Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på sampension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Karens

Nogle pensionsordninger kan være omfattet af karens. Karens betyder, at der ikke kan udbetales pension, gives præmiefritagelse eller ydes henstand hvis:

  • der er indbetalt pensionsbidrag (præmie) via arbejdsgiver til pensions- ordningen i mindre end 12 måneder fra optagelse i ordningen og

  • der er direkte elle indirekte sammenhæng mellem den sygdom, som du søger dækning for - til sygdom før optagelse i pensionsordningen.

Hvis din pensionsordning er oprettet med karens, kan du læse det i dine vilkår (Kræver login med NemID).

Pensionsordningen kan også blive omfattet af karens, hvis du ændrer din ordning fra et tidligere produkt til 3 i 1 Livspension, og der ved ændringen sker en forhøjelse af forsikringsdækningerne ved sygdom.

Karensen gælder fra omvalget og omfatter alene stigningen i forsikringsdækningerne.