Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på sampension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Staten - optagelse i pensionsordning og pensionsbidrag

Indmeldelsesbestemmelserne og pensionsbidragets størrelse er fastsat i henhold til Fællesoverenskomsten mellem (OAO) Offentligt Ansattes Organisationer og Finansministeriet.

Indmeldelsesbestemmelser

For at modtage pensionsbidrag skal medarbejderen:

  • være fyldt 25 år
  • have fire års sammenlagt beskæftigelse i det offentlige før eller efter det fyldte 25. år (elevtid medregnes i de fire år)

Fravigelse af indmeldelsesbestemmelserne

Fra den 1. april 2011 fraviges ovenstående indmeldelsesbestemmelser, hvis medarbejderen:

  • er fyldt 20 år, og
  • har mindst ni måneders beskæftigelse i den offentlige sektor  
    eller
  • hvis medarbejderen tidligere har været omfattet af en pensionsordning som led i sin ansættelse.

Opfyldes disse bestemmelser kommer medarbejderen med i en ordning hos Sampension ("mini-pensionsordningen") straks fra ansættelsen.

Pensionsbidrag

Pr. 01.10.2008 udgør det samlede pensionsbidrag 15 % af den pensionsgivende løn.

For "mini-pensionsordningens" vedkommende udgør pensionsbidraget 11,19 % af den pensionsgivende løn pr. 01.04.2015.

Når medarbejderen i "mini-pensionsordningen" opfylder de almindelige indmeldelsesbestemmelser, stiger pensionsbidraget til den "normale" bidragsprocent.

En tredjedel af bidraget betragtes som eget bidrag, og to tredjedele er at betragte som arbejdsgivers bidrag.

NB: Der kan forekomme enkelte særlige overenskomster med afvigende bidragsprocenter. Kontakt evt. OAO eller Sampension for yderligere information.

Frivilligt egetbidrag

Medarbejderen har mulighed for, ud over det i overenskomsten aftalte pensionsbidrag, at indbetale ekstra på pensionsordningen. Hvis medarbejderen ønsker at indbetale ekstra, skal han/hun først kontakte Sampension for yderligere information og indgåelse af eventuel aftale. Herefter kontakter medarbejderen arbejdsgiver, der så trækker beløbet i lønnen hver måned og sender det til Sampension.