Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på sampension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Prognose for alderspension

Din alderspension er beregnet ud fra en prognose. Prognosen er ikke et bindende løfte, men et beregnet skøn på størrelsen af din alderspension, når du går på pension. Ved beregning af prognosen har vi forudsat, at der ikke sker ændringer i lovgivningen, den bonusmetode der anvendes på din pensionsordning, samt at der ikke sker ændringer i det tekniske grundlag, der anvendes for at beregne pensionernes størrelse.

Herudover indgår en række forudsætninger i beregningen, hvoraf nogle er fælles for alle pensionsselskaber og andre er fastsat af Sampension. De oplyste forudsætninger er gældende fra 1. januar 2017, og kan ændres fra den første i en måned, hvis Sampension finder det nødvendigt.

Ændringer i de nævnte forhold og forudsætninger vil betyde at prognosen ændres.

Fælles samfundsforudsætninger

Hver år fastlægger brancheforeningen Forsikring og Pension en række fælles samfundsforudsætninger, som anvendes af hele branchen ved udarbejdelse af prognoser for alderspension.

Arbejdsmarkedsbidrag

Indbetaler din arbejdsgiver præmie til Sampension, skal vi trække arbejdsmarkedsbidrag af præmien. Arbejdsmarkedsbidraget forventes at være på 8 % i alle årene.

Inflation

I prognosen forudsættes inflationen at være 1,0 % pr. år i årene 2017-2020 og 2,0 % pr. år fra 2021. Inflationssatsen anvendes bl.a. til lønregulering.

Pensionsafkastskat

Der skal betales pensionsafkastskat (PAL) af det afkast, som selskabet opnår på investeringerne. Pensionsafkastskat er forventet fortsat at være på 15,3 % af afkastet.

Forventet afkast

En del af samfundsforudsætningerne er et forventet afkast (før PAL) på de forskellige investeringer.

  • Obligationer: 2,0 % pr. år i årene 2017-2020 og 4,0 % pr. år fra 2021
  • Indeksobligationer: 1,0 % pr. år i årene 2017-2020 og 2,0 % pr. år fra 2021
  • Aktier: 5,0 % pr. år i årene 2017-2020 og 7,0 % pr. år fra 2021
  • Ejendomme: 5,0 % pr. år i årene 2017-2020 og 7,0 % pr. år fra 2021
  • Alternative investeringer, fx skov: 5,0 % pr. år i årene 2017-2020 og 7,0 % pr. år fra 2021

Lønregulering

Beregning af prognosen kan strække sig over mange år. I den periode må der forventes en udvikling af lønnen og dermed også en regulering af pensionsbidraget. Betaler din arbejdsgiver præmie til pensionsordningen, har vi indregnet en årlig lønregulering pr. den 1. januar hvert år. Lønreguleringssatsen er identisk med inflationssatsen (se ovenfor).

Reguleringen gælder ikke for evt. frivilligt bidrag, som du betaler. Indbetaler du selv hele præmien (evt. via en arbejdsgiver), bliver præmien heller ikke reguleret.

Afkast og rente

Den rente eller det afkast, som tilskrives din pensionsordning, afhænger af, hvilket produkt din pensionsordning er oprettet på.

Depotrente

Har du en kollektiv pensionsordning (procentordning), en fleksibel pensionsordning eller 3 i 1 Pension, bliver din pensionsordning forrentet med en depotrente. Depotrenten er den rente, vi bruger, når vi skal forrente dit depot. I prognosen er depotrenten fastsat ud fra det forventede investeringsafkast baseret på samfundsforudsætningerne.

Hvis din pensionsordning er oprettet før 1. januar 1983, eller hvis du har fået overført værdien fra en pensionsordning oprettet før denne dato, vil en del af dit depot være fritaget fra pensionsafkastskat (PAL). Det betyder, at denne del bliver forrentet med depotrenten opgjort før PAL, mens det resterende depot forrentes med satsen efter PAL.

Har du 3 i 1 Livspension bliver dine forsikringsdækninger, som ikke er i gruppeliv, også forrentet med depotrenten (pt. 3,00 % før skat for 2017 og frem).

I prognosen er der regnet med følgende depotrenter:

År

Årlig depotrente før PAL

Årlig depotrente efter PAL

2017

5,30 %

4,49 %

2018 -

4,00 %

3,39 %

Der kan være enkelte ordninger på 3 i 1 Opsparing, hvor depotrenten er 3,00 % før skat. Du kan altid finde den depotrentesats, der gælder for dig på din pensions- og forsikringsoversigt.

Hvis din pensionsordning er omfattet af en ydelsesgaranti, reduceres depotrenten med en risikoforrentning. Risikoforrentningens størrelse afhænger af den rentegruppe, som du befinder dig i, men den udgør for tiden mellem 0,24 % og 0,50 %. Risikoforrentningen er betaling for, at Sampensions basiskapital kan komme til at dække tab for at kunne opretholde din garanterede ydelse.

Du er omfattet af en garanti, hvis du på din pensions- og forsikringsoversigt under punktet Generelle forbehold kan læse følgende: ”Din pensionsordning er oprettet med garanterede dækninger”. I dit depotregnskab er risikoforrentningen placeret under posten "Rente af depot".

Afkast for markedsrentedækninger

Har du 3 i 1 Livspension forrentes din opsparing med markedsrente. Prognosens markedsafkast er baseret på et forventet afkast for hhv. aktier, obligationer, alternative investeringer samt aktivsammensætningen for de enkelte aldre. Afkastet er før PAL-skat men efter investeringsomkostninger. Afkastene i skemaerne nedenfor er beregnet ud fra samfundsforudsætningerne (omtalt i afsnittet: Fælles samfundsforudsætninger). I 3 i 1 Livspension er det det faktiske afkast, der tilskrives pensionsordningen, og det kan derfor både være positivt som negativt fra måned til måned.

Investeringsprofil Lav risiko (fra 1. januar 2017 til 31. december 2020)

AlderMånedligt afkast i %

18 - 40 år

0,00329986

41

0,00325598

42

0,00321208

43

0,00316816

44

0,00312421

45

0,00308025

46

0,00303626

47

0,00299225

48

0,00294822

49

0,00290417

50

0,00286010

51

0,00281601

52

0,00277190

53

0,00272776

54

0,00268360

55

0,00263942

56

0,00259522

57

0,00255100

58

0,00250676

59

0,00246250

60

0,00241821

61

0,00237390

62

0,00232957

63

0,00228522

64 år og op

0,00217179

Investeringsprofil Lav risiko (fra 1. januar 2021 og frem)

AlderMånedligt afkast i %

18 - 40 år

0,00489322

41

0,00485010

42

0,00480696

43

0,00476380

44

0,00472061

45

0,00467741

46

0,00463419

47

0,00459094

48

0,00454768

49

0,00450440

50

0,00446109

51

0,00441776

52

0,00437442

53

0,00433105

54

0,00428766

55

0,00424426

56

0,00420083

57

0,00415738

58

0,00411391

59

0,00407042

60

0,00402690

61

0,00398337

62

0,00393982

63

0,00389625

64 år og op

0,00378480

Investeringsprofil Moderat risiko (fra 1. januar 2017 til 31. december 2020)

AlderMånedligt afkast i %

18 - 40 år

0,00374721

41

0,00369870

42

0,00365015

43

0,00360158

44

0,00355298

45

0,00350436

46

0,00345571

47

0,00340704

48

0,00335834

49

0,00330961

50

0,00326086

51

0,00321208

52

0,00316328

53

0,00311444

54

0,00306559

55

0,00301670

56

0,00296780

57

0,00291886

58

0,00286990

59

0,00282091

60

0,00277190

61

0,00272285

62

0,00267379

63

0,00262469

64 år og op

0,00251168

Investeringsprofil Moderat risiko (fra 1. januar 2021 og frem)

AlderMånedligt afkast i %

18 - 40 år

0,00533285

41

0,00528517

42

0,00523746

43

0,00518973

44

0,00514197

45

0,00509419

46

0,00504638

47

0,00499854

48

0,00495068

49

0,00490280

50

0,00485489

51

0,00480696

52

0,00475900

53

0,00471102

54

0,00466301

55

0,00461497

56

0,00456691

57

0,00451883

58

0,00447072

59

0,00442258

60

0,00437442

61

0,00432623

62

0,00427802

63

0,00422978

64 år og op

0,00411874

Investeringsprofil Høj risiko (fra 1. januar 2017 til 31. december 2020)

AlderMånedligt afkast i %

18 - 40 år

0,00385871

41

0,00381025

42

0,00376177

43

0,00371325

44

0,00366472

45

0,00361615

46

0,00356757

47

0,00351895

48

0,00347031

49

0,00342164

50

0,00337295

51

0,00332423

52

0,00327549

53

0,00322672

54

0,00317792

55

0,00312910

56

0,00308025

57

0,00303137

58

0,00298247

59

0,00298247

60

0,00288459

61

0,00283561

62

0,00278660

63

0,00273757

64 år og op

0,00262469

Investeringsprofil Høj risiko (fra 1. januar 2021 og frem)

AlderMånedligt afkast i %

18 - 40 år

0,00544243

41

0,00539480

42

0,00534715

43

0,00529948

44

0,00525178

45

0,00520405

46

0,00515630

47

0,00510852

48

0,00506072

49

0,00501290

50

0,00496505

51

0,00491717

52

0,00486927

53

0,00482134

54

0,00477339

55

0,00472541

56

0,00467741

57

0,00462938

58

0,00458133

59

0,00453325

60

0,00448515

61

0,00443702

62

0,00438887

63

0,00434069

64 år og op

0,00422978

Afkast for dækninger i Linkpension

Du sammensætter selv investeringerne i Linkpension og sammensætningen kan ændres gennem årene. Det betyder også, at afkastet vil være forskelligt fra kunde til kunde – og måske også fra pensionsdækning til pensionsdækning. Derfor har vi valgt at regne prognosen med et forsigtigt afkast – svarende til afkastet for obligationer i de fælles samfundsforudsætninger. Vi fratrækker omkostningen til Linkpension samt interne investeringsomkostninger.

Årligt forventet afkast: 1,78709 % pr. år i årene 2017 til 2020 (før PAL) og 3,78409 % pr. år fra 2021 (før PAL). Der regnes med 15,3 % i Pensionsafkastskat (PAL).

Omkostninger til Linkpension

Har du valgt at placere en del af din pensionsordning i Linkpension, vil dine omkostninger omfatte den normale årlige policeomkostning samt en procentdel af opsparingen.

I 2017 udgør omkostningssatsen på opsparingen: 0,15 % p.a.

I prognosen har vi forudsat, at omkostningssatsen er uændret i hele opsparingsperioden. Der er ikke indregnet gebyr og kursspread til handler, du selv gennemfører.

Omkostninger til administration

Fra 1. januar 2017 betaler du 420 kr. om året pr. police. Det gælder for alle vores pensionsordninger. Vi regulerer som udgangspunkt årligt det nuværende omkostningsniveau med inflationen.

Risikopræmier i gruppeliv

En del af de forsikringer, der dækker ved død, invaliditet og kritisk sygdom er tegnet som gruppelivsforsikring. Sampension tegner sine gruppelivsforsikringer i Forenede Gruppeliv (FG). Priserne for forsikringsdækningen opdeles i en bruttopræmie - som hvert år fastsættes af FG, og en reduceret nettopræmie, som er den præmie vi opkræver hos dig. Det er Sampension, der fastsætter den nettopræmie, du betaler.

Nettopræmien fastsættes hvert år ud fra den risiko, der er i den gruppelivsaftale, du tilhører, og i forhold til hvor meget bonusreserve der er i gruppen. I prognosen har vi forudsat, at den nettopræmie, du betaler i dag, fastholdes frem til udgangen af 2020. Herefter fastsættes den præmie du skal betale til 50 % af bruttopræmien*. Der kan derfor på sigt i prognoseberegningen ske en stigning af den forventede præmie til gruppeliv. Det er for at imødekomme den usikkerhed, der er i udviklingen i udbetalinger ved død, invaliditet og visse kritiske sygdomme 35-40 år ud i fremtiden.

* Har du pensionsordning hos KMD A/S gælder en anden sats, som vi kan oplyse, hvis du kontakter os.

Risikopræmie for individuelle forsikringsdækninger pr. 10.000 kr. dækning

Priserne for dine individuelle forsikringsdækninger er blandt andet baseret på vores erfaringer omkring, hvor længe vi lever og antallet af kunder, der bliver invalide. Hvis vi lever længere eller hvis flere af os bliver invalide, betyder det, at priserne ændres, hvilket påvirker prognosen for dine pensioner samt prisen på dine individuelle forsikringsdækninger.

Nedenstående priser gælder pr. 1. januar 2017, og er baseret på den nuværende erfaring. I prognosen indregnes samtidig de forventede fremtidige forbedringer i levealderen, for derved at give dig endnu mere solide prognosetal.

I skemaerne nedenfor kan du se de gældende priser for en engangsudbetaling ved død og en engangsudbetaling ved invaliditet. Priserne er et udtryk for den reelle betaling, som vi trækker i dit depot for dine individuelle forsikringsdækninger ved dødsfald og/eller invaliditet.

Priserne ved død gældende for kunder i Risikogruppe 1: Kommunalt- og virksomhedsansatte og risikogruppe 2: Statsansatte

Pris pr. år i kr. for en engangsudbetaling på 10.000 kr. ved død

Alder

Mænd

Kvinder

Unisex*

20

6,07

2,68

3,81

25

4,95

3,20

3,78

30

4,39

1,94

2,76

35

5,94

2,35

3,55

40

9,18

5,75

6,89

45

16,40

8,93

11,41

50

29,64

17,27

21,38

55

51,01

30,38

37,24

60

83,82

49,70

61,08

65

127,67

73,88

91,87

*Policer nytegnet efter 01.07.1999 er oprettet på et unisex grundlag, hvilket betyder at prisen er ens for mænd og kvinder.

Priserne ved død er gældende for kunder i Risikogruppe 3: Grafisk Pension

Pris pr. år i kr. for en engangsudbetaling på 10.000 kr. ved død.

Alder

Unisex

20

3,81

25

3,78

30

2,76

35

3,55

40

6,89

45

11,41

50

21,38

55

37,24

60

61,08

65

91,87

Priserne ved invaliditet er gældende for kunder i Risikogruppe 1: Kommunalt- og virksomhedsansatte og risikogruppe 2: Statsansatte

Pris pr. år i kr. for en engangsudbetaling på 10.000 kr. ved 2/3 invaliditet

Alder

Mænd

Kvinder

Unisex*

20

0,82

1,23

1,03

25

2,04

3,06

2,65

30

3,84

5,75

5,01

35

5,27

7,91

6,98

40

8,01

12,01

10,53

45

13,47

20,20

17,71

50

24,36

36,55

32,40

55

46,11

69,16

61,09

60

89,48

134,23

117,67

65

176,04

264,05

227,97

*Policer nytegnet efter 01.07.1999 er oprettet på et unisex grundlag, hvilket betyder at prisen er ens for mænd og kvinder.

Priserne ved invaliditet er gældende for kunder i Risikogruppe 3: Grafisk Pension

Pris pr. år i kr. for en engangsudbetaling på 10.000 kr. ved 2/3 invaliditet

Alder

Unisex

20

2,65

25

4,53

30

7,33

35

11,79

40

17,84

45

29,37

50

51,98

55

96,60

60

182,38

65

357,10