Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på sampension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Kundernes selskab

Sampension er et kundeejet selskab og et overskud kommer derfor altid kunderne til gode. Vores ordninger bygger på solidariske principper, men giver samtidig valgfrihed til den enkelte. 

Hos Sampension er langt de fleste kunder dækket af en arbejdsmarkedspension. Denne er typisk aftalt gennem en kollektiv overenskomst mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Pensionsordningerne tager dermed afsæt i de mest efterspurgte behov, der er i gruppen. Som medlem af en faglig organisation har du således mulighed for at påvirke ordningerne. At ordningerne tegnes for en stor gruppe har bl.a. den fordel, at det er med til at holde omkostningerne nede for den enkelte, men også at alle medlemmer er dækket, hvis man fx bliver invalid eller dør.

Overskud går til kunderne

Sampension er et kundeejet selskab. Det betyder, at et eventuelt overskud kun kommer kunderne til gode i form af bedre pensioner. Aktionærerne får kun udbetalt et symbolsk beløb ved overskud.

Et overskud overføres til kunderne som bonus. En bonus udbetales ikke kontant, men anvendes til løbende at forhøje den enkelte kundes pensionsordning.

En bonus i gruppelivsordningen opsamles på en fælles konto og anvendes til at forbedre gruppelivsordningen. Dette kan fx være ved at forhøje summerne eller nedsætte præmien.

Tidssvarende og fleksible

Hos Sampension har den enkelte kunde dog også gode muligheder for at vælge individuelle dækninger til pensionsordningen. Fx kan du vælge større dækninger ved dødsfald eller selv spare ekstra op til alderspension.

Sampension justerer også løbende pensionsordningerne, så de er tidssvarende. Dette sker på baggrund af en dialog med aftaleparterne og i forhold til markedsudviklingen. Justeringerne har til formål at give kunderne endnu bedre ordninger – dette kan fx være gennem øget valgfrihed, så den enkelte kundes behov bedre kan imødekommes.