Ny medarbejder

Det kan være vanskeligt at finde ud af, hvornår en medarbejder er pensionsberettiget. Her kan du se, hvilke medarbejdere, der skal være omfattet af pensionsordningen, og du kan hente hjælp til, hvornår anciennitetskravet for medarbejderne, er opfyldt.

En medarbejder skal tilmeldes pensionsordningen i henhold til gældende overenskomst. Indberetning af korrekt overenskomstkode (pensionskassenummer) er vigtigt, da der ellers kan opstå fejl både i forhold til pensionsbidragenes størrelse og til de forsikringsprodukter, der betales til.

Som hovedregel forfalder pensionsbidraget til betaling samtidig med udbetaling af løn for en given periode. For 14-dages lønnede medarbejdere kan der være andre regler.

Ansatte under Grakom

En medarbejder skal omfattes af Grafisk Pension, når alders- og anciennitetskravet ifølge overenskomsten er opfyldt.

Læs mere

Overenskomstansatte i kommunerne m.v.

Overenskomstansatte i kommuner mv. omfattes af Kommunernes Pensionsforsikring, når alders- og anciennitetskrav er opfyldt.

Læs mere

Statsansatte

Her kan du se, hvornår en medarbejder er pensionsberettiget i henhold til fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og OAO. Du kan også finde oplysning om, hvorvidt medarbejderen skal tilmeldes indslusningsordningen eller hovedordningen.

Læs mere