Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på sampension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Sammenhæng mellem fonde

En fond investerer i en lang række aktier eller obligationer. Ved hver af disse aktier eller obligationer er der en risiko, som tilsammen skaber fondens risikoniveau. 

Den samlede risiko

Dine investeringers samlede risiko bliver mindre, fordi afkastet fra de forskellige aktier og obligationer i de forskellige typer fonde generelt opvejer hinanden.

Et eventuelt lavt eller negativt afkast af én fond vil altså til dels opvejes af et højt afkast fra en anden fond, når fondene indeholder forskellige aktier og obligationer.

Hvor meget risikoen bliver reduceret ved at sprede investeringerne på flere fonde afhænger af, hvor meget fondene korrelerer, dvs. påvirker hinanden. Jo mere fondene korrelerer, jo mindre er effekten af at sprede investeringerne på forskellige fonde. Du reducerer altså dit samlede risikotal mest ved at vælge så forskellige typer fonde som muligt.

Eksempel
Du investerer i fondene Alfred Berg Rusland og Bank Invest Bioteknologi PAL.
Investeringen deles lige mellem fondene. Hver af disse fonde har et risikotal på 5. Umiddelbart skulle man tro, at investeringens samlede risiko er 5. Men det samlede risikotal er 4,5, fordi investeringerne er spredt på to helt forskellige typer fonde.

Når du sammensætter en portefølje af fonde, beregnes det samlede risikotal. Her er korrelationen mellem fondene indregnet.
Risikotal måles ved standardafvigelsen. Når du sammensætter fonde med lav korrelation og risikotallet falder, er det investeringens samlede standardafvigelse som falder.