Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på sampension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Prognose for alderspension

Din alderspension er beregnet ud fra en prognose. Prognosen er ikke et bindende løfte, men et beregnet skøn på størrelsen af din alderspension, når du går på pension. Ved beregning af prognosen har vi forudsat, at der ikke sker ændringer i lovgivningen, den bonusmetode der anvendes på din pensionsordning, samt at der ikke sker ændringer i det tekniske grundlag, der anvendes for at beregne pensionernes størrelse.

Herudover indgår en række forudsætninger i beregningen, hvoraf nogle er fælles for alle pensionsselskaber og andre er fastsat af Sampension. De oplyste forudsætninger er gældende fra 1. januar 2018, og kan ændres fra den første i en måned, hvis Sampension finder det nødvendigt.

Ændringer i de nævnte forhold og forudsætninger vil betyde at prognosen ændres.

Fælles samfundsforudsætninger

Hver år fastlægger brancheforeningen Forsikring og Pension en række fælles samfundsforudsætninger, som anvendes af hele branchen ved udarbejdelse af prognoser for alderspension.

Arbejdsmarkedsbidrag

Indbetaler din arbejdsgiver præmie til Sampension, skal vi trække arbejdsmarkedsbidrag af præmien. Arbejdsmarkedsbidraget forventes at være på 8 % i alle årene.

Inflation

I prognosen forudsættes inflationen at være 1,0 % pr. år i årene 2018-2021 og 2,0 % pr. år fra 2022. Inflationssatsen anvendes bl.a. til lønregulering.

Pensionsafkastskat

Der skal betales pensionsafkastskat (PAL) af det afkast, som selskabet opnår på investeringerne. Pensionsafkastskat er forventet fortsat at være på 15,3 % af afkastet.

Forventet afkast

En del af samfundsforudsætningerne er et forventet afkast (før PAL) på de forskellige investeringer.

  • Obligationer: 2,0 % pr. år i årene 2018-2021 og 4,0 % pr. år fra 2022
  • Indeksobligationer: 1,0 % pr. år i årene 2018-2021 og 2,0 % pr. år fra 2022
  • Aktier: 5,0 % pr. år i årene 2018-2021 og 7,0 % pr. år fra 2022
  • Ejendomme: 5,0 % pr. år i årene 2018-2021 og 7,0 % pr. år fra 2022
  • Alternative investeringer, fx skov: 5,0 % pr. år i årene 2018-2021 og 7,0 % pr. år fra 2022

Lønregulering

Beregning af prognosen kan strække sig over mange år. I den periode må der forventes en udvikling af lønnen og dermed også en regulering af pensionsbidraget. Betaler din arbejdsgiver præmie til pensionsordningen, har vi indregnet en årlig lønregulering pr. den 1. januar hvert år. Lønreguleringssatsen er identisk med inflationssatsen (se ovenfor).

Reguleringen gælder ikke for evt. frivilligt bidrag, som du betaler via din arbejdsgiver. Indbetaler du selv hele præmien (evt. via en arbejdsgiver), bliver præmien heller ikke reguleret.

Afkast og rente

Den rente eller det afkast, som tilskrives din pensionsordning, afhænger af, hvilket produkt din pensionsordning er oprettet på.

Depotrente

Har du en kollektiv pensionsordning (procentordning), en fleksibel pensionsordning eller 3 i 1 Pension, bliver din pensionsordning forrentet med en depotrente. Depotrenten er den rente, vi bruger, når vi skal forrente dit depot. I prognosen er depotrenten fastsat ud fra det forventede investeringsafkast baseret på samfundsforudsætningerne.

Hvis din pensionsordning er oprettet før 1. januar 1983, eller hvis du har fået overført værdien fra en pensionsordning oprettet før denne dato, vil en del af dit depot være fritaget fra pensionsafkastskat (PAL). Det betyder, at denne del bliver forrentet med depotrenten opgjort før PAL, mens det resterende depot forrentes med satsen efter PAL.

I prognosen er der regnet med følgende depotrenter:

År

Årlig depotrente før PAL

Årlig depotrente efter PAL

2018

5,30 %

4,49 %

2019 -

4,00 %

3,39 %

Der kan være enkelte ordninger på 3 i 1 Opsparing, hvor depotrenten er 3,00 % før skat. Du kan altid finde den depotrentesats, der gælder for dig på din pensions- og forsikringsoversigt.

Har du 3 i 1 Livspension bliver dine forsikringsdækninger, som ikke er i gruppeliv, også forrentet med en depotrente (pt. 3,00 % før skat for 2018 og frem).

Hvis din pensionsordning er omfattet af en ydelsesgaranti, reduceres depotrenten med en risikoforrentning. Risikoforrentningens størrelse afhænger af den rentegruppe, som du befinder dig i, men den udgør for tiden mellem 0,24 % og 0,50 %. Risikoforrentningen er betaling for, at Sampensions basiskapital kan komme til at dække tab for at kunne opretholde din garanterede ydelse.

Du er omfattet af en garanti, hvis du på din pensions- og forsikringsoversigt under punktet Generelle forbehold kan læse følgende: ”Din pensionsordning er oprettet med garanterede dækninger”. I dit depotregnskab indgår risikoforrentningen i posten "Rente af depot".

Afkast for markedsrentedækninger

Har du 3 i 1 Livspension forrentes din opsparing med markedsrente. Prognosens markedsafkast er baseret på et forventet afkast for hhv. aktier, obligationer, alternative investeringer samt aktivsammensætningen for de enkelte aldre. Afkastet er før PAL-skat men efter investeringsomkostninger. Afkastene i skemaerne nedenfor er beregnet ud fra samfundsforudsætningerne (omtalt i afsnittet: Fælles samfundsforudsætninger). I 3 i 1 Livspension er det det faktiske afkast, der tilskrives pensionsordningen, og det kan derfor være positivt eller negativt fra måned til måned.

Investeringsprofil Lav risiko (fra 1. januar 2018 til 31. december 2021)

Alder (år)Månedligt afkast (%)

18 - 41

0,00333803

42

0,00329275

43

0,00324745

44

0,00320213

45

0,00315678

46

0,00311142

47

0,00306603

48

0,00302061

49

0,00297518

50

0,00292972

51

0,00288424

52

0,00283873

53

0,00279321

54

0,00274766

55

0,00270209

56

0,00265649

57

0,00261088

58

0,00256524

59

0,00251957

60

0,00247389

61

0,00242818

62

0,00238245

63

0,00233669

64

0,00229091

65 og op

0,00217382

Investeringsprofil Lav risiko (fra 1. januar 2022 og frem)

Alder (år)Månedligt afkast (%)

18 - 41

0,00493073

42

0,00488623

43

0,00484172

44

0,00479718

45

0,00475262

46

0,00470804

47

0,00466344

48

0,00461881

49

0,00457417

50

0,00452950

51

0,00448481

52

0,00444009

53

0,00439536

54

0,00435060

55

0,00430583

56

0,00426103

57

0,00421621

58

0,00417136

59

0,00412650

60

0,00408161

61

0,00403670

62

0,00399177

63

0,00394681

64

0,00390183

65 og op

0,00378679

Investeringsprofil Moderat risiko (fra 1. januar 2018 til 31. december 2021)

Alder (år)Månedligt afkast (%)

18 - 41

0,00379958

42

0,00374953

43

0,00369944

44

0,00364933

45

0,00359919

46

0,00354903

47

0,00349883

48

0,00344861

49

0,00339836

50

0,00334809

51

0,00329778

52

0,00324745

53

0,00319709

54

0,00314670

55

0,00309629

56

0,00304585

57

0,00299537

58

0,00294487

59

0,00289435

60

0,00284379

61

0,00279321

62

0,00274260

63

0,00269196

64

0,00264129

65 og op

0,00252465

Investeringsprofil Moderat risiko (fra 1. januar 2022 og frem)

Alder (år)Månedligt afkast (%)

18 - 41

0,00538432

42

0,00533513

43

0,00528590

44

0,00523666

45

0,00518738

46

0,00513808

47

0,00508875

48

0,00503940

49

0,00499002

50

0,00494061

51

0,00489118

52

0,00484172

53

0,00479223

54

0,00474272

55

0,00469317

56

0,00464361

57

0,00459401

58

0,00454439

59

0,00449474

60

0,00444506

61

0,00439536

62

0,00434563

63

0,00429587

64

0,00424609

65 og op

0,00413148

Investeringsprofil Høj risiko (fra 1. januar 2018 til 31. december 2021)

Alder (år)Månedligt afkast (%)

18 - 41

0,00391461

42

0,00387628

43

0,00383794

44

0,00379958

45

0,00376121

46

0,00372282

47

0,00368441

48

0,00364599

49

0,00360755

50

0,00356910

51

0,00353063

52

0,00349214

53

0,00345364

54

0,00341512

55

0,00337658

56

0,00333803

57

0,00329946

58

0,00326088

59

0,00322228

60

0,00318366

61

0,00314502

62

0,00310637

63

0,00306771

64

0,00302902

65 og op

0,00299033

Investeringsprofil Høj risiko (fra 1. januar 2022 og frem)

Alder (år)Månedligt afkast (%)

18 - 41

0,00549737

42

0,00545970

43

0,00542202

44

0,00538432

45

0,00534661

46

0,00530888

47

0,00527113

48

0,00523337

49

0,00519560

50

0,00515781

51

0,00512000

52

0,00508218

53

0,00504434

54

0,00500648

55

0,00496861

56

0,00493073

57

0,00489283

58

0,00485491

59

0,00481698

60

0,00477903

61

0,00474106

62

0,00470308

63

0,00466509

64

0,00462708

65 og op

0,00458905

Afkast for dækninger i Linkpension

Du sammensætter selv investeringerne i Linkpension og sammensætningen kan ændres gennem årene. Det betyder også, at afkastet vil være forskelligt fra kunde til kunde – og måske også fra pensionsdækning til pensionsdækning. Derfor har vi valgt at regne prognosen med et forsigtigt afkast – svarende til afkastet for obligationer i de fælles samfundsforudsætninger. Vi fratrækker omkostningen til Linkpension samt interne investeringsomkostninger.

Årligt forventet afkast: 1,76712 % pr. år i årene 2018 til 2021 (før PAL) og 3,76412 % pr. år fra 2022 (før PAL). Der regnes med 15,3 % i Pensionsafkastskat (PAL).

Omkostninger til Linkpension

Har du valgt at placere en del af din pensionsordning i Linkpension, vil dine omkostninger omfatte den normale årlige policeomkostning samt en procentdel af opsparingen.

I 2018 udgør omkostningssatsen på opsparingen: 0,15 % p.a.

I prognosen har vi forudsat, at omkostningssatsen er uændret i hele opsparingsperioden. Der er ikke indregnet gebyr og kursspread til handler, du selv gennemfører.

Omkostninger til administration

Fra 1. januar 2018 betaler du 420 kr. om året pr. police. Det gælder for alle vores pensionsordninger. I prognosen regulerer vi som udgangspunkt årligt det nuværende omkostningsniveau med inflationen.

Risikopræmier for solidariske forsikringsdækninger (gruppeliv)

En del af de forsikringer, der dækker ved død, invaliditet og kritisk sygdom er tegnet solidarisk gennem dit ansættelsesforhold eller din overenskomst. Det betyder at præmien modsvarer de forventede udbetalinger indenfor din solidariske gruppe.

Sampension fastsætter årligt den præmie, du betaler. Præmien bliver fastsat ud fra det samlede regnskab og eventuelt opsparet overskud fra tidligere år indenfor den solidariske gruppe, du tilhører.

I prognosen er præmien fastholdt året ud samt i de tre følgende år. Herefter korrigeres præmien, for at imødekomme den usikkerhed, der er i udviklingen i udbetalinger ved død, invaliditet og kritiske sygdomme længere ud i fremtiden. Korrektionen afhænger af gruppens nuværende præmie, alderssammensætning, produktvalg samt eventuel generel udvikling for kunder i Sampension. I de fleste tilfælde er der tale om en præmiestigning.

Risikopræmie for individuelle forsikringsdækninger

En del af de forsikringer, der dækker ved død og invaliditet kan være tegnet som individuelle forsikringsdækninger. I modsætning til solidariske dækninger er præmien fastsat individuelt.

Sampension fastsætter årligt præmien. Præmien bliver fastsat ud fra vores erfaringer omkring, hvor længe vi lever og antallet af kunder, der bliver invalide, så præmien i gennemsnit modsvarer de forventede udbetalinger. Hvis vi lever længere eller hvis flere af os bliver syge, betyder det, at præmien ændres, hvilket påvirker prognosen for dine pensioner gennem præmien på dine individuelle forsikringsdækninger.

Siden er senest opdateret 1. juni 2018