-dages lønnede medarbejdere kan der være andre regler.

Ansatte under Grakom

En medarbejder skal omfattes af Grafisk Pension, når alders- og anciennitetskravet ifølge overenskomsten er opfyldt.

Der skal indbetales pensionsbidrag for medarbejdere, der er fyldt 18 år, og som har to måneders anciennitet. Anciennitetskravet anses for opfyldt for medarbejdere, der allerede er optaget i Kundegruppen for Grafisk Pension eller tilsvarende pensionsordning fra et tidligere ansættelsesforhold. For medarbejdere på KL/ARF-området gælder samme regler.

For medarbejdere, der er ansat på Finansministeriets overenskomst, er anciennitetskravet ni måneders ansættelse inden for det offentlige.

Forsikringsdækning til elever

Elever, der er fyldt 18 år, under den grafiske overenskomst samt under serigraf- og digitaloverenskomsten skal omfattes af en forsikringsordning i Sampension.

Sådan beregnes pensionsbidraget

Pensionsbidraget udgør en procentdel af den pensionsgivende løn. Den pensionsgivende løn består i de fleste overenskomster af enten den ferieberettigede eller den skattepligtige løn. Det obligatoriske pensionsbidrag (procentsatsen) er fastsat i overenskomsten.

Arbejdsgiveren betaler normalt 2/3 og medarbejderen normalt 1/3 af bidraget.

Arbejdsgiveren skal tilbageholde medarbejderens bidrag og indbetale det samlede pensionsbidrag til Sampension. Det samme gælder eventuelt ekstra frivilligt bidrag betalt af medarbejderen.

Læs mere

Overenskomstansatte i kommunerne m.v.

Overenskomstansatte i kommuner mv. omfattes af Kommunernes Pensionsforsikring, når alders- og anciennitetskrav er opfyldt.

For overenskomstansatte i kommuner mv. findes et stort antal forskellige overenskomster og aftaler. Vi anbefaler derfor, at man kontakter os for information om regler og anciennitetskrav.

Læs mere

Statsansatte

Her kan du se, hvornår en medarbejder er pensionsberettiget i henhold til fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og OAO. Du kan også finde oplysning om, hvorvidt medarbejderen skal tilmeldes indslusningsordningen eller hovedordningen.

Det er det vigtigt, at man som arbejdsgiver fortæller medarbejderen, at tidligere ansættelse skal oplyses, da det kan have betydning for, hvornår medarbejderen kan blive omfattet af pensionsordningen og med hvilken bidragsprocent.

Medarbejderen er pensionsberettiget fra ansættelsestidspunktet, hvis følgende kriterier er opfyldt:

  • medarbejderen har fire års anciennitet indenfor det offentlige og
  • er fyldt 25 år

Siden den 1. oktober 2008 har bidragsprocenten været 15 %. Dette fremgår af fællesoverenskomstens § 7, stk. 2.

Har medarbejderen ikke fire års anciennitet og/eller ikke er fyldt 25 år, er optagelsesbestemmelserne for indslusningsordningen opfyldt fra ansættelsesdatoen hvis:

  • medarbejderen kommer fra en anden privat eller offentlig ansættelse, og har haft en pensionsordning som led i sin ansættelse eller
  • medarbejderen har haft ni måneders beskæftigelse indenfor det offentlige og er fyldt 20 år.

Er ingen af disse kriterier opfyldt, er medarbejderen først pensionsberettiget, når der er optjent ni måneders anciennitet.

Bidragsprocenten for indslusningsordningen steg pr. 1. april 2015 til 11,19 %.

Så snart betingelserne for hovedordningen er opfyldt (fra den 1. i måneden efter betingelserne er opfyldt - eventuelt fra førstkommende lønudbetaling), skal medarbejderen overgå til den høje bidragssats.

Læs mere

Arbejdsgiverservice

77 33 16 50

 Mandag-torsdag: 8.30-16.00 
Fredag: 8.30-15.00

Vores hjemmeside bruger cookies

Cookies er nødvendige for at logge ind på sampension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Ved at klikke OK accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om, hvordan vi anvender cookies.