Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på sampension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Håndværkere - optagelse i pensionsordning og pensionsbidrag

Indmeldelsesbestemmelserne og bidragsprocenterne er fastsat i henhold til de indgåede overenskomster. Der kan forekomme enkelte særlige overenskomster med andre indmeldelsesbestemmelser.

Indmeldelsesbestemmelser

 

Håndværkerordningen

For at modtage pensionsbidrag skal medarbejderen:

 • være fyldt 25 år,
 • have mindst tre års (amts-) kommunal beskæftigelse og
 • have gennemsnitligt mindst otte timers ugentlig beskæftigelse.

eller

 • være fyldt 21 år
 • have sammenlagt 1 års (amts)- kommunal beskæftigelse inden for de sidste otte år, tidligst regnet fra den 1. april 1999
 • have gennemsnitligt mindst otte timers ugentlig beskæftigelse

CFK-ordningen

For at modtage pensionsbidrag skal medarbejderen:

 • være fyldt 25 år,
 • have mindst to års (amts-) kommunal beskæftigelse og
 • have gennemsnitligt mindst otte timers ugentlig beskæftigelse.

eller

 • være fyldt 21 år,
 • have sammenlagt ni måneders (amts)- kommunal beskæftigelse inden for de sidste otte år, tidligst regnet fra den 1. april 1999
 • have gennemsnitligt mindst otte timers ugentlig beskæftigelse.

Pensionsbidrag

En tredjedel af pensionsbidraget betragtes som eget bidrag, og to tredjedele er at betragte som arbejdsgivers bidrag. Pr. 1. januar 2012 udgør det samlede pensionsbidrag på:

 • håndværkerordningen 16,25 %
 • CFK-ordningen 18,41 %

Pr. 1. januar 2012 er der aftalt en fritvalgsordning, som betyder, at medarbejderen kan vælge et kontant beløb i stedet for den del af pensionen, der overstiger
15,79 %. Beløbet betales månedsvis bagud. Ændringen kan gennemføres fra den 1. januar 2012. Valg og omvalg skal være meddelt inden 1. oktober 2012.

Alle ansatte har endvidere med virkning fra 1. januar 2012 ret til at få foretaget en forhøjet løbende indbetaling til pension mod en tilsvarende reduktion af bruttolønnen.

Frivilligt egetbidrag

Medarbejderen har mulighed for, ud over det i overenskomsten aftalte pensionsbidrag, at indbetale ekstra på pensionsordningen. Hvis medarbejderen ønsker at indbetale ekstra, skal han/hun først kontakte Sampension for yderligere information og indgåelse af eventuel aftale. Herefter kontakter medarbejderen sin arbejdsgiver, der så trækker beløbet i lønnen hver måned og sender det til Sampension.