Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på sampension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Rentegruppe

Pensionsordninger med dækninger, der bliver forrentet med gennemsnitsrente, er inddelt i rentegrupper ud fra ordningens vægtede grundlagsrente således, at spændet mellem den højeste og laveste vægtede grundlagsrente i gruppen maksimalt er på ét procentpoint. Inddelingen sker efter reglerne om kontribution fra Finanstilsynet.

Pensionsordningerne kan skifte rentegruppe i forbindelse med, at den vægtede grundlagsrente ændrer sig over tid.

I Sampension har vi fire rentegrupper med vægtet grundlagsrente:

Rentegruppe A: Mellem 3,5 % og 4,5 %

Rentegruppe B: Mellem 2,5 % og 3,5 %

Rentegruppe C: Mellem 1,5 % og 2,5 %

Rentegruppe D: Mellem 0,5 % og 1,5 %

Rentegruppe E: Under 0,5 % 

Rentegruppe F: Ugaranteret.

Vi forrenter din ordning med en depotrente, som afhænger af grundlagsrenterne på dit depot.

Investeringsstrategien er tilrettelagt på en sådan måde, at der opnås størst mulig sikkerhed for, at de policemæssige ydelser kan udbetales.

Pensionsordninger, der kun bliver forrentet efter markedsrenteprincippet, bliver ikke inddelt i rentegrupper, da opsparingen bliver forrentet med afkastet af de faktiske investeringer. Forrentningen af markedsrenteordninger er dermed ikke omfattet af kontribution. Dine risikodækninger på 3 i 1 Livspension forrentes imidlertid med en depotrente, disse ligger i rentegruppe F.