Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på sampension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Når du dør

Din pensionsordning kan sikre, at dine efterladte kan klare sig økonomisk, når du dør - uanset om det sker før eller efter, at du er gået på pension.

Du har en livsforsikring i din pensionsordning, der sikrer din familie økonomisk, hvis du dør, inden du når pensionsalderen. Derudover er det også muligt at sikre dine efterladte, hvis du dør efter du er gået på pension.

I basispakken er du dækket med

  • Dødsfaldssum - Summen svarer som udgangspunkt til to gange din årsløn. Den kan nedsættes til en gang din årsløn, men du kan også forhøje summen til i alt 800 % af din årsløn - dog max. 6.000.000 kr.
  • Opsparingssikring - Den værdi, du har sparet op på din livsvarige alderspension, bliver udbetalt ved dødsfald. Du har mulighed for at fravælge opsparingssikringen og på den måde få en højere alderspension.
  • Værdi af ratepension - Den værdi, du med tiden sparer op på din ratepension, bliver også udbetalt ved dødsfald.

Derudover er der mulighed for at vælge:

  • Livsvarig ægtefælle- og samleverpension - Du har mulighed for at oprette en ægtefælle- og samleverpension, som i tilfælde af din død sikrer en månedlig pension til din ægtefælle/registreret partner eller samlever, så længe han eller hun lever.
  • Børnepension - Du har mulighed for at oprette en børnepension på op til  25 % af din løn, som udbetales, hvis du dør og har børn under 24 år. Udbetalingen er månedlig og ophører ved barnets 24. år.
  • Ydelsessikring til din livsvarige alderspension - Når du går på pension, er det muligt at oprette en ydelsessikring til din livsvarige alderspension. Ydelsessikringen kommer til udbetaling i en årrække, hvis du dør tidligt efter pensionering.